NN analyseert pensioenakkoord voor adviseurs

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

“We vinden het goed dat er een vorm van eerbiedigende werking komt voor bestaande premieregelingen.” Aldus NN in de analyse die zij voor financieel adviseurs heeft gemaakt van het pensioenakkoord.

NN: “De uitvoering van het akkoord vergt een aantal stappen en een van de eerste is de consultatieperiode van het wetsvoorstel, die deze week is ingegaan. Dit betekent dat de komende acht weken de mogelijkheid bestaat om te reageren op wet- en regelgeving rondom het pensioenakkoord die het parlement en kabinet voorbereiden. NN geeft in een e-magazine voor haar adviseurs aan waar het vragen over stelt tijdens de consultatieperiode. Punten die extra aandacht verdienen, die niet duidelijk zijn of die simpelweg nadelig kunnen uitpakken.” Nationale-Nederlanden nodigt adviseurs uit om ook hun eigen mening te geven op de internetconsultatie.”

NN stelt in het magazine verder onder meer: “We zouden het nog beter vinden als de eerbiedigende werking voor de hele pensioenregeling van de werkgever zou gelden. Dat lost voor werkgevers en werknemers en in de uitvoering veel onduidelijkheid, ongelijkheid en complexiteit op. 

“We vinden het jammer dat voor eerbiedigende werking de nieuwe maximale fiscale staffel lager is dan onze huidige 1,5 procent rekenrente staffel waardoor we deze contracten alsnog moeten aanpassen zodat niet echt sprake is van eerbiedigende werking.

“We kunnen ons goed vinden in de overgangsperiode tot 2026 voor uitkeringsregelingen bij verzekeraars. Dit geeft werkgevers en werknemers de mogelijkheid en tijd om hun pensioenregeling aan te passen, zonder al te verstrekkende gevolgen voor de pensioenopbouw.

“De mogelijkheid om default doorbeleggen breed in te zetten is een stap vooruit voor DC regelingen. Toch is er ten opzichte van het Nieuwe Contract nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. In het Nieuwe Contract wordt standaard doorbelegd in de uitkeringsfase. 

“Wanneer bij een DC-regeling door de werkgever geen keuze wordt gemaakt, moet er toch afgebouwd worden naar een vaste uitkering. Dit wordt een verplichting terwijl het passend kan zijn en in het belang van de deelnemer om wel default door te beleggen.

“Daarnaast moeten pensioenuitvoerders de risicohouding voor hun doelgroep vaststellen en overeenkomstig de beleggingen inrichten. Dit leidt ertoe dat als de werkgever niet kiest, de pensioenuitvoerder in tegenstelling tot zijn wettelijke plicht om conform de risicohouding te beleggen, toch moet afbouwen naar een vaste uitkering.

Nieuwe open norm

“Met het loslaten van formats en de introductie van meer keuzes, bovenop de al bestaande keuzes komt er meer verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder te liggen, zo lezen we. Er wordt daarom een nieuwe open norm geïntroduceerd. Die norm legt de verplichting op aan pensioenuitvoerders om zich maximaal in te spannen om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van keuzes. Daarbij moet de keuze passen bij de voorkeuren en doelstellingen van de deelnemer.

“We denken dat het goed is dat belemmeringen om digitaal met de deelnemer te communiceren en deze te begeleiden worden weggenomen. We begrijpen ook nut en noodzaak om doelgroepgericht te communiceren. En we hebben ook de ambitie om in de begeleiding van deelnemers ver te gaan. Daarbij moeten we echter niet de illusie hebben dat alle risico’s waar een deelnemer mee te maken krijgt daarmee ook kunnen worden weggenomen. Bovendien is wat ons betreft, advisering het vakgebied van de adviseur. Het is jammer dat de adviseur en de werkgever, ondanks dat het belangrijke spelers in de pensioenketen zijn, geen rol in dit deel van de wetgeving krijgen toegedicht.

“We ondersteunen de uniformeringen in het nabestaandenpensioen en nabestaandenbegrip. Dit betreft een kwetsbare groep die baat heeft bij een goed geregelde voorziening, zonder dat “daar veel naar omgekeken moet worden.

"We zijn blij dat de reeds opgebouwde partnerpensioen- of nabestaandenpensioendekking onaangetast kan blijven en dat voor de invoering van de nieuwe regels voor nabestaandenpensioen wordt aangesloten bij de andere aanpassingen van het Pensioenakkoord. Hier is vanuit de branche steeds voor gepleit.”

Reactie toevoegen

 
NN en Mauritshuis verlengen samenwerking

NN en Mauritshuis verlengen samenwerking

NN, sinds vijf jaar hoofdpartner, verlengt de samenwerking met het Mauritshuis in Den Haag mer drie jaar. Dailah Nihot, lid van de Management Board van NN Group:...

Beleggingsverzekeringen: informatieplicht verzekeraars reikte mogelijk verder

Beleggingsverzekeringen: informatieplicht verzekeraars reikte mogelijk verder

De Advocaat Generaal (A-G) heeft voor woekerpolisgedupeerden een positief advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Het advies is naar aanleiding van prejudiciële...

NN vraagt aandacht voor een gezond binnenklimaat

NN vraagt aandacht voor een gezond binnenklimaat

Nationale-Nederlanden wil het belang van een gezonde woning onderstrepen en lanceert daarom het platform Gezond Wonen. Sitske Mauritsz, directeur Hypotheken...

Bonden leggen cao-onderhandelingen met NN stil

Bonden leggen cao-onderhandelingen met NN stil

De cao-onderhandelingen met NN Group (Nationale-Nederlanden) liggen stil. Vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie komen na een jaar praten met de verzekeraar...

NN: gelijk verlof voor ieder gezin

NN: gelijk verlof voor ieder gezin

NN is begonnen alle verlofvormen voor ouder en kind voor alle medewerkers in Nederland inclusief te maken. Bernadette Moors, HR directeur Nederland: “NN volgde...

Pensioenverplichtingen Henkel naar NN

Pensioenverplichtingen Henkel naar NN

Nationale-Nederlanden neemt de pensioenverplichtingen en bezittingen over van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland. Per 1 juli 2021 ontvangen de deelnemers een...

NN Schade: Intermediair en Retail worden aparte bedrijfsonderdelen

NN Schade: Intermediair en Retail worden aparte bedrijfsonderdelen

Nationale-Nederlanden brengt een nieuwe focus aan bij het schadebedrijf. De bedrijfsonderdelen Zakelijk - en Particulieren Schade worden ingericht naar distributiekanaal....

NN: “Luchtkastelen zijn snel gebouwd bij eenmalig bedrag pensioen”

NN: “Luchtkastelen zijn snel gebouwd bij eenmalig bedrag pensioen”

“Luchtkastelen zijn snel gebouwd bij eenmalig bedrag pensioen. Maar als de realiteit dichterbij komt, hebben werknemers toch vooral oog voor de bezwaren.”...

NN roept op ‘Het gaat het?’ weer belangrijk te maken

NN roept op ‘Het gaat het?’ weer belangrijk te maken

“Een goed gesprek over hoe het gaat, blijkt de sleutel tot minder ziekteverzuim en uiteindelijk tot een vitaler en veerkrachtiger Nederland.” Aldus Maurice...

Aegon Cappital: “Werkgevers niet klaar voor nieuw pensioen”

Aegon Cappital: “Werkgevers niet klaar voor nieuw pensioen”

Bijna de helft van de werkgevers heeft geen idee wat het pensioenakkoord inhoudt. En dat terwijl het nieuwe pensioenstelsel veel van hen zal vragen. Dat blijkt uit...