NVIA: verzuimverzekering wordt te grote kostenposten

Peter Abelskamp

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) krijgt diverse signalen vanuit haar achterban dat de kosten voor verzuimbegeleiding de spuigaten uitlopen. De vrees is dat voor veel werkgevers de verzuimverzekering inclusief arbobegeleiding een te grote kostenpost gaat worden. Volgens NVIA zijn politieke maatregelen noodzakelijk.

In Nederland is sprake van een tekort aan bedrijfsartsen. De tarieven van een bedrijfsarts zijn onderdeel van de vrije markt. Nu de vraag groter is dan het aanbod, gaan die tarieven in snel tempo omhoog. Zo liggen er voorstellen voor 2019 voor een uurtarief van 175 euro per uur, aldus NVIA. "Daar komt bij dat de politiek niet corrigerend optreedt richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met een beroep op de AVG beperkt de AP inkomensadviseurs in hun controlerende rol bij verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts krijgt hierdoor een onevenredig grote rol toebedeeld bij de verzuimaanpak. Terwijl er juist een tekort aan bedrijfsartsen is en hun rol in veel gevallen niet noodzakelijk hoeft te zijn: werkgever en werknemer zijn volgens de wetgeving immers zelf verantwoordelijk voor de re-integratie."

Daarnaast stijgt het ziekteverzuim sowieso. Het CBS heeft berekend dat het verzuim gemiddeld is gestegen naar 4,9 procent terwijl dit in 1017 nog onder de 4 procent lag. "Gevolg is dat bedrijven met een dubbele kostenstijging worden geconfronteerd. De vrees is dat voor veel werkgevers de verzuimverzekering inclusief arbobegeleiding een te grote kostenpost gaat worden."

NVIA roept de overheid op om te komen tot verlichting van de kosten van verzuim en verzuimbegeleiding. Voorzitter Peter Abelskamp: “We zijn verheugd te vernemen dat, afgaande op de Miljoenennota, de regering voornemens is om de regels te verlichten voor kleine werkgevers. Om dit te bereiken zijn wij namens de inkomensadviseurs in overleg met vertegenwoordigers van het ministerie. NVIA-leden komen immers dagelijks bij de werkgevers over de vloer en voelen de problematiek haarfijn aan.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Seminar over MKB verzuim-ontzorgverzekering

Seminar over MKB verzuim-ontzorgverzekering

Onder de regie van de NVIA organiseren relevante koepelorganisaties, waaronder Adfiz en Verbond, dinsdagmiddag 27 augustus een seminar over de MKB verzuim-ontzorgverzekering....

Seminar nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Seminar nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Adfiz en NVIA organiseren samen een seminar over de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte. Dit op maandagmiddag 4 februari bij NN in Den Haag. Aan de orde...

NVIA heeft nog reserves bij MKB verzuim-ontzorgpolis

NVIA heeft nog reserves bij MKB verzuim-ontzorgpolis

De NVIA heeft nog reserves bij de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering. NVIA-voorzitter Peter Abelskamp: “Het is goed dat verzekeraars de regie krijgen en...

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

NVIA: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel

NVIA: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel

“NVIA-adviseurs krijgen de mogelijkheid om conform NEN-normering ook te adviseren over duurzame inzetbaarheid van personeel”. Aldus NVIA-voorzitter Peter...

NVIA herschrijft Regeerakkoord

NVIA herschrijft Regeerakkoord

De NVIA heeft de paragraaf Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid uit het Regeerakkoord aangepast. Het alternatieve plan biedt met name werkgevers binnen het...

NVIA wil opheffing loonsanctie kleine werkgever

NVIA wil opheffing loonsanctie kleine werkgever

De NVIA is blij met het voorstel tot wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen), maar pleit wel voor opheffing van...

Janthony Wielink vertrekt als bestuurslid NVIA

Janthony Wielink vertrekt als bestuurslid NVIA

Twee maanden nadat de NVIA besloot haar bedrijfsbureau te verplaatsen van Enkwest Opleiding & Advies naar Oostdam & Partners, is Janthony Wielink teruggetreden...

NVIA besteedt secretariaat uit aan Oostdam & Partners

NVIA besteedt secretariaat uit aan Oostdam & Partners

Het NVIA heeft haar secretariaat uitbesteed aan Oostdam & Partners. Het betreft de secretariële werkzaamheden van zowel de Stichting Certificering NVIA...

Zorgplicht

Zorgplicht

Een nieuw inkomenstekort op particuliere arbeidsongeschiktheidspolissen kán en moet voorkomen worden. Dat stelt voorzitter Peter Abelskamp van de Nederlandse Vereniging...