Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden", aldus Paul Schuiling van Projective Group in een reactie op onderzoeken van het ministerie van Financiën over advies en informatie.

Toen eind 2021 de AFM haar standpunt over advies en informatieverstrekking kenbaar maakte, trok dit de aandacht in de adviesbranche. Vanuit deze sector rezen er 'grote zorgen' over de mogelijke financiële risico's voor consumenten en de vrees dat niet-deskundige medewerkers wijzigingen in bestaande contracten zouden kunnen doorvoeren. Met betrekking tot deze interpretatie stelde de sector de agenda voor 2023 op, in afwachting van onderzoekresultaten naar de gevolgen en adviesbehoeften van consumenten. Onlangs heeft de minister van Financiën de conclusie gepubliceerd op basis van twee uitgevoerde onderzoeken.

"De minister concludeert dat er geen noodzaak is om de financiële toezichtswetgeving aan te passen. Persoonlijk advies gedurende de looptijd van het product (de beheerfase) valt niet onder de Wft, zolang er geen nieuw financieel product wordt afgesloten. Met deze uitkomst behouden aanbieders de mogelijkheid om consumenten in de beheerfase te assisteren bij keuzes die zij moeten maken."

In het eerste onderzoek communiceerde de aanbieder in de beheerfase op vier verschillende manieren met de klant. "Echter, er is geen bewijs gevonden dat consumenten vaker advies inwonnen of verstandigere keuzes maakten als gevolg van deze communicatie. Het tweede onderzoek onthulde dat de behoefte aan advies niet afhankelijk is van de financiële geletterdheid van de consument. Een opvallende bevinding was dat consumenten zich minder lieten leiden door hun eigen kennis als feedback uit een financiële kennistoets aantoonde dat ze hun kennis overschatten. Desondanks resulteerde de feedback niet in een grotere bereidheid om financieel advies in te winnen. Dit onderzoek benadrukt dus de waarde van een effectieve kennistoets bij execution only, met feedback als waardevolle bijdrage aan consumentenbescherming en gedragsverandering."

"Het burgerlijk recht stelt via het Burgerlijk Wetboek ook eisen aan dienstverlening. Ondanks dat de adviesregels uit de Wft niet van toepassing zijn op persoonlijk advies voor reeds aangeschafte financiële producten, verwachten de civiele rechter en het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening nog steeds dat een redelijk handelende en bekwame adviseur rekening houdt met de noodzakelijke informatie om tot een degelijk advies te komen. De bestaande wettelijke normen blijven dus relevant, zij het dat de financiële dienstverlener hierop niet door de toezichthouder kan worden aangesproken."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking

Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 12 miljoen euro opgelegd aan de Rabobank.  Dit voor het overtreden van regels voor het verstrekken van hypothecair krediet....

AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat...

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...