AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

AFM boete

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat het Pensioenfonds Detailhandel heeft nagelaten om deelnemers tijdig wettelijk verplichte informatie te sturen, en ook onjuiste informatie aan deelnemers heeft verstrekt.

Uit onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat het Pensioenfonds vijf 5 afzonderlijke informatieverplichtingen uit de Pensioenwet niet heeft nageleefd. Zo heeft het pensioenfonds te laat brieven verstuurd aan groepen nieuwe deelnemers, aan groepen deelnemers die bij hun werkgever uit dienst gingen en aan groepen bijna gepensioneerden. Daarnaast heeft het Pensioenfonds Detailhandel aan groepen deelnemers te laat het jaarlijks verplichte UPO verstrekt. Tot slot heeft het Pensioenfonds Detailhandel in startbrieven aan bepaalde groepen deelnemers onjuiste informatie opgenomen, over bijvoorbeeld de startdatum van hun pensioenopbouw of het opbouwpercentage.

De gevolgen van deze overtredingen kunnen ernstig zijn. Zo hebben deelnemers die informatie over hun pensionering te kort voor hun pensioendatum ontvangen, of zelfs daarna, onvoldoende tijd om – vaak impactvolle en complexe – pensioenkeuzes te maken.

De AFM heeft het boetebedrag van 625.000 euro verlaagd met 75 procent naar 160.000 euro, om te voorkomen dat de ongeveer 1,4 miljoen deelnemers van het pensioenfonds te zeer door de boete zouden worden geraakt.

Het Pensioenfonds Detailhandel heeft ermee ingestemd om deze boetezaak vereenvoudigd af te doen, volgens de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. Dit betekent dat het Pensioenfonds Detailhandel de overtredingen erkent en de boete accepteert. Hiertegenover staat dat de AFM de boete verder heeft verlaagd met 15 procent naar 136.000 euro.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...