AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

AFM boete

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat het Pensioenfonds Detailhandel heeft nagelaten om deelnemers tijdig wettelijk verplichte informatie te sturen, en ook onjuiste informatie aan deelnemers heeft verstrekt.

Uit onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat het Pensioenfonds vijf 5 afzonderlijke informatieverplichtingen uit de Pensioenwet niet heeft nageleefd. Zo heeft het pensioenfonds te laat brieven verstuurd aan groepen nieuwe deelnemers, aan groepen deelnemers die bij hun werkgever uit dienst gingen en aan groepen bijna gepensioneerden. Daarnaast heeft het Pensioenfonds Detailhandel aan groepen deelnemers te laat het jaarlijks verplichte UPO verstrekt. Tot slot heeft het Pensioenfonds Detailhandel in startbrieven aan bepaalde groepen deelnemers onjuiste informatie opgenomen, over bijvoorbeeld de startdatum van hun pensioenopbouw of het opbouwpercentage.

De gevolgen van deze overtredingen kunnen ernstig zijn. Zo hebben deelnemers die informatie over hun pensionering te kort voor hun pensioendatum ontvangen, of zelfs daarna, onvoldoende tijd om – vaak impactvolle en complexe – pensioenkeuzes te maken.

De AFM heeft het boetebedrag van 625.000 euro verlaagd met 75 procent naar 160.000 euro, om te voorkomen dat de ongeveer 1,4 miljoen deelnemers van het pensioenfonds te zeer door de boete zouden worden geraakt.

Het Pensioenfonds Detailhandel heeft ermee ingestemd om deze boetezaak vereenvoudigd af te doen, volgens de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. Dit betekent dat het Pensioenfonds Detailhandel de overtredingen erkent en de boete accepteert. Hiertegenover staat dat de AFM de boete verder heeft verlaagd met 15 procent naar 136.000 euro.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

De AFM heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben...