Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Vrouwen achter beeldscherm kantoor via Pixabay

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten wordt door fouten in het proces niet altijd goed uitgevoerd. Dit kan leiden tot overkreditering: consumenten lenen onbewust meer dan verantwoord is. Uit de verplichte incidentmeldingen blijkt dat kredietaanbieders al bij ruim 10.000 consumenten met een consumptieve of hypothecaire lening herstelmaatregelen hebben moeten treffen.

Om consumenten te beschermen tegen overkreditering gaat de AFM zich in 2024 nadrukkelijk richten op fouten in IT-systemen. Kredietaanbieders dienen met een integere en beheerste bedrijfsvoering overkreditering, door incidenten in de acceptatieprocessen, te voorkomen. De AFM gaat hier in 2024 onderzoek naar doen en hierover in gesprek met kredietaanbieders en brancheorganisaties.

De AFM "ontvangt steeds vaker incidentmeldingen van kredietaanbieders over fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. Wij zien dat met toenemende automatisering van processen ook de kans op fouten die leiden tot overkreditering stijgt. Tegelijkertijd zien wij ook dat kredietaanbieders effectiever zijn geworden in het vroegtijdig opsporen van fouten en het melden van incidenten bij de AFM. De meldingen zijn vaak terug te leiden tot aanpassingen in de IT-systemen rondom de kredietwaardigheidstoets. Deze toets inventariseert de inkomsten en lasten van een consument en berekent vervolgens de passende leenruimte. Een wijziging in deze systemen kan onbedoeld leiden tot fouten in rekenregels, afwijscriteria of in het meenemen van bepaalde lasten.

"Het acceptatieproces bij hypotheken en andere kredieten kan door de toenemende beschikbaarheid van (bron)data verder worden geautomatiseerd. Gebruik van brondata, zoals transactiegegevens, kan de kredietaanbieder een beter beeld geven van de financiële situatie van hun klanten. Dit biedt voordelen voor consumenten. Men hoeft bijvoorbeeld minder documenten te delen en het acceptatieproces wordt versneld. Deze automatisering brengt ook risico’s met zich mee. Zo worden fouten in processen al snel
systematisch en naarmate een fout langer onontdekt blijft, neemt de impact toe. Verkeerd gebruik van brondata, gebrekkige datakwaliteit en andere fouten kunnen voor grote groepen klanten nadelige gevolgen hebben. Het is daarom van belang dat de kredietaanbieder voorziet in een goed testbeleid en goede monitoring waarbij mogelijke fouten tijdig worden opgemerkt. Een gedegen IT-risicobeheer en controle op datakwaliteit zijn daarmee steeds belangrijkere pijlers bij een ‘integere en beheerste bedrijfsvoering’".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 7 december 2023

Brondata wordt verzameld via servicepunten. Waar worden al die verzamelde gegevens bewaard? Op servers in de VS? Is daar openheid over? Hoe zit het met de kwetsbaarheid van al die gegevens op 1 plek? Hackers zien daar een goudmijn in. Ik ben nog niet overtuigd van het nut.

Meer over
Blijf heer en meester over data

Blijf heer en meester over data

(Uit katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Weet wat u wilt met data, dat is de vraag die vooraf gaat aan elke andere beslissing op gegevensvlak. Vervolgens...

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...