Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Vrouwen achter beeldscherm kantoor via Pixabay

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten wordt door fouten in het proces niet altijd goed uitgevoerd. Dit kan leiden tot overkreditering: consumenten lenen onbewust meer dan verantwoord is. Uit de verplichte incidentmeldingen blijkt dat kredietaanbieders al bij ruim 10.000 consumenten met een consumptieve of hypothecaire lening herstelmaatregelen hebben moeten treffen.

Om consumenten te beschermen tegen overkreditering gaat de AFM zich in 2024 nadrukkelijk richten op fouten in IT-systemen. Kredietaanbieders dienen met een integere en beheerste bedrijfsvoering overkreditering, door incidenten in de acceptatieprocessen, te voorkomen. De AFM gaat hier in 2024 onderzoek naar doen en hierover in gesprek met kredietaanbieders en brancheorganisaties.

De AFM "ontvangt steeds vaker incidentmeldingen van kredietaanbieders over fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. Wij zien dat met toenemende automatisering van processen ook de kans op fouten die leiden tot overkreditering stijgt. Tegelijkertijd zien wij ook dat kredietaanbieders effectiever zijn geworden in het vroegtijdig opsporen van fouten en het melden van incidenten bij de AFM. De meldingen zijn vaak terug te leiden tot aanpassingen in de IT-systemen rondom de kredietwaardigheidstoets. Deze toets inventariseert de inkomsten en lasten van een consument en berekent vervolgens de passende leenruimte. Een wijziging in deze systemen kan onbedoeld leiden tot fouten in rekenregels, afwijscriteria of in het meenemen van bepaalde lasten.

"Het acceptatieproces bij hypotheken en andere kredieten kan door de toenemende beschikbaarheid van (bron)data verder worden geautomatiseerd. Gebruik van brondata, zoals transactiegegevens, kan de kredietaanbieder een beter beeld geven van de financiële situatie van hun klanten. Dit biedt voordelen voor consumenten. Men hoeft bijvoorbeeld minder documenten te delen en het acceptatieproces wordt versneld. Deze automatisering brengt ook risico’s met zich mee. Zo worden fouten in processen al snel
systematisch en naarmate een fout langer onontdekt blijft, neemt de impact toe. Verkeerd gebruik van brondata, gebrekkige datakwaliteit en andere fouten kunnen voor grote groepen klanten nadelige gevolgen hebben. Het is daarom van belang dat de kredietaanbieder voorziet in een goed testbeleid en goede monitoring waarbij mogelijke fouten tijdig worden opgemerkt. Een gedegen IT-risicobeheer en controle op datakwaliteit zijn daarmee steeds belangrijkere pijlers bij een ‘integere en beheerste bedrijfsvoering’".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 7 december 2023

Brondata wordt verzameld via servicepunten. Waar worden al die verzamelde gegevens bewaard? Op servers in de VS? Is daar openheid over? Hoe zit het met de kwetsbaarheid van al die gegevens op 1 plek? Hackers zien daar een goudmijn in. Ik ben nog niet overtuigd van het nut.

Meer over
AFM-boete van 3,7 miljoen voor Santander Consumer Finance

AFM-boete van 3,7 miljoen voor Santander Consumer Finance

De AFM heeft aan Santander Consumer Finance S.A. (SCF) een boete van 3,7 miljoen euro opgelegd wegens opnieuw onverantwoorde kredietverstrekking. Uit AFM-onderzoek...

Ik ga op reis en neem mee… AI als oplossing voor de claimpieken

Ik ga op reis en neem mee… AI als oplossing voor de claimpieken

(Blog door Stephan de Jong, Director Technology & Digital Transformation bij IG&H) Door gebruik te maken van de mogelijkheden van GenAI kunnen verzekeringsmaatschappijen...

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

ChatGPT versus Ronald Tiemessen

ChatGPT versus Ronald Tiemessen

(Uit Katern Hypotheken, VVP 3-2024) Nieuw in VVP in 2024: VVP legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord...

ING biedt adviseurs volledig digitaal proces met Hypotheekstart

ING biedt adviseurs volledig digitaal proces met Hypotheekstart

ING biedt adviseurs vanaf eind juni een volledig digitaal proces met Hypotheekstart. Turhan Özgüner, directeur Verkoop en Beheer bij ING Intermediair:...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...