Politieke helden gezocht in woekerpolisdossier

René Graafsma Flipse Goedhart Nieuwspoort 2014

René Graafsma, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Geldbelangen hebben maandag de politiek opgeroepen snel actiever te worden in het woekerpolisdossier.

Op een bijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag praatten de partijen de politiek bij over het dossier. Uiteindelijk kwamen alleen fractiemedewerkers van CDA en D66 opdagen. Sprekender had de kloof tussen politiek en burger die Graafsma juist wil dichten (zie ook het bericht hieronder over zijn politieke aspiraties, waar Woekerpolis.nl en Geldbelangen overigens verder niets mee van doen hebben) niet in beeld gebracht kunnen worden.

Er werd tijdens de bijeenkomst echter ook wel heel veel informatie over de aanwezigen uitgestort. Tekenend voor de enorme betrokkenheid en materiekennis van Graafsma c.s., maar voor de leek misschien net even iets te veel.

Uiteindelijk wilden de partijen bereiken dat de Tweede Kamer in het schriftelijke debat inzake beleggingsverzekeringen momenteel een aantal vragen en een motie indient. Vragen en motie draaien rond de oplossing die Graafsma, Woekerpolis.nl en Geldbelangen voor ogen staat om eindelijk een einde te maken aan het dossier: alle beleggingsverzekeringen terugroepen vanaf 1993. "Je kijkt naar de inleg vanaf het begin tot nu. Je rent dit op. Dan is er een pot met geld. Die beschouw je als eerste inleg in een aangepaste verzekering naar de toekomst toe." Die aanpassing betreft natuurlijk vooral het afsplitsen van de overlijdensrisicodekking.

De vragen aan de minister zijn:

- Kunt u bewerkstelligen dat verzekeraars binnen bestaande verzekeringen de premie voor overlijdensrisicoverzekeringen aan gaan passen aan de huidige actuariële maatstaven?

- Kunt u bewerkstelligen dat door (beleggingsdeskundigen) wordt vastgesteld of het maximale kostenpercentage conform de Wabeke-aanbeveling redelijk is of lager gesteld moet worden?

- Kunt u bewerkstelligen dar er een nationale dialoog komt tussen verzekeraars, consumenten, toezichthouders, politiek om de woekerpolisaffaire op korte termijn uit de wereld te helpen?

De door Graafsma voorgestelde motie leest onder meer: "De Kamer, overwegende dat met de berekeningen volgens het model 'nieuw voor oud' de beleggingsverzekeringen als overeenkomst niet behoeven te verbroken, maar kunnen worden hersteld en omgevorm om vrij te komen van de 'woekerpolis-productgebreken', verzoekt de regering de maatschappelijke en financiële consequenties van de nu bekende informatie en toepassing van de voorgestelde oplossingen in kaart te brengen".

Reactie toevoegen

 
Consumentenbond bereikt akkoord met Allianz over woekerpolissen

Consumentenbond bereikt akkoord met Allianz over woekerpolissen

De Consumentenbond en Allianz zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor een groep consumenten met woekerpolissen. Het gaat om beleggingsverzekeringen...

AFM vraagt De Goudse om verduidelijking in kwestie voorbeeldkapitalen Tiel Utrecht

AFM vraagt De Goudse om verduidelijking in kwestie voorbeeldkapitalen Tiel Utrecht

Minister Hoekstra houdt het bij algemene bewoordingen in zijn antwoord op Kamervragen over een vermeend woekerpolisschandaal bij De Goudse (of eigenlijk Tiel Utrecht),...

Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims

Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims

CFD organiseert dinsdag 7 en donderdag 9 mei de eerste workshops 'Risicomanagement Woekerpolisclaims' voor financieel adviseurs. De workshops zijn gratis toegankelijk...

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken...

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

Het hersteladvies dat verzekeraars geven in het kader van het activeren van woekerpolishouders stelt weinig voor. Dat beweren de initiatiefnemers van de Nationale...

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Een aantal belangenbehartigers van woekerpolishouders organiseren op 7 maart de Nationale Ontwoekerdag. Het betreft onder meer ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl....

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een door René Graafsma voorgesteld alternatief voor de Wabeke-aanbeveling inzake woekerpolissen afgeschoten....

Geldbelangen blijft inzetten op nationaal overleg woekerpolissen

Geldbelangen blijft inzetten op nationaal overleg woekerpolissen

"Goed om te horen dat ook VEH en VEB stellen dat de woekerpolisaffaire nog lang niet is afgelopen en dat er nog steeds polissen lopen met veel te hoge kosten....

Afhandeling woekerpolissen: tijd dat realiteitszin terugkeert

Afhandeling woekerpolissen: tijd dat realiteitszin terugkeert

De uitspraken waarop de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) haar nuancering toepassing hersteladvies bij beleggingsverzekeringen baseert,...

Woekeren

Woekeren

Het woekerpolisdossier is beladen met emoties én belangen. Iedereen lijkt het erover eens dat gedupeerden snel en goed geholpen moeten worden, zonder de consequentie...