René Graafsma noemt schikkingen woekerpolissen flutvoorstellen

Rene Graafsma 2024

“De huidige voorgestelde schikkingen van woekerpolissen met Nationale-Nederlanden, DeltaLloyd, a.s.r. en Aegon – met alle voorgaande merken en handelsnamen – zijn flutvoorstellen”, zegt René Graafsma.

Volgens Graafsma zijn de betreffende overeengekomen compensatiebedragen veel te laag. Hij spreekt van dwaling. Om die reden heeft hij het Financieel Verbond opgericht, bestemd voor consumenten die in de
periode 1985-2010 een woekerpolis hebben gekocht bij bovengenoemde verzekeraars.

Volgens Graafsma komen de totale kosten voor de verzekeraars uit op iets meer dan een 3 miljard euro, inclusief eerdere schikkingen. Dit terwijl de totale schade kan worden begroot tussen de 40 en 50 miljard euro. “Er zijn in de periode 1985-2010 ruim 7 miljoen polissen afgesloten bij 4 miljoen consumenten. Als je dit deelt door de bedragen van de schikkingsvoorstellen van Nationale-Nederlanden en a.s.r., inclusief betrokken merken, en weet
dat consumenten uiteindelijk negatieve rendementen hadden, dan zie je gelijk dat de uitkomst van de onderhandelingen in feite amoreel is. Juridisch gezien is hier zelfs sprake van dwaling als je kennis hebt van de werkelijke geschiedenis en feiten.”

Graafsma zegt een nieuwe eenvoudige wijze van berekenen te hebben ontwikkeld. “Iemand die zich heeft
aangemeld weet dan op basis van duidelijke uitgangspunten waar hij aan toe is. De uitkomst kent twee smaken. Ofwel je bent tevreden met het schikkingsvoorstel en je accepteert die. Ofwel je bent niet tevreden en je laat het Financieel Verbond onder meer uit jouw naam een (aanvullende) procedure uitvoeren.”

Graafsma is van mening dat Nationale-Nederlanden en a.s.r. als de ogenschijnlijke winnaars uit de onderhandelingen zijn gekomen. Daarbij wijst hij op de gestegen aandelenkoersen van de verzekeraars, kort na het bekendmaken van de schikkingsvoorstellen. “Maar feitelijk zijn er nog geen afgeronde schikkingen. Eerst moet 90 procent van de gedupeerden die zijn aangesloten bij de claimorganisaties akkoord gaan met de individuele
voorstellen. Dat duurt nog wel even. Daarom ligt hier een kans om een echt rechtvaardige deal tot stand te brengen.”

Wat de claimorganisaties volgens Graafsma wel goed hebben gedaan is dat een beperkt deel van de compensatie bestemd is voor ‘schrijnende gevallen’ en voor consumenten die niet zijn aangesloten bij een van de claimorganisaties. “Alleen, de definitie van de term schrijnende gevallen is nog niet bekend en mogen de verzekeraars zelf formuleren. Dat schept dus nog geen duidelijkheid.”

Graafsma wil niet wachten tot die definitie er is. “Alle polishouders hebben minder opbrengsten gekregen uit hun beleggingsproduct dan voorgesteld door de verzekeraars. Dat is dwaling omdat de oorzaken van de schade mede
het gevolg zijn van opzettelijke misleiding. Om die reden stel ik dat alle polishouders van Nationale-Nederlanden en a.s.r. schrijnende gevallen kunnen zijn, omdat ze vanwege het onrechtmatig handelen van de verzekeraars voldoen aan de daarvoor geldende normen. Met een eenvoudige toetsing is dit voor de polishouders individueel te bevestigen.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Veldhuizen - beheer/advies 12 februari 2024

Misschien zijn de claimorganisaties , waaronder ook de Consumentenbond, het gesteggel ook wel zat. Ca 10% fee vergoeding tikt voor hun ook aardig aan,. Ondertussen hebben de verzekeraars behoorlijk extra kunnen cashen over de woekerpremie. Knap (KNAB) gedaan dus. KNAB verkopen levert ook een redelijk rendement op (ogenschijnlijk) Dat geld kan dus ook dat potje in. Een druppel op een gloeiende plaat. Een bekende kreet was jaren geleden ook: Hard werken aan ZEKERHEID .(voor wie-niet de verzekerden) in het verleden was er ook een Wabeke norm, die vele mensen niet snapten en ook in het voordeel van de verzekeraars werkte. (kosten - niet over de premie, maar over het opgebouwde vermogen en dat tikt ook heel hard negatief aan.) Wakker blijven. Succes Rene.

Deelnemers Allianz DIN Plan Dupe trekken zich terug uit klachtenprocedures Kifid

Deelnemers Allianz DIN Plan Dupe trekken zich terug uit klachtenprocedures Kifid

De stichting Allianz DIN Plan Dupe laat weten dat de 176 consumenten die zij vertegenwoordigen zich hebben teruggetrokken uit de klachtenprocedures bij het Kifid....

Consumentenbond wellicht in hoger beroep in woekerpolisuitspraak

Consumentenbond wellicht in hoger beroep in woekerpolisuitspraak

Achmea heeft klanten met een woekerpolis onvoldoende geïnformeerd over en gewaarschuwd voor het hefboom- en inteereffect en zal de geleden schade moeten compenseren....

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Alle verzekeraars voldoen aan wettelijke activeringsplicht woekerpolissen

Alle verzekeraars voldoen aan wettelijke activeringsplicht woekerpolissen

Alle verzekeraars voldoen aan de wettelijke activeringsplicht voor klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering, aldus de AFM. Eind...

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

René Graafsma roept de Tweede Kamer op om zijn zogeheten 'Allianz-regeling' over te nemen voor de afwikkeling van het slepende woekerpolisdossier. Graafsma...

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid stelt ASR in het gelijk in een 'woekerpoliszaak', zo blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid. De uitspraak heeft consequenties voor...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...

Zowel Vivat als Woekerpolis.nl claimen winst in woekerpoliszaak

Zowel Vivat als Woekerpolis.nl claimen winst in woekerpoliszaak

De rechtbank Alkmaar heeft uitspraak gedaan in een collectieve procedure van de de Vereniging Woekerpolis.nl en twee klanten tegen SRLEV, onderdeel van Vivat. Beide...

Kifid houdt behandeling woekerpolisklachten aan

Kifid houdt behandeling woekerpolisklachten aan

Kifid houdt de behandeling van de ruim 500 klachten over beleggingsverzekeringen "nog enige tijd aan. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling....

Alleen maar verliezers

Alleen maar verliezers

Zou het misschien kunnen dat het woekerpolisdossier geen winnaars kent? Die vraag stelt Ozewald Wanrooij (Neutralis) in een reactie op VVP Online. Ik hoop van harte...