Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Huis te koop TB 2021

De toetsrente hypotheken voor het vierde kwartaal bedraagt onveranderd vijf procent. De AFM merkt op dat de op 1 september 2023 berekende gewogen gemiddelde debetrentevoet net onder de vijf procent uitkomt. Als de hypotheekrente volgend kwartaal verder stijgt kan de toetsrente in het daaropvolgende kwartaal boven de vijf procent uitkomen. De AFM attendeert aanbieders op deze mogelijke stijging en verwacht van aanbieders dat zij zijn voorbereid op een dergelijke systeemaanpassing..

Om de toetsrente vast te stellen berekent de AFM een debetrentevoet conform artikel 3 lid 10 Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (Trhk). Deze debetrentevoet is een naar marktaandeel gewogen gemiddelde van de debetrentevoet die op de eerste dag van de laatste maand van het lopende kwartaal wordt gehanteerd door ten minste vijf van de zes grootste aanbieders van hypotheken voor hypotheken met een annuïtair aflosschema, zonder kortingen of garanties, met een rentevastperiode van tien jaar en een maximaal toegestane LTV-ratio van 100 procent. De AFM bepaalt de marktaandelen van aanbieders op basis van gegevens van het Kadaster en gaat uit van het aantal verstrekte hypotheken.

Reactie toevoegen

 
Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De toetsrente voor het derde kwartaal van 2023 bedraagt onveranderd vijf procent. De AFM merkt op dat de op 1 juni 2023 berekende gewogen gemiddelde debetrentevoet...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De toetsrente hypotheken voor het tweede kwartaal van 2023 bedraagt onveranderd vijf procent, laat de AFM weten. De toezichthouder merkt op dat de op 1 maart 2023...

De Hypotheekshop: verhoging toetsrente leidt tot onzekerheid

De Hypotheekshop: verhoging toetsrente leidt tot onzekerheid

Omdat de actuele hypotheekrente is opgelopen tot boven de vier procent, bestaat volgens De Hypotheekshop de kans dat de toetsrente in de komende kwartalen wordt...

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De toetsrente voor het eerste kwartaal van 2023 bedraagt vijf procent. De AFM merkt op dat de op 1 december 2022 berekende gewogen gemiddelde debetrentevoet net...

Toetsrente hypotheken ongewijzigd vijf procent

Toetsrente hypotheken ongewijzigd vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2022 ongewijzigd vastgesteld op vijf procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met...

Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal vijf procent

Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2022 vastgesteld op ongewijzigd vijf procent. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar...

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal onveranderd

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal onveranderd

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld op onveranderd vijf procent. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2021 vastgesteld op onveranderd vijf procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld op onveranderd vijf procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met...