Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

euro's 6 via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars vindt een verbod op het verzekeren van losgeldbetaling in het kader van cyberrisico’s niet effectief, zeker als dat alleen door Nederland wordt ingevoerd. “Bedrijven zullen dan mogelijk uitwijken naar andere landen”, aldus het Verbond in de position paper ‘Systeemrisico’s in het cyberdomein’.

De paper leest verder: “Ook is het aandeel bedrijven met een cyberverzekering nog altijd klein waardoor de meeste bedrijven die besluiten losgeld te betalen sowieso geen verzekeringsdekking hebben. Het zijn juist de verzekerde bedrijven die, mede door de door de verzekeraar gestelde voorwaarden, relatief goed beschermd zijn en dus een kleinere kans lopen om slachtoffer te worden. Het Verbond van Verzekeraars ziet wel meerwaarde in een meldplicht voor dergelijke losgeldbetalingen, zoals in Frankrijk.”

Deels sprake van systeemrisico's

In de paper stelt het Verbond dat in het cyberdomein “deels sprake van systeemrisico’s”. De paper schetst welke systeemrisico’s er zijn in het digitale domein en wat de gevolgen zijn voor het verzekeren van cyberrisico’s. Aangegeven wordt waarom het voor verzekeraars nog altijd lastig is om (grootschalig) risicodekking te bieden en welke stappen genomen (kunnen) worden om dit te helpen verbeteren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de gevolgen van gijzelsoftware (ransomware), die kwaadwillende partijen gebruiken om computer(systemen) te gijzelen met als doel losgeld te ontvangen, gegevens te stelen, of activiteiten door bedrijven of organisaties lam te leggen om commerciële of politieke redenen. “Daarnaast beperkt de toegenomen aandacht voor privacy, hoe noodzakelijk ook, de mogelijkheden tot het verzekeren van cyberrisico’s.”

Minder dan 20 procent van de bedrijven in Nederland heeft een cyberverzekering afgesloten en de omvang van de cyberverzekeringsmarkt is met 35 miljoen euro in 2021 zeer bescheiden te noemen. Voor grote (internationaal opererende) bedrijven is het afsluiten van cyberdekking gangbaar, hoewel ook daar de toegankelijkheid onder druk staat door oplopende schadelast, met hogere premies en strengere voorwaarden tot gevolg. Particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verzekeren zich niet of nauwelijks.

Reactie toevoegen

 
Van IT-beslissers weet 28 procent niet of organisatie cyberdekking heeft

Van IT-beslissers weet 28 procent niet of organisatie cyberdekking heeft

In onderzoek door Orange Cyberdefense geeft 35 procent van de 264 ondervraagde Nederlandse IT-verantwoordelijken aan een cyberverzekering te hebben. Achtendertig...

Cyberrisico's nog steeds zwaar onderschat

Cyberrisico's nog steeds zwaar onderschat

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66 procent, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep...

Ondernemers beschermen met drietrapsraket

Ondernemers beschermen met drietrapsraket

(Kennisartikel Avéro Achmea VVP-special Cyber) Het MKB  leunt wat achterover als het om cyberdreiging gaat. Nog geen kwart van de ondernemers maakt...

Koudwatervrees niet nodig bij advisering over cyberverzekeringen

Koudwatervrees niet nodig bij advisering over cyberverzekeringen

(Kennisartikel Turien & Co. VVP-special Cyber) Regelmatig horen onze accountmanagers: ‘ja, daar moeten wij binnenkort wel wat mee doen’, als zij...

Pak als adviseur rol bij beheersen cyberrisico’s

Pak als adviseur rol bij beheersen cyberrisico’s

Cyberrisico’s zijn reëel, als financieel adviseur ben je het daarom aan je stand verplicht over deze risico’s met de klant in gesprek te gaan....

Kijk naar de inhoud in plaats van de prijs

Kijk naar de inhoud in plaats van de prijs

(Door Bram Grundmeijer, Klap) Klap verwacht dat cyber tot de kern gaat horen van het verzekeringslandschap. Nu wordt cyber vaak nog als cross-sell mogelijkheid...

VVP-special Cyber: pak als adviseur uw rol!

VVP-special Cyber: pak als adviseur uw rol!

Pak als financieel adviseur uw rol bij cyberrisicomanagement. Dat is de boodschap van de VVP-special Cyber, gemaakt in samenwerking met kennispartners Allianz Nederland,...

ICT-bedrijven kunnen hun aansprakelijkheidsrisico’s zelf beperken

ICT-bedrijven kunnen hun aansprakelijkheidsrisico’s zelf beperken

(door Chubb, Partner VVP) “Automatiseerders wacht stortvloed aan claims om schade door hackers”, zo kopte het FD in juni. De aanleiding? De rechter oordeelde...

Independer: Veilig Online Verzekering

Independer: Veilig Online Verzekering

Independer heeft samen met verzekeringspartner iptiQ een consumentenverzekering ontwikkeld voor de meest voorkomende risico’s van internetcriminaliteit, de...

Aon voegt cyberdekking standaard toe aan inboedelverzekering

Aon voegt cyberdekking standaard toe aan inboedelverzekering

Aon voegt volgens eigen zeggen als eerste in Nederland een cyberdekking standaard toe aan de particuliere inboedelverzekering. Vanaf 1 september worden daarmee 157.000...