Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

euro's 6 via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars vindt een verbod op het verzekeren van losgeldbetaling in het kader van cyberrisico’s niet effectief, zeker als dat alleen door Nederland wordt ingevoerd. “Bedrijven zullen dan mogelijk uitwijken naar andere landen”, aldus het Verbond in de position paper ‘Systeemrisico’s in het cyberdomein’.

De paper leest verder: “Ook is het aandeel bedrijven met een cyberverzekering nog altijd klein waardoor de meeste bedrijven die besluiten losgeld te betalen sowieso geen verzekeringsdekking hebben. Het zijn juist de verzekerde bedrijven die, mede door de door de verzekeraar gestelde voorwaarden, relatief goed beschermd zijn en dus een kleinere kans lopen om slachtoffer te worden. Het Verbond van Verzekeraars ziet wel meerwaarde in een meldplicht voor dergelijke losgeldbetalingen, zoals in Frankrijk.”

Deels sprake van systeemrisico's

In de paper stelt het Verbond dat in het cyberdomein “deels sprake van systeemrisico’s”. De paper schetst welke systeemrisico’s er zijn in het digitale domein en wat de gevolgen zijn voor het verzekeren van cyberrisico’s. Aangegeven wordt waarom het voor verzekeraars nog altijd lastig is om (grootschalig) risicodekking te bieden en welke stappen genomen (kunnen) worden om dit te helpen verbeteren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de gevolgen van gijzelsoftware (ransomware), die kwaadwillende partijen gebruiken om computer(systemen) te gijzelen met als doel losgeld te ontvangen, gegevens te stelen, of activiteiten door bedrijven of organisaties lam te leggen om commerciële of politieke redenen. “Daarnaast beperkt de toegenomen aandacht voor privacy, hoe noodzakelijk ook, de mogelijkheden tot het verzekeren van cyberrisico’s.”

Minder dan 20 procent van de bedrijven in Nederland heeft een cyberverzekering afgesloten en de omvang van de cyberverzekeringsmarkt is met 35 miljoen euro in 2021 zeer bescheiden te noemen. Voor grote (internationaal opererende) bedrijven is het afsluiten van cyberdekking gangbaar, hoewel ook daar de toegankelijkheid onder druk staat door oplopende schadelast, met hogere premies en strengere voorwaarden tot gevolg. Particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verzekeren zich niet of nauwelijks.

Reactie toevoegen

 
Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar met een onderzoek naar...

Checklist voor beoordelen assurance-verklaring cyberrisico's

Checklist voor beoordelen assurance-verklaring cyberrisico's

Verzekeraars die werk uitbesteden zijn verplicht om het cyberrisico van partners en providers in kaart te brengen en te beheersen. Dat kan door het beoordelen...

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

(Adfiz in Ken je vak! VVP 06-2022) Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de...

Ransomware blijft grootste cyberrisico, deep fake rukt op

Ransomware blijft grootste cyberrisico, deep fake rukt op

Ransomware blijft het grootste cyberrisico voor organisaties wereldwijd, aldus het rapport Cyber: The changing threat landscape van Allianz Global Corporate &...

Flinke verhoging van premies voor cyberverzekeringen zet door

Flinke verhoging van premies voor cyberverzekeringen zet door

De premies voor cyberverzekeringen zijn de afgelopen zes jaar flink gestegen, blijkt uit de Marsh Global Insurance Market Index. Wereldwijd ziet Marsh in het eerste...

2,5 miljoen Nederlanders in 2021 slachtoffer van online criminaliteit

2,5 miljoen Nederlanders in 2021 slachtoffer van online criminaliteit

In 2021 was zeventien procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder, bijna 2,5 miljoen mensen, naar eigen zeggen slachtoffer van online criminaliteit. De...

Groot aantal Nederlanders niet bekend met identiteitsfraude op internet

Groot aantal Nederlanders niet bekend met identiteitsfraude op internet

ARAG is bezorgd over het grote aantal Nederlanders dat niet bekend is met identiteitsfraude op het internet. Uit eigen onderzoeksresultaten blijkt dat negentien...

Drie op de vier aanvragen voor cyberverzekeringen afgewezen door AGCS

Drie op de vier aanvragen voor cyberverzekeringen afgewezen door AGCS

AGCS wijst momenteel ongeveer drie op de vier aanvragen voor cyberverzekeringen af, voornamelijk omdat bedrijven niet voldoen aan bepaalde IT-beveiligingsnormen....

Nieuw meldformulier datalekken een verbetering

Nieuw meldformulier datalekken een verbetering

“Wacht niet met het bekijken van het nieuwe meldformulier tot een datalek zich voordoet.” Aldus Niels Huijpen, consultant bij Charco & Dique en...

De Volksbank traint klanten in herkennen cybercriminelen

De Volksbank traint klanten in herkennen cybercriminelen

De Volksbank (SNS, ASN Bank en RegioBank) helpt haar particuliere klanten om hun cyberweerbaarheid te vergroten met de online training ‘Veilig Bankieren –...