Verplicht eigen risico zorgverzekering blijft 385 euro in 2022

Medisch via Pixabay 2

Het kabinet geeft gehoor aan het verzoek uit de Tweede Kamer en heeft daarom een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering in 2022 wordt gefixeerd op het bedrag van 385 euro per jaar per verzekerde van achttien jaar of ouder. Een volgend kabinet kan dan een besluit nemen over het eigen risico in 2023 en latere jaren.

Een wetsvoorstel dat de bevriezing regelt zal binnen enkele dagen worden aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De minister: "Ik streef ernaar het wetsvoorstel voor het einde van het zomerreces bij de Tweede Kamer in te laten dienen. De parlementaire behandeling van dat wetsvoorstel dient vóór 1 oktober 2021 door beide Kamers te worden afgerond. De hoogte van het verplicht eigen risico is immers onder meer nodig voor de Regeling risicoverevening 2022 vóór 1 oktober 2021, de toekenning van de vereveningsbijdrage door het Zorginstituut in oktober 2021 en de bekendmaking van de nominale premie door zorgverzekeraars voor 12 november 2021."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Sturen op zinnige zorg in basispakket bracht geen verandering

Sturen op zinnige zorg in basispakket bracht geen verandering

Het is volgens de Algemene Rekenkamer de afgelopen zes jaar niet gelukt om zorg waarvan het effect niet vaststaat en die medisch niet noodzakelijk is, uit het basispakket...

Nadrukkelijker wijzen op consequenties budgetpolis

Nadrukkelijker wijzen op consequenties budgetpolis

De meerderheid van de ondervraagde zorgverzekerden heeft bij het kiezen van een budgetpolis gelet op het aanbod van gecontracteerde aanbieders. Desondanks blijkt...

Vragen bij houdbaarheid uitgebreide aanvullende dekking gemeentepolis

Vragen bij houdbaarheid uitgebreide aanvullende dekking gemeentepolis

Minister Van Ark roept gemeenten en zorgverzekeraars op houdbaarheid van de uitgebreide aanvullende dekking van de gemeentepolis in de gaten te houden. Dit in haar...

Van Ark houdt vast aan schrappen zorgcollectiviteitskorting

Van Ark houdt vast aan schrappen zorgcollectiviteitskorting

Hoewel de NZa een (voorzichtige) positieve zorginhoudelijke ontwikkeling ziet bij zorgcollectiviteiten, houdt minister Van Ark vast aan haar voornemen de collectiviteitskorting...

Bankensector bezorgd over financiële positie zorginstellingen

Bankensector bezorgd over financiële positie zorginstellingen

De NVB maakt zich zorgen over de kwetsbare financiële positie van zorginstellingen. De NBV: "De vermogens van de instellingen zijn de afgelopen jaren weliswaar...

Collectiviteitskorting verdwijnt ook bij gemeentepolis

Collectiviteitskorting verdwijnt ook bij gemeentepolis

De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering die gemeenten kunnen aanbieden voor sociale minima. Ook hiervoor wordt de korting op de premie van de basisverzekering...

Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Adfiz zegt onaangenaam verrast te zijn door het plan van minister Van Ark de collectiviteitskorting basisverzekering zorg af te schaffen. Adfiz: "Twee maanden geleden...

Zilveren Kruis: "Afschaffing collectiviteitskorting overhaast"

Zilveren Kruis: "Afschaffing collectiviteitskorting overhaast"

Zilveren Kruis schrijft verbaasd te zijn over het voornemen van minister Van Ark om per 1 januari 2023 de collectiviteitskorting bij de zorgverzekering af te schaffen....

Zorgpremie DSW met 6,50 euro per maand omhoog

Zorgpremie DSW met 6,50 euro per maand omhoog

DSW verhoogt de zorgpremie volgend jaar met 6,50 euro tot 124,50 euro per maand. Deze stijging is sterker dan het kabinet op Prinsjesdag verwachtte. DSW houdt ernstig...

Zorgverzekering: geen collectiviteitskorting meer vanaf 2023

Zorgverzekering: geen collectiviteitskorting meer vanaf 2023

Minister Van Ark wil de collectiviteitskorting zorgverzekering helemaal schrappen. Dit per 2023. Collectiviteitskorting blijft wel toegestaan bij aanvullende zorgverzekeringen....