Vertrouwen in woningmarkt neemt weer toe

Huis te koop TB 2021

Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten liep gedurende de afgelopen maanden duidelijk op. Het aantal consumenten met een negatieve mening komt weer bijna in evenwicht met het aantal positief gestemde huishoudens. Met name de weer stijgende prijzen van koopwoningen en het stabiliseren van de hypotheekrente dragen bij aan dit toenemende vertrouwen. Het gebrek aan te koop staand woningaanbod en de grote onderlinge concurrentie worden nog wel als een probleem ervaren.

Dit blijkt uit de vierenveertigste Monitor Koopwoningmarkt van het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

De monitor: “De bouwproductie van koopwoningen én huurwoningen blijft een grote zorg, zeker gezien de enorme woningvraag en de verminderde dynamiek in de bestaande voorraad koopwoningen. Deze productie staat al drie jaar fors onder druk en de vooruitzichten zijn nog steeds niet rooskleurig. Het aantal ‘harde’ woningbouwplannen (waarvan de hele juridische en beleidsprocedure is doorlopen) is het laatste half jaar zelfs afgenomen en het aantal verstrekte bouwvergunningen voor koop- en huurwoningen is in het derde kwartaal van 2023 weer fors gedaald. Het is dan ook niet te verwachten dat het geringe aantal aangeboden nieuwbouw koopwoningen (3.400) en verkochte nieuwbouwwoningen (4.400) uit het derde kwartaal van 2023, op kortere termijn zal aantrekken.”

Ontwikkeling kapitaalrente speelt sleutelrol in 2024

Verder: “Gezien een te verwachten daling van de hypotheekrente in de tweede helft van 2024, de beperkte inkomensstijging van huishoudens in 2024, de beteugeling van de inflatie, en de aanhoudende vraagdruk op de woningmarkt, is in de loop van de tweede helft van 2024 een verdere stijging van de koopprijsontwikkeling mogelijk. Veel hangt echter af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en de daar aan verbonden hypotheekrente. De verwachting is dat de ECB in de loop van 2024 de depositorente zal verlagen, waardoor ook de kapitaalrente neerwaarts kan worden bijgesteld. Dat zou weer een positief effect kunnen hebben op het sneller rond krijgen van de planexploitaties van nieuwbouwplannen en de hypotheekrente zou mee omlaag bewegen. Daardoor zou zowel het aanbod van, als de vraag naar koopwoningen weer een impuls kunnen krijgen.

“In het geval dat de gemiddelde hypotheekrente het komend jaar onverwacht toch nog één procent verder zou oplopen, kan dat leiden tot opnieuw een daling van de koopprijzen voor woningen in de tweede helft van 2024.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
De Hypotheker verwacht stijging gemiddeld hypotheekbedrag

De Hypotheker verwacht stijging gemiddeld hypotheekbedrag

De Hypotheker ziet het herstel op de huizenmarkt doorzetten. “Tegelijkertijd”, aldus commercieel directeur Mark de Rijke, “is de krapte op de woningmarkt...

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN Amro haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor...

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen laagst in vijf jaar

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen laagst in vijf jaar

In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar 6.100, vijftien procent meer dan een jaar eerder. Ondanks deze toename is het totaal...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

1,4 miljoen woningen onderdeel van Vereniging van Eigenaren

1,4 miljoen woningen onderdeel van Vereniging van Eigenaren

Op 1 januari 2022 waren er 135.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheerden. De meerderheid van de VvE’s beheerde echter...

Convenant 'Ouderen en toekomstbestending wonen'

Convenant 'Ouderen en toekomstbestending wonen'

Partijen uit de hypotheeksector hebben in het bijzijn van minister De Jonge het convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' ondertekend. Het convenant sluit aan...

ING: "Maak verhuren deel van woning makkelijker"

ING: "Maak verhuren deel van woning makkelijker"

Steeds meer mensen vinden kamerverhuur een goed idee om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Ook de bereidheid om een kamer of etage in het eigen huis te verhuren...

Meer transacties bestaande koopwoningen

Meer transacties bestaande koopwoningen

Het Kadaster registreerde in februari 13.810 woningtransacties. Dat is 16,5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden zijn 28.262 woningen verkocht,...

Expats: verborgen groep op de koopwoningmarkt

Expats: verborgen groep op de koopwoningmarkt

Expats zijn een verborgen groep op de woningmarkt, stelt De Hypotheekshop. Was het vroeger een kleine groep die tijdelijk in Nederland verbleef, tegenwoordig strijken...

Starters bereid te verhuizen voor woning van de zaak

Starters bereid te verhuizen voor woning van de zaak

Voor meer dan de helft van de starters zou een bedrijfswoning op dit moment een reden zijn om van werkgever te wisselen. Een derde van hen pleit zelfs voor de bouw...