Verzekeraars verdedigen afschrijvingsregeling asbestdaken

Asbest sanering via Pixabay

Omdat er geen wettelijke plicht komt tot het verwijderen van asbestdaken, zouden verzekeraars de vergoeding weer moeten herstellen. Aldus verschillende partijen zaterdagavond bij Kassa.

Kassa: "Nh1816 laat ons weten dat de vergoeding weer teruggebracht gaat worden naar 100 procent bij de nieuwe poliswijziging. Andere verzekeraars (Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Reaal, red.) geven in hun reactie aan dat het wettelijke verbod niet de aanleiding was voor de lagere vergoedingen. Zij zien dan ook geen aanleiding hun polisvoorwaarden aan te passen."

Zo stelt Interpolis: "Wij hebben in 2018 een afschrijvingsregeling voor asbestdakbedekking in de polisvoorwaarden opgenomen. Reden hiervoor is dat uit onderzoek van onder meer TNO blijkt dat asbestdaken na tientallen jaren verweerd en versleten raken. De asbestdaken stammen van 1994 of eerder en hebben dus een zekere leeftijd."

Voor de bezitters van een huis met een asbestdak of -gevelbekleding kan het volgens Kassa dus "verstandig zijn om de kleine lettertjes van je verzekering te lezen. Bij sommige opstalverzekeringen wordt de vergoeding bij schade aan je dak namelijk steeds verder teruggebracht. Andere maatschappijen zijn wat vager in hun polisvoorwaarden, maar keren ook niet het volledige bedrag meer uit. Het lijkt erop dat ze de voorwaarden hebben aangepast vooruitlopend op een wetswijziging tot verplichte sanering die in 2018 werd aangenomen door de Tweede Kamer maar sneuvelde in de Eerste Kamer".

Reactie Verbond

Het Verbond van Verzekeraars reageert: "In de uitzending van Kassa van zaterdag wordt gesuggereerd dat verzekeraars op dit moment het saneren van particuliere asbestdaken na brand niet (meer) vergoeden. Het is op dit moment nog steeds mogelijk om een verzekering te vinden voor asbestdaken.

"De verzekeringsmarkt is echter in beweging op het gebied van asbestdekkingen. Bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering bieden sommige verzekeraars geen dekking meer of slechts beperkte dekking voor schade aan of door asbestdaken. Er zijn ook verzekeraars die alleen (nieuwe) dekking bieden als de verzekerde een saneringsplan kan overleggen. Het jongste asbest dak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij schade. Daarbij leveren oude asbestdaken een gevaar voor de volksgezondheid op, wat pleit voor het vervangen van deze daken de komende jaren.

"Verzekeraars spelen geen rol bij de preventieve sanering van asbestdaken, maar zijn wel bekend met de problematiek en denken daarom samen met de overheid en andere betrokken partijen mee om Nederland asbestveilig te maken."

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rene Vos - Rene Vos Advies 26 oktober 2020

Wat Interpolis stelt is gelogen. Op 23 juni 2016 bij de hagelschade in Luyksgestel werden de asbestdaken maar voor 30% vergoed. Reactie van de behandelaar Interpolis: dat hebben we intern zo afgesproken. Toen ik daarop reageerde met de vraag "waar staat dat dan in de polisvoorwaarden?" antwoordde de schadebehandelaar: dan gaat u toch naar de rechter als u het er niet mee eens bent? En ik belde gewoon omdat een dakdekker (klant van mijn kantoor) mij vroeg met Interpolis te bellen omdat de 79 jarige weduwe wier dak volledig was geruineerd door de hagel maar een gedeelte vergoed kreeg van Interpolis....

Rob - Rob van Horssen Financieel Regisseurs 26 oktober 2020

Weer typisch een reactie van het verbond “ Het jongste asbest dak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven”. Hoe zit het dan met een regulier dak? Niet afgeschreven na 30 jaar? En krijg je daar ook niks meer voor terug als het huis door brand verwoest is? Sterk staaltje draaikonten. En maar lullen over transparantie etc etc. Lariekoek. Het blijven draaikonten die structureel weigeren om te zeggen ‘ja, goed punt, daar moeten we wat mee doen, bedankt voor de positieve kritiek’.

Meer over
VEH: "Verzekeraars, schrap beperking asbestdaken"

VEH: "Verzekeraars, schrap beperking asbestdaken"

Verzekeraars bouwen de dekking voor schade aan asbestdaken in snel tempo af, constateert Vereniging Eigen Huis. De vereniging roept verzekeraars op "om deze beperking...

Univé lanceert energieconcept Duurzame Zekerheid

Univé lanceert energieconcept Duurzame Zekerheid

Univé heeft het nieuwe energieconcept Duurzame Zekerheid gelanceerd, waarbij de coöperatie bedrijfsdaken asbestvrij maakt en voorziet van zonnepanelen....

Bij 'asbestfonds' ook lenen voor verduurzaming?

Bij 'asbestfonds' ook lenen voor verduurzaming?

De minister wil kijken of het haalbaar is om verduurzaming in combinatie met de asbestdaksanering, zoals het installeren van zonnepanelen of het aanbrengen van betere...

VEH tekent overeenkomst aanpak asbestdaken niet

VEH tekent overeenkomst aanpak asbestdaken niet

Vereniging Eigen Huis weigert een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen voor de aanpak van asbestdaken. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) wil,...

Overheid stopt twaalf miljoen in fonds sanering asbestdaken particulieren

Overheid stopt twaalf miljoen in fonds sanering asbestdaken particulieren

De overheid stopt twaalf miljoen in het fonds dat wordt opgericht om particuliere dakeigenaren via een lening te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak....

Crédit Agricole zegt per 1 mei alle doorlopende kredieten op

Crédit Agricole zegt per 1 mei alle doorlopende kredieten op

Crédit Agricole (Interbank, Ribank en Voorschotbank) heeft 90 miljoen euro gereserveerd om klanten te compenseren voor te hoge rentes op leningen. Ook gaat...

Kassa: verwijten Verbond raken kant noch wal

Kassa: verwijten Verbond raken kant noch wal

"De verwijten raken kant noch wal. Want de vergelijking in de uitzending tussen schade en premie is journalistiek volkomen legitiem, de juistheid van de berekening...

Woordvoerder Verbond: rare journalistiek van Kassa

Woordvoerder Verbond: rare journalistiek van Kassa

"Ik vind het maar rare journalistiek", aldus Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars, over de voor het Verbond redelijk onverwachte discussie...

Betalen ouderen te veel autopremie?

Betalen ouderen te veel autopremie?

Verzekeraars ontkennen, naar aanleiding van een item zaterdag bij Kassa, dat zij ouderen meer autopremie dan betalen dan het risico dat zij werkelijk vormen. Kassa...

Saneren asbestdak volgens Eigen Huis onnodig duur

Saneren asbestdak volgens Eigen Huis onnodig duur

Vereniging Eigen Huis is van mening dat onafhankelijke deskundigen moeten oordelen over nieuwe methoden van asbestverwijdering en dat belanghebbenden uit de branche...