Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

UWV

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging is in lijn met de trend van voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,84 procent. Van de 67 sectoren stijgt voor 40 sectoren de premie, voor 1 sector (horeca en catering) blijft de premie gelijk en voor 26 sectoren daalt de premie.

Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,10 procentpunt omhoog, naar 0,68 procent. Van de 67 sectoren stijgt bij 52 sectoren de premie, bij 1 sector (sector 58 Dakdekkersbedrijf) blijft de premie gelijk en bij veertien sectoren daalt de premie.

UWV heeft zich bij de ramingen voornamelijk gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2021, dat het Centraal Planbureau (CPB) op 31 maart jongstleden publiceerde. Bij de vaststelling van de premies voor 2022 is ook rekening gehouden met een vermogenstekort van 0,5 miljard voor de Ziektewet en vermogensoverschot van een miljard voor de WGA. De komende jaren brengt UWV dit tekort en overschot geleidelijk terug door lichte aanpassingen van de premies. De stijging van de werkgeverspremie voor de Ziektewet is hierdoor iets groter en de stijging van de premie bij de WGA is iets minder groot.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten blijven stijgen

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten blijven stijgen

De totale uitkeringslasten voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgen in 2024 volgens de januarinota van UWV verder naar 17,9 miljard euro (2023: 16,2 miljard)....

Extra maatregel om achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen aan te pakken

Extra maatregel om achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen aan te pakken

SZW neemt een extra tijdelijke maatregel om de UWV-achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Deze maatregel houdt in dat voor mensen die...

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

De premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddeld premieniveau van de WGA...

Geen versnelde ingreep in WIA

Geen versnelde ingreep in WIA

Minister Van Gennip grijpt niet versneld in bij de WIA, antwoordt zij op Kamervragen. De minister wacht het onderzoek af waartoe zij onlangs heeft besloten en dat...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023 en dat voor de Ziektewet daalt volgens de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023. Het gemiddelde...

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt dit najaar een aantal maatregelen die de wachtlijsten bij UWV aanzienlijk moeten bekorten en die hardvochtigheden...

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten stijgen

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten stijgen

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt zowel in 2022 als in 2023, aldus de UWV Juninota. Het vaker verstrekken van WIA-voorschotten...

Digitalisering verandert aard van het werk

Digitalisering verandert aard van het werk

Door technologische ontwikkelingen zullen in de komende vijf jaar, denkt 40 procent van de financiële instellingen in UWV-onderzoek, functies in de organisatie...

WIA: tegenvaller van 140 miljoen

WIA: tegenvaller van 140 miljoen

De WIA kent een tegenvaller die oploopt tot ruim 140 miljoen euro in 2027. Aldus het kabinet in de Voorjaarsnota. Het grootste deel van de tegenvaller (128 miljoen...

Gegevens delen over voorschot op WIA-uitkering mogelijk gemaakt

Gegevens delen over voorschot op WIA-uitkering mogelijk gemaakt

Op dit moment kan UWV geen gegevens over het voorschot op een WIA-uitkering aan pensioenuitvoerders en verzekeraars verstrekken. Dit kan gevolgen hebben voor mensen...