Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

DNB (Gebouw)

Verzekeraars zetten reserves uit de afgelopen jaren in om de verliezen op de WGA-verzekering over 2016 te compenseren. De winstgevendheid van de WGA-verzekering is daardoor sterk vertekend, aldus DNB.

DNB heeft onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD). Daaruit blijkt dat verzekeraars een winst rapporteren van 50 miljoen euro bij een premievolume van 300 miljoen in boekjaar 2016; en ook voor boekjaar 2017 verwachten zij winst te maken. Echter, uit de opbouw van het resultaat over de schadejaren concludeert DNB dat dit een vertekend beeld is.

Verzekeraars hebben reserveringen ingezet om de verliezen over schadejaar 2016 te compenseren. Door eerder overreserveringen te doen die in latere boekjaren weer vrij kunnen vallen, wordt niet duidelijk wat het daadwerkelijke resultaat is. Dit bemoeilijkt analyses en een adequate prijsstelling.

Over de gehele linie hebben verzekeraars een verlies van meer dan 1,5 miljard euro genomen op de WGA-ERD-verzekeringen over de boekjaren 2011-2014:

Flex

De uitbreiding van het WGA-risico met het arbeidsongeschiktheidsrisico voor flexwerkers kan volgens DNB gepaard gaan met risico-onderschatting; dit kan leiden tot verliezen. "Deze verliezen zullen niet zo groot zijn als het verlies bij de introductie van het WGA-ERD-product, toen er sprake was van systematische weeffouten in de tariefstelling. Van dergelijke weeffouten is nu geen sprake; daarbij is de premieomvang van het flex-product vrij gering."

Reactie toevoegen

 
Ruim miljard verlies op WIA-WGA verzekeringen

Ruim miljard verlies op WIA-WGA verzekeringen

Uit onderzoek van DNB in 2013 naar de winstgevendheid van WIA-WGA blijkt dat het verlies van verzekeraars meer dan een miljard euro bedraagt. "Het onderzoek...

Delta Lloyd mag wga-verliezen niet afwentelen

Delta Lloyd mag wga-verliezen niet afwentelen

De rechtbank in Amsterdam verbiedt Delta Lloyd een forse premieverhoging van lopende WGA eigenrisicodrager verzekeringen door te voeren. Ondanks afgegeven premiegaranties...

DNB extra alert op risico's aov-markt

DNB extra alert op risico's aov-markt

De Nederlandsche Bank ziet de risico's op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen toenemen. Reden voor DNB om deza markt "extra goed in...

De goudse: miljoenenverlies WGA-tekening

De goudse: miljoenenverlies WGA-tekening

De WGA-tekening bezorgde De Goudse vorig jaar een verlies van 17,4 miljoen euro.     De Goudse: "Het negatieve resultaat is veroorzaakt door de...

"privatisering wga-markt is mislukt"

"privatisering wga-markt is mislukt"

De hervorming van het WGA-stelsel is mislukt. De WGA-verzekeraars kampen met verliezen van meer dan 600 miljoen euro. Allianz en Delta Lloyd trekken zich terug uit...

WGA-premie UWV blijft stabiel

WGA-premie UWV blijft stabiel

De gemiddelde WGA-premie voor werkgevers die bij UWV voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn bedraagt volgend jaar 0,52 procent (nu: 0,53 procent). Ook voor de...

Hogere verzuimkosten bij zieke tijdelijke krachten

Hogere verzuimkosten bij zieke tijdelijke krachten

De gevolgen voor werkgevers zijn onderbelicht gebleven bij het aannemen van het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet. Werkgevers met relatief veel tijdelijke krachten...

Verbond pleit voor aanscherping WGA

Verbond pleit voor aanscherping WGA

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor aanscherping van de WGA nu het beroep op uitkeringen sterker toeneemt dan verwacht. Inmiddels ontvangen 110.000 werknemers...

Goudse wil wga-verliezen wegpoetsen

Goudse wil wga-verliezen wegpoetsen

De Goudse past op 1 juli 2012 de voorwaarden van haar WGA-eigenrisicoverzekering aan. De Goudse kiest hiervoor om beter te kunnen sturen op re-integratie en schadelastbeheersing...