Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

DNB (Gebouw)

Verzekeraars zetten reserves uit de afgelopen jaren in om de verliezen op de WGA-verzekering over 2016 te compenseren. De winstgevendheid van de WGA-verzekering is daardoor sterk vertekend, aldus DNB.

DNB heeft onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD). Daaruit blijkt dat verzekeraars een winst rapporteren van 50 miljoen euro bij een premievolume van 300 miljoen in boekjaar 2016; en ook voor boekjaar 2017 verwachten zij winst te maken. Echter, uit de opbouw van het resultaat over de schadejaren concludeert DNB dat dit een vertekend beeld is.

Verzekeraars hebben reserveringen ingezet om de verliezen over schadejaar 2016 te compenseren. Door eerder overreserveringen te doen die in latere boekjaren weer vrij kunnen vallen, wordt niet duidelijk wat het daadwerkelijke resultaat is. Dit bemoeilijkt analyses en een adequate prijsstelling.

Over de gehele linie hebben verzekeraars een verlies van meer dan 1,5 miljard euro genomen op de WGA-ERD-verzekeringen over de boekjaren 2011-2014:

Flex

De uitbreiding van het WGA-risico met het arbeidsongeschiktheidsrisico voor flexwerkers kan volgens DNB gepaard gaan met risico-onderschatting; dit kan leiden tot verliezen. "Deze verliezen zullen niet zo groot zijn als het verlies bij de introductie van het WGA-ERD-product, toen er sprake was van systematische weeffouten in de tariefstelling. Van dergelijke weeffouten is nu geen sprake; daarbij is de premieomvang van het flex-product vrij gering."

Reactie toevoegen

 
Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020

Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020

UWV heeft de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 gepubliceerd. De nota presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde...

Premiedifferentiatiesystematiek wijzigt op aantal punten

Premiedifferentiatiesystematiek wijzigt op aantal punten

De premiedifferentiatiesystematiek WGA en Ziektewet wijzigt op een aantal punten per 2020. De grootste gevolgen voor de gedifferentieerde premies Ziektewet heeft...

Effectonderzoek dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-gerechtigden

Effectonderzoek dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-gerechtigden

Dit najaar start UWV op verzoek van minister Koolmees een effectonderzoek naar de dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-uitkeringsgerechtigden, teneinde zicht...

Flexwerkers niet de grootste WIA-vervuilers

Flexwerkers niet de grootste WIA-vervuilers

Volgens recente cijfers van het UWV komen flexwerkers 1,5 keer vaker terecht in de WGA dan mensen met een vast contract. Dit zou komen omdat er een relatie met de...

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Het kabinet maakt het voor een specifieke groep werkgevers eenmalig mogelijk om al eerder dan na drie jaar weer eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Het betreft...

Vernieuwd uniform uitvraagformulier WGA ERD goedgekeurd

Vernieuwd uniform uitvraagformulier WGA ERD goedgekeurd

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft goedkeuring gegeven aan het vernieuwde uniforme uitvraagformulier WGA ERD ontwikkeld door Adfiz. In 2016 heeft de commissie...

De goudse boekt verdubbeling WGA-portefeuille

De goudse boekt verdubbeling WGA-portefeuille

“We kijken als verzekeraar terug op een goed 2016. De winstgevendheid is in lijn met het budget. Gelet op de recent gesloten contracten die zijn ingegaan op...

Wij ondersteunen de werkgever de volle twaalf jaar

Wij ondersteunen de werkgever de volle twaalf jaar

In het oerwoud van ziekte en arbeidsongeschiktheid raakt de wetgever al snel de weg kwijt. De Goudse ondersteunt hem om die weg te vinden. En ook de werknemer...

Aon: privaat verzekeren WGA veel aantrekkelijker

Aon: privaat verzekeren WGA veel aantrekkelijker

Privaat verzekeren wordt in veel gevallen nog aantrekkelijker, terwijl verzekeren via het UWV juist duurder wordt, aldus Aon naar aanleiding van de Wet verbetering...

Vvp organiseert kennisevent voor inkomensadviseurs

Vvp organiseert kennisevent voor inkomensadviseurs

VVP organiseert samen met De Goudse en Movir op donderdagmiddag 2 juni het kennis- en inspiratie event Inkomen. Inkomensdviseurs worden in één middag...