Wij ondersteunen de werkgever de volle twaalf jaar

section1_page48_article25_1.jpg

In het oerwoud van ziekte en arbeidsongeschiktheid raakt de wetgever al snel de weg kwijt. De Goudse ondersteunt hem om die weg te vinden. En ook de werknemer wordt geholpen, zodat die zo mogelijk weer aan het werk kan. Klinkt mooi. Maar wat houdt dit in? En waarom doet de Goudse dit? Een gesprek met Karin Klaassen en Maikel de Groot.

Een griepje is te overzien. Maar als een werknemer langer thuis komt te zitten, of zelfs arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt het een ander verhaal.

Voor hem zelf, maar óók voor zijn werkgever. Die krijgt dan niet alleen met praktische problemen en hoge kosten te maken, maar ook met allerlei regels en procedures. Daarom biedt De Goudse niet alleen verzekeringen maar juist ook ondersteuning, aan zowel de werkgever als de werknemer.

Fors geïnvesteerd

De Goudse heeft vooral de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in verzuimbegeleiding en re-integratie, vertelt manager Inkomen & Pensioen De Groot.

“Voorheen maakten we veel gebruik van externe krachten, maar de laatste jaren hebben we veel mensen in dienst genomen. Ons team Verzuim & Re-integratieadvies telt nu zeventien medewerkers en bestaat uit negen VerzuimCoaches, zeven WGA-experts en een WIA-coach. Samen zijn ze van alle markten thuis, want ze hebben verschillende achtergronden: onder andere HR, juridisch, psychologisch en arbeidskundig.”

Ondersteuning

Waar houden al die medewerkers zich mee bezig? Teammanager Klaassen legt het graag uit. “Wij ondersteunen de werkgever de volle twaalf jaar. Dus tijdens de eerste twee ziektejaren en ook tijdens de tien jaar daarna, wanneer iemand in de WGA belandt. We leggen uit welke stappen de werkgever moet nemen op grond van de Wet verbetering poortwachter, waarbij onze meerwaarde ligt in de ondersteuning van de werkgever bij de praktische invulling van de re-integratie. Wanneer een bedrijfsarts het advies geeft dat een werknemer in aangepast werk kan re-integreren, adviseren wij de werkgever over de manier waarop hij hier handen en voeten aan kan geven en zetten wij zo nodig een arbeidsdeskundige in om hem daarbij praktisch te ondersteunen. En als iemand de WGA instroomt, beoordelen we de beschikking van het UWV en helpen we de werkgever zo nodig om in bezwaar te gaan of een herbeoordeling aan te vragen.”

Gegarandeerd budget

Daarnaast, geeft De Groot aan, kan de ondersteuning van De Goudse ook bestaan uit een bijdrage in de kosten van re-integratie. “Wij bieden een gegarandeerd budget. Dat kun je bijvoorbeeld inzetten voor aanpassing van de werkplek of omscholing. Of voor een tweedespoortraject, waarbij het het doel is dat de werknemer aan de slag gaat bij een andere werkgever. Bij een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening is dat budget € 4.000,-. Maar als je bijvoorbeeld ook een WGA-eigenrisicoverzekering hebt, bedraagt het € 8.000,-.” Klaassen vult aan: “Als iemand bijvoorbeeld aan een lopende band werkt en rugklachten heeft, kun je hem een training aanbieden om anders te tillen, zodat hij zijn werk kan blijven doen.”

Voordeel voor iedereen

De kosten voor deze ondersteuning zijn fors, maar vormen zeker een zinvolle investering, vindt De Groot. “Wij doen dit omdat we zien dat de regie en sturing ervoor zorgt dat het aantal uitkeringen en de hoogte ervan afnemen. Dat is voordeel voor iedereen. Door onze ondersteuning worden werkgevers en werknemers zich meer bewust van hun mogelijkheden en maken ze daar meer gebruik van. Soms benaderen we hen ook preventief. Bij een groot nieuw WGA-contract gaat de WGA-expert bijvoorbeeld op bezoek bij de werkgever om onder andere van gedachten te wisselen over het beleid voor verzuim- en arbeidsongeschiktheid. En als een bedrijf veel verzuim heeft, bespreken we graag wat er aan de hand is en hoe we de trend kunnen ombuigen.

En ook dat levert voordeel op voor iedereen.”

Rol intermediair

Uiteraard, benadrukt De Groot, speelt ook het intermediair een belangrijke rol. Niet alleen door bij het afsluiten van een product te wijzen op de dienstverlening die daar bij hoort, maar vooral ook daarna. “Als er iets speelt, kan de adviseur de werkgever doorverwijzen naar zijn VerzuimCoach of WGA-expert. En als dat tot een succes leidt, gaat dat verhaal natuurlijk snel rond, ook in kringen van ondernemers en dat is natuurlijk voor de adviseur ook niet verkeerd!”

Maikel de Groot en Karin Klaassen: ‘Degene die ziek is en de consequenties voor hem en zijn werkgever blijven leidend. Niet het product.’

Reactie toevoegen

 
Editie
Advies met M.I.N.T. voor tweede keer genomineerd voor VVP Advies Award

Advies met M.I.N.T. voor tweede keer genomineerd voor VVP Advies Award

Advies met M.I.N.T. is voor de tweede keer genomineerd voor de VVP Advies Award in de categorie Hypotheek Advies. "Weet je nog dat Advies met M.I.N.T. in 2022 genomineerd...

Van der Doelen trots op nominatie VVP Advies Award 2024

Van der Doelen trots op nominatie VVP Advies Award 2024

Trots. Dat is Ruud van der Doelen van Van der Doelen, genomineerd in de categorie Particulier Advies. Het kantoor telt in totaal vijftien medewerkers en heeft...

Dit zijn de 17 genomineerden voor de VVP Advies Award 2024

Dit zijn de 17 genomineerden voor de VVP Advies Award 2024

De jury van de VVP Advies Award 2024 heeft de namen bekend gemaakt van de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland in de categorieën Particulier Advies,...

Lagere nettowinst De Goudse bij start eeuwfeest

Lagere nettowinst De Goudse bij start eeuwfeest

De Goudse zag in 2023 de nettowinst dalen van 32,2 naar 16,4 miljoen euro. De dotatie aan voorzieningen bij Leven en de schadelast bij Zaakschade zijn belangrijke...

FNV: stijging arbeidsongeschikten door doorgeslagen flexibilisering

FNV: stijging arbeidsongeschikten door doorgeslagen flexibilisering

De doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat is volgens nieuw FNV-onderzoek dé veroorzaker is van de hoge instroom in de WIA. De FNV in haar rapport...

Verbond: "Praktisch beoordelen leidt tot meer en hogere uitkeringen"

Verbond: "Praktisch beoordelen leidt tot meer en hogere uitkeringen"

'Praktisch beoordelen' maakt het WIA-stelsel volgens het Verbond van Verzekeraars "minder activerend en leidt tot meer en hogere uitkeringen. Wij dringen erop aan...

Zeeuwse en Goudse zamelen ruim 4 ton in voor Stichting ALS Nederland

Zeeuwse en Goudse zamelen ruim 4 ton in voor Stichting ALS Nederland

De Zeeuwse en De Goudse hebben 404.040 euro ingezameld ten behoeve van de Stichting ALS Nederland. Halverwege 2022 werd bij Leo Remijn, directeur van de Middelburgse...

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. “Deze kantoren – die net als de andere drie...

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

De premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddeld premieniveau van de WGA...

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

UWV heeft niet genoeg verzekeringsartsen om vast te stellen of er sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Hierdoor, aldus de Algemene Rekenkamer in haar...