Zelfstandigen Zonder Verzekering

Arbo via Pixabay

Verzekeraars doen weinig tot geen moeite om oudere ZZP'ers of ZZp'ers met een fysiek zwaar beroep aan een AOV te helpen. Dat beeld schetste zondagavond laat het televisieprogramma De Monitor. Het programma ging in op de vraag waarom zo weinig ZZP'ers een AOV afsluiten. Presentator Teun van de Keuken sprak van het dossier 'Zelfstandigen Zonder Verzekering'.

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars stelde dat iedereen verzekerbaar is, maar zijn geluid ging verloren in voorbeelden die het tegendeel leken te beweren. Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) bevestigde de voorbeelden van onder meer een oudere verloskundige en een oudere belastingadviseur die dertig jaar geleden twee keer is geopereerd aan zijn knie en daardoor zijn AOV niet kon verlengen nadat hij 60 werd. "Verzekeraars willen geen brandende en ook geen schroeiende huizen. En in de visie van de verzekeraar is de brandweer naar jou onderweg.", aldus Mooij tegen de belastingadviseur.

Volgens Mooij ligt de schuld echter niet alleen bij de verzekeraars. Vandaag de dag zijn mensen op hun zestigste heel anders dan vroeger nog uiterst vitaal. "Zeventig is het nieuwe vijftig", aldus Mooij. Weurding wees ook op het steeds verder verhogen van de AOW-leeftijd. Het programma werkte dit cruciale punt niet verder uit, maar ging verder vooral over de vraag of een verplichte AOV voor ZZP'ers gewenst is. PvdA'er Gijs van Dijk vindt van wel, het Verbond laat de keuze liever aan de ZZP'ers. Weurding: "Wij zijn minder enthousiast over een verplichte verzekering." Volgens hem is het beter de zaak om te draaien en nadrukkelijk te kijken naar wat de ondernemers zelf willen en volgens het Verbond is dat keuzevrijheid.

Het programma liet zien dat veel ZZP'ers min of meer bewust geen AOV afsluiten, meestal vanwege de vermeend hoge kosten of omdat ze er geen behoefte aan menen te hebben. De Monitor gaf een voorbeeld van een jonge vrouw die er achter kwam dat het noodlot ook ZZP'ers kan achtervolgen. Zij liep hersenletsel op nadat ze uitweek op het fietspad en tegen een lantaarnpaal viel. Nu zit ze thuis te mozaieken te maken, en ziet ze haar spaarrekening snel leeglopen.

Aanvullende reactie Verbond

In een aanvullende reactie stelt het Verbond: "Volgens Weurding is het mogelijk om de verzekeringsgraad sterk te verbeteren, door een combinatie van financiële prikkels met goede voorlichting en ondersteuning. Zo werkt het Verbond samen met het ministerie van sociale zaken aan een programma dat zelfstandigen helpt bij het maken van een passende en bewuste keuze.

"Ook als ZZP’ers en de overheid tot de conclusie komen dat een verplichte basisverzekering wenselijk is, dan is het essentieel dat het belang van zelfstandigen goed voor ogen wordt gehouden. Zo zouden zelfstandigen die al passend zijn verzekerd niet gedwongen moeten worden over te stappen naar een minder aantrekkelijke publieke variant.

"Ook vindt het Verbond het heel belangrijk dat er nog iets te kiezen blijft voor ZZP’ers die bewust ‘eigen baas’ zijn geworden. Een publieke verzekering sluit natuurlijk nooit aan op alle wensen van elk individu. Een zelfstandige moet daarom altijd uit de publieke basisverzekering kunnen stappen en de optie houden om alsnog een verzekering af te sluiten die past bij zijn persoonlijke situatie.

"Weurding beaamt dat de verzekeringsgraad van zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) voor het arbeidsongeschiktheidsrisico (nu zo’n twintig procent) fors omhoog moet. De optimale verzekeringsgraad ligt volgens het Verbond rond de vijftig procent van de zelfstandigen, omdat niet alle zelfstandigen zo’n verzekering nodig hebben bijvoorbeeld omdat hun inkomen te laag is of zij ZZP’er zijn naast een dienstverband."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Remmelt Bossema - RiskShare.nl 13 mei 2019

Natuurlijk kunnen alle ZZP'ers zich altijd verzekeren tegen alle arbeidsongeschiktheid. Echter niet allen en altijd via een verzekeringsmaatschappij. Een verzekeringsmaatschappij heeft een ander belang, en dat is winst maken. Dus de opdracht is anders te wwerken. De oplossing is verrassend eenvoudig. ZZP'ers moeten elkaar gaan verzekeren zonder verzekeringsmaatschappij met verzekeringsvoorwaarden die ze zelf (gezamenlijk) opstellen met eigen acceptatie voorwaarden en waarbij de uitkeringen gezamenlijk worden gedragen. Samenvattend: 1) Door elkaar te verzekeren is er altijd een verzekering 2) Met eigen voorwaarden en acceptatie 3) Met netto premies uitsluitend voor uitkeringen 4) Met dagelijkse premieberekening (uitkeringen/aantal verzekerden) 5) Geen overhead en geen operationele kosten 5) Hierdoor altijd de laagste premies 6) Per dag af te sluiten en per dag op te zeggen 7) Alle premies en alle uitkeringen controleerbaar voor alle verzekerden 8) 3 staps fraudepreventie voor uitkeringen 9) Lage maandelijkse deelnemers fee 10) Geen vergunningeisen van DNB, AFM en WFT 11) Vallen buiten de wetgeving naar het BW en WvK 12) Geen belastingdruk 13) Volledig online zonder directeuren, managers en backoffices Dit platform is al ontwikkeld. Checkout https://riskshare.nl

Meer over
Reaal AOV ontwikkelt quickscan ‘Ben ik vitaal?’ voor ondernemers

Reaal AOV ontwikkelt quickscan ‘Ben ik vitaal?’ voor ondernemers

Reaal AOV heeft samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Erasmus Universitair Medische Centrum Rotterdam een quickscan ontwikkeld speciaal voor...

AOV voor ZZP'ers wordt verplicht

AOV voor ZZP'ers wordt verplicht

Het woensdag bekendgemaakte principe-pensioenakkoord introduceert ook een verzekeringsplicht voor ZZP’ers tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.Het Verbond...

Tulpenfonds bepleit ZZP-basisverzekering

Tulpenfonds bepleit ZZP-basisverzekering

“Laten we, met basisproducten, zien dat verzekeraars in Nederland prima in staat zijn de vraag van ZZP'ers in te vullen.” Dat zegt Maudie Derks, CEO...

Petitie tegen verplichte AOV voor ZZP'ers

Petitie tegen verplichte AOV voor ZZP'ers

Een petitie op internet tegen een verplichte AOV voor ZZP'ers is inmiddels ruim 1.500 keer ondertekend. De petitie is een initiatief van de Werkvereniging. De vereniging:...

Koolmees zet in op reduceren ao-risico's

Koolmees zet in op reduceren ao-risico's

Minister Koolmees zegt dat het meer voor de hand ligt om in te zetten op het reduceren van arbeidsongeschiktheidsrisico's dan op het aanpassen van de AOV voor specifieke...

"Maak oriënteren op voorzorgsmaatregelen arbeidsongeschiktheid verplicht voor startende ondernemers"

"Maak oriënteren op voorzorgsmaatregelen arbeidsongeschiktheid verplicht voor startende ondernemers"

Maak het oriënteren op voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid verplicht voor startende ondernemers. Die oproep doet Centraal Beheer. Een kwart van...

Verzekeraar mocht AOV stopzetten

Verzekeraar mocht AOV stopzetten

Een verzekerde weigert inzage in zijn jaarcijfers, met als argument dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering die hij heeft afgesloten een sommenverzekering is. De...

Geen generieke wettelijke bescherming voor ZZP'ers

Geen generieke wettelijke bescherming voor ZZP'ers

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken gaat niet in op de oproep van de ACM tot generieke wettelijke bescherming van ZZP'ers. Keijzer wil wel kijken of aanvullende...

Actietarief Movir voor zakelijk professionals

Actietarief Movir voor zakelijk professionals

Movir heeft maandag een actietarief geïntroduceerd voor zakelijk professionals, zoals consultants, ICT’ers, accountants, directeuren en financieel adviseurs....

Weg met de AOV-vooroordelen

Weg met de AOV-vooroordelen

Welke zaken spelen mee met de lage verzekeringsgraad op het gebied van AOV? Zijn de te hoge AOV-advieskosten een te grote drempel voor de ondernemer? Waarom verzekert...