Aanjagen

Voorwoord VVP 6-1 2021

Het mag duidelijk zijn dat de urgentie voor een brede klimaataanpak breed wordt gedragen. Een van de meest opmerkelijke statements was de brief van 91 CEO’s aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow die regeringsleiders opriep tot ingrijpende klimaatactie.

Vanuit Nederland was de brief ondertekend door David Knibbe (NN Group), Hanneke Faber (Unilever) en Frans van Houten (Philips). Dit mag een trendbreuk worden genoemd. Niet langer staat het belang van de aandeelhouders centraal, maar het belang van ons allen. Tevens willen deze CEO’s dat overheden ingrijpen. Blijkbaar is in dit geval het vertrouwen in een allesomvattende zelfregulering niet al te groot.

Die voortrekkersrol is op meerdere terreinen nodig. Ook het Verbond van Verzekeraars maakt steeds meer die ‘move’. Was het tot voor kort vooral en misschien wel alleen maar een machtige lobbyorganisatie die voor de eigen leden opkwam, tegenwoordig wil het Verbond steeds meer een voortrekkersrol vervullen. Het Verbond onderschrijft namelijk dat er radicale maatregelen nodig zijn om het tij te keren. Uiteraard gaat het daarbij in de eerste plaats om de leefbaarheid van de planeet. Tegelijkertijd brengt klimaatverandering ook hard de grenzen van verzekerbaarheid in zicht, zoals recent ook door de AFM werd geconstateerd in het rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’.

Maar er is meer dan klimaat. Ook andere ontwikkelingen (zoals nieuwe risico’s, het groeiend aantal mensen met schulden en de mogelijkheid tot verdergaande premiedifferentiatie) zetten de verzekerbaarheid onder druk. Daarom gaat het Verbond de komende jaren nog nadrukkelijker een aanjagende rol vervullen, passend bij de immense uitdagingen van vandaag de dag. “We zullen onze ramen en deuren de komende jaren nadrukkelijker openzetten en zullen ons inzetten om in samenwerking met partners oplossingen aan te dragen”, zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding in deze uitgave van VVP. “We willen de investeringen in de energietransitie aanjagen en realiseren ons tegelijkertijd terdege dat we er nog niet zijn. Dit jaar boeken we een wereldrecord aan CO2-uitstoot. Het is echt alle hens aan dek.”

Voor een gezondere samenleving is meer nodig dan een energietransitie alleen. Verzekeraars zouden meer kunnen investeren in innovatie (ondersteuning first movers), een duurzamere voedselketen, duurzamere woningbouw, in natuurherstel en in klimaatadaptatie. Ook kun je ervoor kiezen om juist niet te investeren in vervuilende bedrijven, zoals pensioenfonds ABP dat recent aankondigde niet langer te investeren in bedrijven die fossiele brandstoffen leveren. Als verzekeraars het voortouw nemen, dan gebeurt er zoveel meer in de samenleving.

In dit kader raad ik iedereen aan het boek Earthshot: Hoe we onze planeet kunnen redden te lezen. Een prachtig boek, gebaseerd op feiten en vol innovatieve voorbeelden van wat wel werkt.

Ondanks deze enerverende tijden wenst VVP u fijne en gezonde dagen en alvast een – sociaal en duurzaam – ondernemend 2022. Juist in deze tijden hebben we elkaar meer dan ooit nodig. VVP, het enige platform puur gericht op de onafhankelijk financieel adviseur, heeft de plannen voor 2022 alweer gereed. We willen er graag samen met u weer een mooi jaar van maken.

Veel leesplezier.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 27 januari 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het Verbond in Den Haag een verkennende bijeenkomst over...

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de...

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 15 december 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur bij het Verbond in Den Haag een sectoroverstijgende bijeenkomst...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Het gebruik van data om de premies af te stemmen op de individuele klant, heeft weinig tot geen invloed op de premies die verzekeraars in rekening brengen bij hun...

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

De aanpak van meer structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf, reageert het Verbond van Verzekeraars op de Miljoenennota 2023. "Veel aandacht is erop...

Verduurzaming: werkgroep stippelt heldere transitiepaden uit

Verduurzaming: werkgroep stippelt heldere transitiepaden uit

Een gezamenlijke werkgroep vanuit de overheid en de financiële sector gaat heldere transitiepaden uitstippelen voor verduurzaming. Dan weten sectoren waar ze...

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Het terugdringen van de achterstanden bij het beoordelen van langdurig zieke werknemers mag niet ten koste gaan van activering en re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid....

"Richtlijn Berichtenverkeer moet onnodige kosten wegnemen bij adviseurs"

"Richtlijn Berichtenverkeer moet onnodige kosten wegnemen bij adviseurs"

De Richtlijn Berichtenverkeer Prolongaties Incasserende Adviseurs moet een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering bij de verzending van berichten rond prolongatie....