Aanjagen

Voorwoord VVP 6-1 2021

Het mag duidelijk zijn dat de urgentie voor een brede klimaataanpak breed wordt gedragen. Een van de meest opmerkelijke statements was de brief van 91 CEO’s aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow die regeringsleiders opriep tot ingrijpende klimaatactie.

Vanuit Nederland was de brief ondertekend door David Knibbe (NN Group), Hanneke Faber (Unilever) en Frans van Houten (Philips). Dit mag een trendbreuk worden genoemd. Niet langer staat het belang van de aandeelhouders centraal, maar het belang van ons allen. Tevens willen deze CEO’s dat overheden ingrijpen. Blijkbaar is in dit geval het vertrouwen in een allesomvattende zelfregulering niet al te groot.

Die voortrekkersrol is op meerdere terreinen nodig. Ook het Verbond van Verzekeraars maakt steeds meer die ‘move’. Was het tot voor kort vooral en misschien wel alleen maar een machtige lobbyorganisatie die voor de eigen leden opkwam, tegenwoordig wil het Verbond steeds meer een voortrekkersrol vervullen. Het Verbond onderschrijft namelijk dat er radicale maatregelen nodig zijn om het tij te keren. Uiteraard gaat het daarbij in de eerste plaats om de leefbaarheid van de planeet. Tegelijkertijd brengt klimaatverandering ook hard de grenzen van verzekerbaarheid in zicht, zoals recent ook door de AFM werd geconstateerd in het rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’.

Maar er is meer dan klimaat. Ook andere ontwikkelingen (zoals nieuwe risico’s, het groeiend aantal mensen met schulden en de mogelijkheid tot verdergaande premiedifferentiatie) zetten de verzekerbaarheid onder druk. Daarom gaat het Verbond de komende jaren nog nadrukkelijker een aanjagende rol vervullen, passend bij de immense uitdagingen van vandaag de dag. “We zullen onze ramen en deuren de komende jaren nadrukkelijker openzetten en zullen ons inzetten om in samenwerking met partners oplossingen aan te dragen”, zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding in deze uitgave van VVP. “We willen de investeringen in de energietransitie aanjagen en realiseren ons tegelijkertijd terdege dat we er nog niet zijn. Dit jaar boeken we een wereldrecord aan CO2-uitstoot. Het is echt alle hens aan dek.”

Voor een gezondere samenleving is meer nodig dan een energietransitie alleen. Verzekeraars zouden meer kunnen investeren in innovatie (ondersteuning first movers), een duurzamere voedselketen, duurzamere woningbouw, in natuurherstel en in klimaatadaptatie. Ook kun je ervoor kiezen om juist niet te investeren in vervuilende bedrijven, zoals pensioenfonds ABP dat recent aankondigde niet langer te investeren in bedrijven die fossiele brandstoffen leveren. Als verzekeraars het voortouw nemen, dan gebeurt er zoveel meer in de samenleving.

In dit kader raad ik iedereen aan het boek Earthshot: Hoe we onze planeet kunnen redden te lezen. Een prachtig boek, gebaseerd op feiten en vol innovatieve voorbeelden van wat wel werkt.

Ondanks deze enerverende tijden wenst VVP u fijne en gezonde dagen en alvast een – sociaal en duurzaam – ondernemend 2022. Juist in deze tijden hebben we elkaar meer dan ooit nodig. VVP, het enige platform puur gericht op de onafhankelijk financieel adviseur, heeft de plannen voor 2022 alweer gereed. We willen er graag samen met u weer een mooi jaar van maken.

Veel leesplezier.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register...

Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Het Verbond van Verzekeraars heeft een toolkit klimaatrisico’s op zijn website gezet. Het Verbond: "Een van de belangrijkste tools die je op onze themapagina...

Nibud lanceert Geldplan Bijna pensioen

Nibud lanceert Geldplan Bijna pensioen

Nibud heeft het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd. Hiermee krijgen 55-plussers inzicht in de keuzes die zij kunnen maken over hun pensionering. "Het Geldplan Bijna...

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

Om arbeidsparticipatie te stimuleren is een activerend arbeidsongeschiktheidsstelsel nodig. Aldus het Verbond van Verzekeraars in een position paper. Het Verbond:...

"Veel aanbod voor ouderen die autoverzekering willen afsluiten"

"Veel aanbod voor ouderen die autoverzekering willen afsluiten"

Ouderen die een autoverzekering willen afsluiten, kunnen uit genoeg verzekeraars kiezen. Bij driekwart van de aanbieders kunnen oudere automobilisten terecht....

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verzekeraars zetten al stappen om cyberpolissen voor iedereen begrijpelijker en beter vergelijkbaar te maken. Aldus reageert het Verbond van Verzekeraars op de AFM-verkenning...

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Op de eerste bestuursvergadering in 2023 heeft het bestuur van het Verbond van Verzekeraars twee nieuwe leden verwelkomd: QBE Europe SA en Allianz Direct Versicherungs-AG. QBE...

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

(Geeke Feiter-Van Heuvelen, Verbond van Verzekeraars, in VVP 1-2023) Een veranderend klimaat vraagt om bewustzijn, preventie én verzekeringsoplossingen....

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Van de 12.000 vastgestelde fraudegevallen per jaar wordt momenteel een kleine 5.000 geregistreerd in het externe verwijzingsregister (EVR). Het aantal klanten dat...