De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

Lindenhaeghe stappenplan ken je vak

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 4, 2023) Iedere hypotheekadviseur (her)kent het wel: de worsteling met de eigenwoningregeling bij het uitwerken van een goed hypotheekadvies. Het is en blijft behoorlijk complex en uitdagend, bijvoorbeeld omdat de klant niet altijd alle benodigde informatie voor handen heeft of kan reproduceren. Hoe ga je hiermee om? Lindenhaeghe deelt enkele handige tips met je!

Een hypotheekadvies begint bij het inventariseren van de doelen en wensen, risicobereidheid, financiële positie en kennis en ervaring. De fiscale eigenwo ningregeling maakt absoluut onderdeel uit van een compleet adviesdossier. Als adviseur zal je na moeten gaan hoe het fiscaal verleden van je klanten eruitziet.

Het zal niet voor het eerst (of voor het laatst) zijn dat klanten deze gegevens niet meer in detail kunnen geven. Voor jou als adviseur is het dan ook zaak om op zoek te gaan naar hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen. Een belastingaangifte over één of meerdere jaren kan helpen (mits deze natuurlijk juist is ingevuld) en notarisafrekeningen kunnen bepaalde data en bedragen reproduceren. Maar denk ook aan online mogelijkheden. Zo kan je de klant erop wijzen dat hij op mijnoverheid.nl door middel van DigiD een overzicht kan opvragen van zijn woonhistorie. Leg uit waarom je deze informatie nodig hebt en maak inzichtelijk wat de mogelijke financiële consequenties zijn wanneer je niet over deze informatie beschikt. Het kan zijn dat de klant mogelijk geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek of zelfs onterecht hypotheekrenteaftrek claimt.

‘Het vastleggen van de doorlopen stappen geeft richting aan de uitwerking van de eigenwoningregeling’

Het kan voorkomen dat het fiscaal verleden niet meer in voldoende mate te reproduceren is. Denk bijvoorbeeld aan een klant die alleen een huis heeft gekocht en op een later moment in gemeenschap van goederen is getrouwd, vervolgens weer gaat scheiden en nu met zijn nieuwe partner een nieuwe woning wil kopen en financieren. Wanneer deze klant zijn fiscaal eigenwoningverleden niet meer kan reproduceren aan de hand van (mondelinge of schriftelijke) informatie, dan zal je als adviseur een uitgangspunt moeten kiezen. Bespreek dit met de klant en geef aan wat de mogelijke risico’s zijn. Het is wellicht nodig om de klant door te verwijzen naar een belastingadviseur.

Overzichtelijk en gestructureerd

De complexiteit van de eigenwoningregeling vraagt van jou als adviseur dat je duidelijk vastlegt welke stappen doorlopen zijn om tot de uitein-delijke fiscale invulling te komen. Hoe zijn bepaalde bedragen tot stand gekomen en welke uitgangspunten worden hierin aangenomen? Bijvoorbeeld: wat zijn de verwervingskosten? Van welke eigenwoningreserve wordt uitgegaan? Wat is de maximale eigenwoningschuld? Is er sprake van een wettelijke regeling, een interne draagplicht of heeft de klant wellicht in het verleden (bewust of onbewust) een beroep gedaan op het goedkeurend besluit? Hiermee wordt richting gegeven aan de uitwerking van de eigenwoningregeling.

...

Vervolgens kan onderzocht worden wat er onder het overgangsrecht valt en of er nog aanwezige aflossingsstanden zijn die ingezet moeten worden. Dit alles dient overzichtelijk en gestructureerd te worden vastgelegd en te worden gedeeld met de klant. Het adviesrapport leent zich hier perfect voor! Voor de klant is dit immers een belangrijk document: hij of zij zal nog vaak terug moeten vallen op dit adviesrapport op het moment dat er belastingaangifte gedaan moet worden.

Proefballonnetjes

De roep om vereenvoudiging vanuit de markt is al jaren aanwezig. Ideeën worden als proefballonnetjes vanuit verschillende branchepartijen opgelaten. Zolang hier geen gehoor aan gegeven wordt, zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit betekent echter niet dat we ons bij de situatie neer hoeven te leggen. Blijf dus met elkaar in gesprek en wees onderdeel van de proefballonnetjes. Samen brengen we dan mogelijk alsnog een verandering op gang. En mocht je tegen een complexe casus aanlopen, schroom dan niet om contact op te nemen met collega’s uit de sector om even te sparren. Vier ogen zien meer dan twee.

Vakbekwaamheid in vertrouwde handen

Als financieel adviseur is het belangrijk continu op de hoogte te zijn van de relevante ontwikkelingen binnen je vakgebied. Met de rubriek ‘Jouw vakbekwaamheid’ in VVP informeren wij jou over verschillende actualiteiten die jouw beroepspraktijk direct raken. Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en nog veel meer!

...

...

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verdeling hypotheekschuld

Verdeling hypotheekschuld

(Lindenhaeghe in Katern Hypotheken, VVP 3-2024) Wanneer partners besluiten om samen een huis te kopen, komen ze voor een aantal belangrijke financiële beslissingen...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Lindenhaeghe vat hoofdlijnenakkoord samen

Lindenhaeghe vat hoofdlijnenakkoord samen

Lindenhaeghe heeft het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet verwerkt in een beknopt Totaaloverzicht. Enkele impactvolle wijzigingen die terug te lezen zijn...

Lindenhaeghe ontwikkelt AI e-learning voor adviseurs

Lindenhaeghe ontwikkelt AI e-learning voor adviseurs

Lindenhaeghe introduceert op het SEH-congres AI e-learning voor adviseurs. Deze opleiding is tot stand gekomen na een marktonderzoek en gesprekken met diverse partijen...

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe roept opnieuw organisaties op om een eerdere, interne deadline te stellen en daarmee te voorkomen dat hun medewerkers hun PE-examen uitstellen tot het...

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe is voor de elfde keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Financieel. De Beste Opleider van Nederland is een initiatief van...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

(Lindenhaeghe in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Met een toename in eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal zzp’ers, zijn de financiële...

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Ook in het laatste kwartaal zijn de aantallen PE-examens achtergebleven, maar volgens Lindenhaeghe is inmiddels een kentering zichtbaar. Edwin Deijs, commercieel...

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

(Jouw Vakbekwaamheid, Ken je Vak! VVP 5-2023) Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?...