Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Ken je vak! Jouw vakbekwaamheid foto

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen we de twee wijzigingen uitleggen die naar onze mening de meeste impact hebben op de betaalbaarheid van de hypothecaire lening voor de klant.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het label loopt van A++++ tot en met G, waarbij A++++ staat voor zeer energiezuinig en G voor zeer energie-onzuinig. Met ingang van 2024 wordt het energielabel meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek die kan worden verstrekt. Hoe beter het energielabel, hoe hoger het bedrag dat buiten beschouwing mag worden gelaten, waardoor de maximale leencapaciteit omhooggaat. Dit kan oplopen tot een verschil van tienduizenden euro’s. Koopt een klant een woning met energielabel C en D, dan mag in 2024 5.000 euro meer geleend worden, bij energielabel A++++ kan zelfs 50.000 euro extra geleend worden. Dit bedrag komt bovenop het extra bedrag dat men mag lenen voor energiebesparende maatregelen. De achterliggende gedachte is dat woningen met een goed energielabel minder kwijt zijn aan de energierekening dan woningen met een slecht label.

Ook voor eigenaren die hun hypotheek willen verhogen om de woning te verduurzamen gaat het energielabel meespelen. Vanaf 2024 mag er ook meer geleend worden voor het verduurzamen van de woning met ‘slechte’ labels. Deze extra leencapaciteit wordt niet meegerekend in de LTI-toets. In 2023 ging het om een bedrag van 9.000 euro. In 2024 is dit maximaal 20.000 euro voor woningen met energielabel E, F of G. Hoe slechter het energielabel, hoe hoger het bedrag dat buiten beschouwing mag worden gelaten voor het nemen van energiebesparende voorzieningen. Dit laatste zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om de woning te verduurzamen naar een beter energielabel toe.

‘Beoordeel of de extra leencapaciteit echt passend is bij de klant’

Wat betekent dit voor jou?

Een hogere hypotheek bij een goed energielabel heeft verschillende voordelen. Als adviseur is het daarom belangrijk om je klant mee te nemen in deze wijziging. Check vóór het gesprek het energielabel van de (aan te kopen) woning van de klant, zodat je enerzijds rekening kunt houden met de maximale lening, maar ander-zijds ook de financiering van passende verduur zamingsmogelijkheden kunt bespreken met de klant. Voor veel woningen kun je het energielabel opzoeken via www.energielabel.nl. Bij een nieuwbouwwoning mag standaard worden uitgegaan van het voorlopig energielabel. Let op, wijs je klant er wel op dat de extra leencapaciteit voor verduurzaming alleen mag worden besteed aan de verbeteringen die vermeld staan in Artikel 1 van de Trhk.

Natuurlijk is het mooi dat je klant buiten de inkomenstoets extra kan lenen om de woning te kunnen verduurzamen. Maar wat betekent dit nu daadwerkelijk voor je klant? Een bedrag van 20.000 euro extra lenen met een rente van 4,3 procent geeft een bruto maandlastverhoging van 99 euro. Kijk dan ook goed met je klant of deze maandlasten passend zijn in het uitgavenpatroon. Hoe verhoudt zich deze lastenstijging ten opzichte van de mogelijke verlaging van de energielasten?

Alleenstaande

Alleenstaanden hebben vaak minder financi ele middelen dan stellen, waardoor het kopen van een woning moeilijker is. Om alleenstaanden tegemoet te komen, zijn de leennormen voor alleenstaanden in 2024 verhoogd. Dit be tekent dat alleenstaanden meer kunnen lenen dan voorheen het geval zou zijn geweest. Dit is bedoeld om alleenstaanden te helpen bij het kopen van een woning in een tijd waarin de huizenprijzen hoog zijn en de huizenmarkt krap is.

De exacte hoogte van de leennormen is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de rente op de hypotheek. Met een jaarinkomen van 28.000 euro kan een alleenstaande in 2024 maximaal 16.000 euro extra lenen ten opzichte van 2023. Echter is de vraag of dit voldoende is, gezien de huidige huizenprijzen. Als we kijken naar een modaal inkomen van 42.000 euro kan er in 2024 maximaal 228.996 euro (gebaseerd op toetsrente vijf procent) geleend worden.

...

Wat betekent dit voor jou?

Beoordeel vanuit je professie als adviseur of de extra leencapaciteit echt passend is bij de klant. Een alleenstaande klant heeft geen tweede inkomen om op terug te vallen in geval van arbeidsongeschiktheid of werk-loosheid. Daarnaast kan er sprake zijn van een lagere spaarbuffer. Is het dan verstandig om altijd de maximale hypotheek aan te gaan? Hier zul je als adviseur rekening mee moeten houden bij het bepalen of een financie ring verantwoord en passend is.

Meer nadruk op betaalbaarheid

De afgelopen jaren lijkt er een verandering op te treden in de manier waarop naar hypotheken wordt gekeken. Factoren zoals stijgende energielasten en de inflatie spelen allemaal een steeds belangrijkere rol. Daar om wordt er ook meer nadruk gelegd op de betaalbaarheid van de hypotheek. Hiervoor is het van groot belang dat je als adviseur meer rekening houdt met de portemonnee van je klant. Wat kan en wil de klant betalen en wat is passend binnen zijn uitgavenpatroon? Door continu oog te houden voor de individuele situatie van de klant, voorkom je dat er te veel risico wordt genomen en dat meer mensen in de financiële problemen komen. Dit is niet alleen gunstig voor de klant, maar ook voor de geldverstrekker en de algehele economie.

Reactie toevoegen

 
Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe roept opnieuw organisaties op om een eerdere, interne deadline te stellen en daarmee te voorkomen dat hun medewerkers hun PE-examen uitstellen tot het...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe is voor de elfde keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Financieel. De Beste Opleider van Nederland is een initiatief van...