De ‘Verduurzaamde’

Duurzaam landschap

(door Paul Burger, MVO-adviseur bij AnsvarIdéa, in VVP 4) Duurzaam verzekeren is iets anders dan duurzame risico’s verzekeren. Bij het verzekeren van duurzame risico’s ben je als adviseur al blij als je het risico überhaupt kunt onderbrengen, al dan niet op duurzame wijze.

Risico’s zijn onverzekerbaar als ze te onzeker, verliesgevend, of onbekend zijn. Maar ook als de markt ervoor nog te klein is.

Natuurlijk, er zijn risico’s waarvan we blij mogen zijn als ze onverzekerbaar blijven, maar er zijn ook heel veel positieve, maatschappelijk gewenste risico’s onverzekerbaar. Van bedrijven, technieken en ontwikkelingen die onze samenleving enorm vooruit zouden kunnen helpen. De recyclingbranche, duurzame energie, deelgebruik, cradle to cradle en broedplaatsen. Kortom, van initiatieven die kunnen bijdragen aan een duurzamere en daardoor uiteindelijk ook beter verzekerbare samenleving.

Door dit soort risico’s niet te verzekeren bescherm je als verzekeraar misschien op korte termijn je bedrijfsbelang. Maar snij je je daarmee op langere termijn niet in de vingers? Door deze risico’s buiten de boeken te houden doe je er, behalve wellicht zijdelings via de beurs, als organisatie ook geen ervaring mee op. Zo blijven deze risico’s onbekend, onbemind en onverzekerbaar.

Broedplaats

Als nagenoeg de gehele sector zich zo opstelt, en dat zien we helaas al een tijdje gebeuren, leveren we als branche niet de van ons te verwachten bijdrage. Dat is niet alleen zonde voor ons leefmilieu, maar ook slecht voor onze innovatiekracht, winst, eigenwaarde en imago. We verliezen daarmee bovendien het contact met de veranderaars van onze samenleving en worden meer toeschouwers dan deelnemers. Ligt de oplossing om deze impasse te doorbreken misschien toch weer in de collectiviteitgedachte, de samenwerking en de risicospreiding? Dus op het vlak waar wij als geen ander thuis zijn? Als alle verzekeraars nu eens, laat ik het beestje eens een naam geven, ‘de Verduurzaamde’ opzetten? Een ‘Vereende’, maar dan expliciet voor positieve en maatschappelijk gewenste risico’s. Een loket waarachter acceptanten van de reguliere maatschappijen samenwerken en zo deze positief afwijkende risico’s verkennen, ervan leren, mogelijk offreren en afsluiten. De risico’s per polis kunnen ze onderling verdelen en spreiden.

‘Breken er groene tijden aan voor de verzekeringsbranche?’

Vanuit dit loket kunnen ze de markt op een eenduidige manier bedienen met als bijkomend effect dat het adviseren en het bemiddelen van deze risico’s ook weer efficiënter en lucratiever wordt. En als na enige tijd blijkt dat bepaalde contracten qua risico meevallen sluiten de acceptanten deze posten over naar hun eigen concern. Eigenlijk een soort broedplaats dus, maar dan uiteraard het liefst wel eentje met nul op de meter!

Reactie toevoegen

 
Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te...

Hoedanigheid of doel?

Hoedanigheid of doel?

HYPOTHEKEN – Een consument koopt als particulier een bedrijfspand. In het kader van de financiering van dit pand heeft de consument een klacht over de financieel...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

AOV: privé of op naam van je BV?

AOV: privé of op naam van je BV?

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze...

Je product is klantbeleving

Je product is klantbeleving

(Sonja Stalfoort van PuurKlant in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Door de huidige technologie en de transparantie van het internet en social media, zijn er...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Wartaal – verzekeringstaal

Wartaal – verzekeringstaal

(Mieke Dadema van Soepel.org in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Net als jullie allemaal moet ook ik mijn Wft-diploma’s op orde houden. Een paar jaar geleden...