Duurzaam uit het vervuilende moeras innoveren

Robert Witteveen 2022

(Innovator Robert Witteveen in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Om maar met de deur in huis te vallen: verzekert de verzekeringsbranche zijn eigen ondergang? Je hoeft geen klimaatdrammer te zijn om te beseffen dat er een en ander gebeurt in de wereld en dat de verzekerings-, hypotheek- en pensioensectoren in het komende decennium een forse bijdrage moeten gaan leveren aan een betere wereld. Klanten spelen een riskant spel en de branche levert daar, al dan niet bewust, een bijdrage aan. Van een particulier die zonnepanelen op z’n dak legt en dan ontdekt dat hij geen dekking meer heeft tot zwaar vervuilende industrie die zijn gif uitstotende fabriek gewoon kan verzekeren, zelfs met ‘trouwe klanten voordeel’.

Het goede nieuws? Als je onderdeel bent van het probleem, kun je met de nodige inspanning ook onderdeel worden van de oplossing. Maar de branche kan meer: scherpe keuzes in wat je wilt verzekeren tegen welke prijs, voorwaarden voor verzekering en ondersteuning van innovaties die de wereld ten goede komen. Een beloning op maatschappelijk verantwoord en duurzaam innoveren dus!

MV/DI

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Innoveren (MV/DI) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ‘nieuwe economie’, een manier van organiseren en samenwerken met een positief effect op mens en milieu. Ofwel, hoe kunnen we ons zelf innoveren naar een betere wereld waarin nieuwe factoren bepalend gaan worden. Meer en meer gaat innovatie zich richten op duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit, diversiteit en ook op regeneratie en wellbeing. De belangstelling voor MV/DI neemt spectaculair toe. Hoewel nog niet alle organisaties (en individuen) bezig zijn met de nieuwe economie, blijkt uit onderzoek van de Rabobank dat bedrijven die dat wel doen, een grotere kans hebben om te groeien. MV/DI is dus niet alleen een ‘moetje’ afgedwongen door wet en regelgeving, de stake-/shareholders of de klanten; het kan leiden tot meer groei en winst. De verzekeringsbranche doet er goed aan eens naar de eigen innovatie-kalender te kijken en zich meer te focussen op particulieren en bedrijven die MV/DI hoog in het vaandel hebben staan.

Verschil

Vroeger was alles beter! Al dragen we daar nu de gevolgen van. In de neoliberale wereld van nu worden innovaties vooral ingezet om de omzet en winst te verhogen en de kosten te verlagen. Soms leidde het zelfs tot betere producten en dienstverlening, dus iedereen leek tevreden en het paste prima in tijden van vooruitgang en de ontwikkeling die de (westerse) wereld na de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt. Innovatie was vooral gericht op ‘meer, meer, meer’, zonder te letten op de effecten op onze leefomgeving, of zonder elementen en componenten in te bouwen die een betere leefomgeving stimuleren. Zo zetten verzekeraars apps om rijgedrag te monitoren vooral in om schade te beperken (niets mis met preventie), maar gaat iedereen voorbij aan het feit dat je via rijgedrag ook brandstof kunt besparen en uitstoot kunt verminderen. We belonen klanten die duurzaam rijden niet, maar wel als ze veilig rijden en het invloed heeft op de schadelast!

Goed beter best

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Innoveren vraagt om een andere mindset. Niet langer het eigen resultaat alleen centraal zetten en risicomijdend gedrag waarderen, maar de omgeving centraal zetten en duurzaam gedrag belonen. We transformeren dus van een wereld van ‘meer, meer, meer’ naar een wereld van ‘goed, beter, best’. Elk onderzoek van gerenommeerde partijen laat keer op keer zien dat er eigenlijk geen keus meer is. Elke branche moet bijdragen aan een nieuwe economie, dus ook de verzekeringsbranche. Dat kan, maar dat moet ook. Steeds meer klanten en aandeelhouders, al dan niet activistisch van aard, vinden de nieuwe economie en duurzaamheid belangrijk en belangrijker! Natuurlijk kun je afwachten tot klanten en aandeelhouders in actie komen of de wetgever met aanwijzingen komt, maar de branche zelf heeft wel wat in te halen en kan ook het voortouw pakken. Het zal met name de nieuwe generatie klanten zijn die bij een keuze voor een partner, leverancier of dienstverlener, meer gewicht gaat toekennen aan partijen die de nieuwe economie omarmen en hun producten en diensten op een verantwoorde manier produceren, samenstellen of inkopen. En laat de verzekeringsbranche daar nu eens op inspelen! Door producten te ontwikkelen, met passende (echte) premies, die bedrijven helpen zich uit het vervuilende moeras te innoveren. Overstappen op waterstof is premie omlaag; blijven draaien op vervuilende diesels is premie omhoog. Daarnaast kan er kennis en kunde beschikbaar gesteld worden hoe je in die nieuwe economie wel zo veilig mogelijk kunt opereren en je die waterstofinstallatie preventief veilig houdt. De eerste stap? Kijk eens naar je eigen ‘footprint’ en geef het goede voorbeeld.

Robert Witteveen: ‘We staan aan het begin.’

Waarde

Nog steeds hoor je dat als je gaat verduurzamen, dit ‘bakken’ met geld kost. Uit onderzoek van MVO Nederland onder ruim 1.500 grote en kleine bedrijven uit diverse sectoren, waaronder de financiële sector, blijkt dat bedrijven met een hogere score in de Nieuwe Economie Index voor Transitie van het bedrijfsleven (NEx-T-score) eerder meer dan minder omzet draaien. Sociale en ecologische waarde gaan dus prima hand in hand met financiële waarde, ook voor de verzekeringsbranche. Verder maken verzekeraars, volmachten en adviseurs onderdeel uit van lange ketens. Als alle deelnemers van deze ketens de handen in één slaan, kunnen daar de kosten aanzienlijk terug gedrongen worden. In de huidige ‘genetwerkte’ economie is het cruciaal samen tot het beste resultaat te komen voor iedereen (klant, me dewerker, leverancier, natuur en maatschappij). Dit is alleen mogelijk als je met elkaar de positieve en negatieve resultaten gelijkelijk verdeeld.

Praktijk geeft richting

De theorie is vaak geduldig maar wat gebeurt er allemaal al in de praktijk? Als je dicht bij huis blijft kom je al snel bij verzekeraars zoals a.s.r. en AnsvarIdéa. Zij hebben de focus gelegd op het thema duurzaamheid en brengen nieuwe producten en diensten op de markt die een goed voorbeeld zijn voor andere partijen. Eén van de aspecten waar aandacht aan wordt besteed, is het duurzaam herstellen van verzekerde items. Mooi initiatief in deze is GroenGedaan! Zij staat voor reparatie, herstel en onderhoud op een duurzame manier. Hier zie je dus dat de hele keten onderdeel uitmaakt van de duurzame ambities. Voorbeelden bij adviseurs zijn nog wat minder makkelijk te vinden. Gabriël Financiële Bescherming uit Amersfoort heeft voor de aanpak gekozen waarin de thema’s ‘Genoeg, Gelukkig en Gerust’ centraal staan. Bij het bepalen van de dromen en ambities van de klant wordt stil gestaan bij het vraagstuk ‘wanneer is genoeg genoeg?’. Laat dit nu uitstekend aansluiten op de al eerder gememoreerde ambitie van de toekomst van ‘goed, beter, best’. Wellicht denk je bij jezelf nu, Is dit alles? , nee er is meer maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we nog echt aan het begin staan. Zolang partijen zich op de borst slaan alleen vanwege hun duurzame beleggingsbeleid en het verdere duurzame denken daarbij laten, dan is er nog een hele lange weg te gaan.

‘Elke branche moet bijdragen aan een nieuwe economie, dus ook de verzekeringsbranche’

Tips

Vind je al lang dat je ook een bijdrage moet leveren aan duurzamere wereld, neem dan in ieder geval de onderstaande tips bij het Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Innoveren mee in de afwegingen:

1. Zet een heldere stip aan de horizon. Eén die ambitie, inspiratie en energie uitstraalt. Betrek hier al je medewerkers van je bedrijf bij, maar ook je leveranciers en klanten. Deze vorm van ‘Bottom-up’ innovatie zorgt voor optimale betrokkenheid en bewustzijn. Je zult zien dat als de keten meebeweegt, het resultaat exponentieel zal groeien.

2. Als je met duurzaamheid aan de slag gaat, doe dit dan vanuit de volle overtuiging dat je wilt bijdragen aan een betere wereld. Pas daarbij op voor het risico van ‘green washing’. Klanten en andere stakeholders prikken moeiteloos door valse beloftes heen. Laat je marketinguitingen dus naadloos aansluiten op je acties.

3. Als je begint is het belangrijk om vast te stellen waar je staat. Voer een nul-meeting uit op de elementaire onderdelen van je bedrijf. Afgestemd op de stip aan de horizon kun je dan de juiste acties bepalen om impact te maken. Na verloop van tijd doe je weer een meting om de vooruitgang te meten. Zo maak je de impact van alle duurzame innovaties zichtbaar.

Sta je aan de startstreep, zet dan snel je eerste stappen op weg naar een nieuwe toekomst. Ben je al onderweg, daag jezelf dan uit om ook eens buiten de box de oplossingen te vinden. De verzekeringsbranche kan een belangrijke ‘enabler’ worden van de wereldwijde beweging richting een nieuwe economie.

Robert Witteveen. Hij is als innovator werkzaam bij First Day Advisory Group (FDAG.nl), de partner die financiële instellingen helpt bij de duurzame omslag.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Inclusiviteit: zijn verzekeraars en intermediairs er voor alle Nederlanders? (blog estafette deel 1)

Inclusiviteit: zijn verzekeraars en intermediairs er voor alle Nederlanders? (blog estafette deel 1)

Dick-Jan Abbringh van Maatschappelijk Adviesbureau Purpose trapt met zijn blog 'Inclusiviteit: zijn verzekeraars en intermediairs er voor alle Nederlanders?' de...

Gewoon logisch…

Gewoon logisch…

(Ozewald Wanrooij, Rendement van Geluk, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Hey Siri…. Goedemorgen. De lampen gaan aan op een niet al te felle stand....

Alleen ben je sneller, samen kom je verder

Alleen ben je sneller, samen kom je verder

(Carla Muters, NHG, in VVP Special Digitale Innovatie 2022)  Digitale en online dienstverlening naar consumenten heeft in de afgelopen twee jaar een vogelvlucht...

Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

(Onderzoeker Fred de Jong in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema en zij verwachten dat het de komende...

Product Oversight Governance: tools onmisbaar

Product Oversight Governance: tools onmisbaar

(Partner in Kennis, de Verzekeringsanalyse, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Met toenemende overheidseisen, krijgen aanbieders van verzekeringen er extra...

Nieuwe balans met regeneratief investeren

Nieuwe balans met regeneratief investeren

(Ivo Valkenburg (1966-2022) in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Regeneratieve investeerders zetten bewust hun geld in om een nieuwe balans te creëren...

We zijn toch niet vastgeroest?

We zijn toch niet vastgeroest?

(Gert Vasse, Ockto, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) De hypotheekmarkt draaide het afgelopen jaar op volle toeren. Er werd massaal overgesloten om optimaal...

Innoveer naar jezelf

Innoveer naar jezelf

(Communicator Mieke Verhoef in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Voordat ik in de auto stap, bekijk ik mijn mail. Post van Willem Vreeswijk. Hij schrijft dat...

Mobiele escaperoom rijdt door Nederland

Mobiele escaperoom rijdt door Nederland

(Partner in Kennis Centraal Beheer in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Elke adviseur kent Centraal Beheer als schadeverzekeraar door de legendarische “Even...

Innovatie is een middel, geen doel

Innovatie is een middel, geen doel

(Remco Heeres, Heeres Assurantiën, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) “Innoveren is een middel om je dienstverlening te verbeteren, geen doel op...