Gelijke kansen

Gelijkheid

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces hebben ingericht om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen.

Medio maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Met dit wetsvoorstel wil de overheid enerzijds de bewustwording ten aanzien van de risico’s van (on)bewuste arbeidsmarktdiscriminatie vergroten en anderzijds voorkomen dat er bij het werven en selecteren van medewerkers (onbewust) wordt gediscrimineerd. De verplichtingen uit nieuwe wet zullen voor alle werkgevers gelden. De werkwijze geldt voor invulling van alle openstaande posities, dus zowel voor externe als interne vacatures als voor stages die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma. Voor werkgevers met 25 of meer medewerkers, wordt het verplicht de werkwijze op schrift te stellen.

Inhoud en vorm

In de werkwijze geven werkgevers aan hoe ze als bedrijf te werk gaan bij de invulling van een vacature en welke concrete activiteiten ze hebben getroffen om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. Uit de werkwijze moet ook blijken dat de procedure voor werving en selectie gebaseerd is op voor de functie relevante functie-eisen, inzichtelijk en controleerbaar is en systematisch is ingericht. Hoewel de werkwijze vormvrij is, zal er via lagere regelgeving een aantal zaken worden voorgeschreven die er verplicht in moeten worden opgenomen.

Werkgevers worden ook verplicht om medewerkers die betrokken zijn bij werving en selectie (HR-medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen) te informeren over de risico’s van arbeidsmarktdiscriminatie en over de maat-regelen die zijn getroffen om dit te voorkomen. Ook wordt het verplicht om ervoor te zorgen dat iedereen (medewerkers, stagiairs, sollicitanten, etcetera) kennis kan nemen van de werkwijze (bijvoorbeeld door deze te publiceren op je website of er expliciet naar te verwijzen in een vacaturetekst).

‘De werkwijze geldt invulling alle openstaande posities’

Vergewisplicht

Voor werkgevers die gebruikmaken van een arbeidsintermediair of die personeel inlenen geldt een vergewisplicht. Dit houdt in dat ze moeten nagaan of de ingeschakelde derde partij handelt in overeenstemming met de regels voor gelijke behandeling. Dat er is voldaan aan de vergewisplicht moet ook worden vastgelegd in de eigen administratie. De vergewisplicht geldt ook voor werkgevers met minder dan 25 medewerkers, echter zijn zij vrijgesteld van de documentatieplicht.

De Inspectie SZW zal toezicht houden op het proces van werving en selectie en het treffen van sancties als niet wordt voldaan aan de regels van de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. De Inspectie SZW richt zich daarbij op het bedrijfsbrede beleid voor het bieden van gelijke kansen bij werving en selectie en niet direct op individuele situaties. Overigens kan een individuele melding bij de Inspectie wel aanleiding geven tot een wervings- en selectie-onderzoek bij een specifiek bedrijf.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking zal treden is nog niet bekend, maar in ieder geval negen maanden na publicatie in het Staatsblad.

Reactie toevoegen

 
Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

(Dennie van den Biggelaar, Onesurance, in Ken je vak! VVP 2-2024) In dit tweede deel van de serie AI in de Adviespraktijk beantwoorden we de vraag: hoe operationaliseer...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

De roadshows van Adfiz over actieve provisietransparantie zijn drukbezocht. Ruim 600 adviseurs bezochten de informatiebijeenkomsten, en die hadden niet alleen veel...

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert op 13 juni in de Flint in Amersfoort haar 115-jarig bestaan. Adfiz heeft "een feestelijk programma samengesteld met als keynote spreker Berthold Gunster,...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij...

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz heeft het Wtp-beleid per verzekeraar in kaart gebracht en gepubliceerd in haar kennisportaal Pensioenstelsel. Adfiz: "De Wet toekomst pensioenen bepaalt de...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...