Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Robin van Beem: ‘Maak duidelijke afspraken met de klant over de doorlopende dienstverlening.’

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve) transparantie worden.

Er is vanuit diverse kanten de nodige kritiek geuit op het wetsvoorstel. Ook ik schreef daarover op deze plek al eerder. Inmiddels ligt er ook een goed onderbouwd advies van de Raad van State, waarin zij de nodige kritische kanttekeningen plaatst. Desondanks lijkt de wetgeving over actieve provisietransparantie er nu toch echt te gaan komen. De Raad van State wees er in zijn advies op dat er niet gekeken was naar de uitvoerbaarheid van de regeling. Dat gebrek heeft de wetgever inmiddels opgelost, door de AFM alsnog een onderzoek daarnaar te laten doen. Maar de Raad van State schreef ook dat uit niets blijkt dat en waarom deze wetgeving het beoogde doel (een goed gesprek tussen klant en adviseur over de omvang van de dienstverlening) dichterbij zou brengen.

Aan dat fundamentele bezwaar gaat de wetgever nog steeds voorbij. Dat is natuurlijk jammer. Het is alsof je een auto gaat produceren met vierkante wielen, nadat je hebt vastgesteld dat dit technisch uitvoerbaar is, maar zonder je erover te bekommeren of de auto daar ook beter van gaat presteren. Maar goed, de markt zal het ermee moeten doen. Goed is in elk geval wel dat ook verzekeraars verplicht worden om transparant te worden over aanbrengvergoedingen. Dat zal overigens nog niet meevallen met de grote hoeveelheid aan affinityprogramma’s die zij hebben.

Wat moet u er nu als adviseur mee? Ik geef u drie tips mee:

1. Ga, voor zover u dat niet al deed, alvast bij de eerste kennismaking met de klant in op de omvang van uw dienstverlening en maak inzichtelijk wat u voor én achter de schermen allemaal voor hem doet.

2. Wees niet bang om het met uw klant over beloning te hebben. Iedereen weet dat dienstverlening (van wie dan ook) niet gratis is. En dat kwaliteit en onafhankelijkheid iets mogen kosten. Bovendien ziet de wet op particuliere schadeverzekeringen. Daar zal de klant vaak juist verbaasd zijn hoe weinig u verdient op zijn verzekeringen.

3. Ga niet mee in een prijzenslag. Dat leidt tot een race to the bottom . Sta voor uw dienstverlening en de toegevoegde waarde daarvan.

Tot slot: adviseurs die kwalitatief hoogstaand werk leveren en ethisch zakendoen hebben nooit iets te vrezen van transparantie. Voor hen is dat juist iets om te omarmen. Ik wens u in alle transparantie een mooi en bloeiend 2024.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Spotters dragen 180 topkantoren aan voor longlist VVP Advies Award

Spotters dragen 180 topkantoren aan voor longlist VVP Advies Award

Naar aanleiding van de spottersbijeenkomst van 10 april 2024 van juryleden en spotters van de VVP Advies Award 2024 heeft de jury drie kantoren per categorie in...

Maar liefst 38 spotters op zoek naar excellente advieskantoren voor de VVP Advies Award 2024

Maar liefst 38 spotters op zoek naar excellente advieskantoren voor de VVP Advies Award 2024

Maar liefst 38 spotters (experts in de haarvaten van de financiële advieswereld) zijn voor de zesde editie van de VVP Advies Award op zoek naar de meest excellente...

DAS gastheer spottersbijeenkomst Advies Award 2024

DAS gastheer spottersbijeenkomst Advies Award 2024

DAS is op woensdag 10 april gastheer van de spottersbijeenkomst van de VVP Advies Awards 2024. De spotters - experts is de haarvaten van het financiële adviesvak...

Nieuwe juryvoorzitter en -leden VVP Advies Award

Nieuwe juryvoorzitter en -leden VVP Advies Award

Odette Bakker (Dazure) is de nieuwe juryvoorzitter van de VVP Advies Award. Zij neemt het stokje over van Richard Meinders (SVC Groep), die net als jurylid Bob Klijn...

Samenwerken of specialiseren

Samenwerken of specialiseren

(Jack Vos, Onesurance en lid VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Kiest u in het consolidatiegeweld voor samenwerken of specialiseren? Welke keuze u ook maakt,...

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

(Richard Meinders, SVC Groep, in VVP 6-2023) Ik verwacht de komende jaren meer claims en rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk wordt gehouden voor het...

Robin van Beem (Polis Advocaten) naar BrandMR

Robin van Beem (Polis Advocaten) naar BrandMR

Robin van Beem treedt per 1 februari 2024 in dienst van BrandMR (Brandmeester) als advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht. Robin van Beem richtte in 2011...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Veel groeikansen voor tussenpersonen

Veel groeikansen voor tussenpersonen

(Edwin Bosma, BHB Dullemond en lid VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Kleinere kantoren zijn flexibeler en beter in staat in te spelen op de wensen en behoeften...