Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Zeepbellen transparantie via Pixabay

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant.

Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument voor het afsluiten van een nieuw contract te informeren over de dienstverlening die de klant kan verwachten en over de hoogte van de provisie. De hoogte van de provisie wordt bepaald op basis van het fijnmazig gemiddelde. Dat wil zeggen: de adviseur informeert op basis van gemiddelde provisies voor vergelijkbare producten met vergelijkbare risicodekkingen. Er zijn geen regels hoe een adviseur precies zijn klanten dient te informeren.

“De goede intenties van de wetgever ten spijt zullen veel consumenten niet opeens en masse actief aan hun adviseur gaan vragen welke diensten ze allemaal recht hebben. Om te voorkomen dat een indicatief provisiebedrag een eigen leven gaat leiden, los van een goed beeld van de geleverde diensten, is het verstandig om uit eigen beweging actief uit te leggen wat een klant allemaal aan je heeft”, zegt Lutger de Bruijn van Adfiz.

Eerder zei Adfiz-directeur Enno Wiertsema: "Ik zie kansen voor de adviseurs die uit eigen beweging nóg nadrukkelijker en duidelijker gaan uitleggen wat ze allemaal doen voor hun klanten. En juist daarin zit de meerwaarde van onafhankelijk financieel advies."

Adfiz heeft onder meer een infographic ontwikkeld die adviseurs helpt om de waarde van onafhankelijk advies makkelijker begrijpelijk te maken.

Reactie toevoegen

 
ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Adfiz trekt het land in om leden én niet-leden te ondersteunen bij actieve provisietransparantie, verplicht bij particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 juli....

Adfiz wil ruimere variabele beloning

Adfiz wil ruimere variabele beloning

"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz roept op tot het verlagen van adviesdrempels om consumenten en mkb te activeren en te helpen bij verduurzaming. Adfiz in haar reactie op de (inmiddels gesloten)...