Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Bliksem via Pixabay

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen.

Klimaatrisico’s nemen toe en veranderen. De gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Zo leidde de overvloedige regenval van afgelopen tijd tot hoge grondwaterstanden met lekkages en schimmelvorming als gevolg in (kelders van) woningen. En in de zomermaanden zorgde de droogte voor funderingsproblemen bij woningen die op houten palen zijn gebouwd. Beide risico’s zijn bovendien niet verzekerbaar.

Zowel verzekeraars als toezichthouders wijzen op het belang van preventie bij klimaatrisico’s. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van Capgemini dat de interesse in preventiemaatregelen van huishoudens toeneemt (65 procent is geïnteres seerd in preventie tegen klimaatrisico’s). En ook de bereidheid van huishoudens om te betalen voor preventiediensten stijgt snel, van vijftien procent in 2019 naar 53 procent in 2022.

Bij steeds meer adviseurs komt verduurzaming en het delen van kennis over klimaatrisico’s dan ook aan bod in adviesgesprekken met klanten, zowel particulier als zakelijk. Om adviseurs hierbij te ondersteunen, heeft Adfiz een kennisportaal Klimaatrisico’s (www.adfiz.nl/dossiers/klimaatrisicos) ontwikkeld. Daarin zijn ook per risico diverse preventietips terug te vinden voor risico’s als: droogte, zoals minder bestrating, de juiste bodembedekking, goede waterafvoer; hagel, zoals stalling voertuigen, zorg voor reserveglas, bescherm fruitteelt; neerslag, zoals voorkom wateraccumulatie, schone dakgoten, opslag kwetsbare goederen; onweer, zoals elektrische apparatuur, installeer bliksemafleider, beveiligingsplan; overstro ming, zoals zandzakken, opslag in kelders, waterkerende drempels; storm, zoals controleer bevestigingsmateriaal, snoei bomen, zorg voor reserveglas.

‘Steeds meer adviseurs bespreken klimaatrisico’s met de klant’

Keuzehulp

Wil een klant verder gaan dan de belangrijkste preventiemaatregelen en zijn persoonlijke situatie verder aanpassen op de veranderende klimaatomstandigheden? Dan is het Kennisportaal Klimaatadaptatie (www.klimaatadaptatie nederland.nl) hét platform om te raadplegen. Hier is per klimaatthema (wateroverlast, hitte, droogte, overstroming) en per sector (zoals landbouw, recreatie, gezondheid en ICT) praktische informatie te raadplegen, zijn handige hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden te vinden en worden de laatste nieuwtjes rondom klimaatadaptatie gedeeld. Met een handige keuzehulp hulpmiddelen wordt op een eenvoudige manier de weg getoond naar de beschikbare tools die helpen bij het in kaart brengen van: gevolgen van klimaatverandering; kosten en baten van klimaatadaptatie; adaptatiemaatregelen, regels en wetgeving, monitoring.

Reactie toevoegen

 
Meer over
ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Adfiz trekt het land in om leden én niet-leden te ondersteunen bij actieve provisietransparantie, verplicht bij particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 juli....

Van polis naar preventie: de duurzame toekomst van verzekeren

Van polis naar preventie: de duurzame toekomst van verzekeren

"Tien jaar geleden werd vernieuwing in de verzekeringswereld vooral aangejaagd door de schijnbaar onbegrensde mogelijkheden van technologie. Nu is er een fundamentelere...

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. Dat...

Adfiz wil ruimere variabele beloning

Adfiz wil ruimere variabele beloning

"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...