“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst!!”

Faisal Setoe 2020

(Faisal Setoe, HDI Global Specialty, in VVP 01-2022). Deze wijze woorden vormen de slogan van het kabinet Rutte 4 sinds 10 januari jl. Na een formatieduur van 299 dagen. En in die 299 dagen hebben we als Nederlanders mee mogen ‘genieten’ van soms enorme soaps die vooral niet uitblonken in omzien naar elkaar. Maar laten we vooral vooruitkijken en ons focussen op het optimistische feit dat we nu een kabinet hebben, waarvan vooral de samenstelling een steeds aangehaald feit is.

Steeds opnieuw gaat het over de samenstelling van kabinet, ofwel de 50 procent man-vrouwverdeling en dat wordt dan als een prestatie op zich gezien. Als toekomstig vooruitzicht is het een mooi startpunt om diversiteit als uitgangspunt te nemen, dus dat juich ik ook zeker toe. Maar diversiteit gaat uiteraard verder dan sec de man-vrouwverdeling en zal zich breder moeten gaan manifesteren en dat is ook benoemd in het coalitieakkoord. Als je dat enigszins doorneemt, valt vooral de veelheid der dingen op. We komen met z’n allen wereldwijd, althans zo lijkt het, steeds dichterbij het licht aan het eind van de tunnel van de coronacrisis en daarmee onthullen zich ook alle uitdagingen die nog voor ons liggen.

Faisal Setoe: ‘Wacht niet als je nu kunt beginnen.’

Op het randje

Omikron is zeer besmettelijk en daarmee wel degelijk mogelijk ontwrichtend, maar veel minder ziekmakend volgens de huidige observaties. Als dit zich zo doorzet, is een optimistisch scenario gerechtvaardigd. Wereldwijd komen al enkele geluiden over dat Omikron het eind van Covid-19 heeft ingeluid. Maar zoals zo vaak gedurende deze crisis is het pas zo als het echt zo is, dus we wachten af. En daar zijn we met z’n allen inmiddels heel goed in geworden. Geduld is een schone zaak… maar we zien meer en meer dat dit niet geldt voor ondernemend Nederland die zwaar te lijden heeft onder deze crisis. Uiteraard zijn de mensen voor wie Covid-19 een dodelijke afloop heeft gehad of aan wie blijvende schade is toegebracht niet te vergelijken met dit leed en gaat daar ons medeleven zeker naar uit. Maar ondernemers lopen op het randje. Dit kunnen ook uw klanten zijn, die in hun wanhoop hopen op een goede persconferentie of op coulance van hun zakenpartners of leveranciers. Daar moeten we als financiële dienstverlening vind ik maximaal kijken hoe we Nederland hierbij kunnen ondersteunen, zodat ondernemen nog steeds mogelijk blijft. Ook in een crisis als deze.

Morele verplichting

Naast geld en ons persoonlijk geluk en welzijn is ook duurzaamheid een belangrijk onderwerp dit jaar. We kunnen wel weer de maatschappij heropenen, maar als we ondertussen verder werken aan de afbraak van onze planeet en onze minder bedeelde medemens dan is ook dit genot van korte duur vrees ik. Meer dan ooit zullen we allemaal invulling moeten gaan geven aan onze bijdrage aan een duurzame toekomst. Vanuit elke hoek binnen de financiële dienstverlening kunnen we dit invullen en voor de een is dat voor de hand liggender dan de ander. Van groene belegging, opleiden van onze jeugd, tot groen werkgeverschap, we hebben de morele verplichting om hier later op te mogen terugkijken en te stellen dat we zinvol hebben gehandeld.

Dit lijken goede voornemens, maar bij goede voornemens hanteer ik vooral het devies ‘wacht niet als je nu kunt beginnen’. Zo in het nieuwe jaar hoop ik vooral dat u en uw naasten gezond en wel zijn, dat het goed met u gaat. Ik wens u het allerbeste voor het nieuwe jaar en wellicht mogen we elkaar nog eens in levende lijve treffen. Ik hoop op een jaar met evenementen, plezier, hapjes, drankjes en vooral dat we weer omzien naar elkaar en kunnen praten over hoe we vooruitkijken naar de toekomst. Een mooi 2022 allen!

Faisal Setoe is Managing Director van HDI Global Specialty SE, the Netherlands in Rotterdam.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Voor-Uitgang

Voor-Uitgang

(Faisal Setoe in VVP 3, 2023) In elke sector is er altijd een moment van de waarheid. Een moment dat leidt tot transitie, waar transformatie aan de hand is of je...

HDI Global Specialty brengt rechtsbijstandportefeuille onder bij ARAG

HDI Global Specialty brengt rechtsbijstandportefeuille onder bij ARAG

HDI Global Specialty brengt zijn rechtsbijstandportefeuille in beheer bij ARAG. Faisal Setoe (Managing Director HDI Global Specialty SE Nederland): “ARAG...

Solidariteit is een gevoel!

Solidariteit is een gevoel!

(Faisal Setoe in rubriek Cultuur in VVP 4-2021) Solidair zijn in verzekeringsland, daar doen we niet meer aan toch? Data en onderlinge concurrentie maken dat we...

Nedasco krijgt volmacht HDI Global Specialty

Nedasco krijgt volmacht HDI Global Specialty

HDI Global Specialty SE heeft een volmacht verleend aan Nedasco. Tim Schoonbergen, directeur van Nedasco: “Met de komst van deze nieuwe volmacht bieden wij...

Crisis = Gevaar + Kans

Crisis = Gevaar + Kans

(Faisal Setoe, HDI Global Specialty, in nieuwe rubriek Cultuur in VVP 1-2021) John F. Kennedy kwam er in zijn tijd al mee, namelijk dat het Chinese teken voor...

Terugblik op The New Financial Way (6)

Terugblik op The New Financial Way (6)

"We hopen dat we jou met deze filmpjes inspireren en dat deze filmpjes jou aan het denken zetten over wat jij al bijdraagt aan jouw ideale wereld", aldus Indra Frishert...

Lessen uit corona: Wilma de Bruijn (Eurapco) in The New Financial Way

Lessen uit corona: Wilma de Bruijn (Eurapco) in The New Financial Way

"Om vooruit te kunnen in een pandemie is er veel enthousiasme en fantasie nodig. Het is vallen en opstaan. Het belangrijkste is om actie te ondernemen en niet te...

Lessen uit corona: Faisal Setoe (HDI Global Specialty) in The New Financial Way (2)

Lessen uit corona: Faisal Setoe (HDI Global Specialty) in The New Financial Way (2)

"De persoonlijke les die ik uit deze crisis haal: vertraag. Heb meer oog voor elkaar, voor je omgeving. De belangrijkste zakelijke les is van inzet naar impact....

Waardevolle cyberoplossingen voor het MKB

Waardevolle cyberoplossingen voor het MKB

(Kennisartikel HDI Global Specialty VVP-special Cyber) HDI Global Specialty se is een nieuwe verzekeraar met een “start-up-mentaliteit” die zich focust...

HDI Global Specialty lid Verbond van Verzekeraars

HDI Global Specialty lid Verbond van Verzekeraars

Met ingang van 24 juni 2020 is HDI Global Specialty SE lid van het Verbond van Verzekeraars. Deze schadeverzekeraar is sinds 1 januari 2020 actief op de Nederlandse...