Voor-Uitgang

Faisal Setoe 2020

(Faisal Setoe in VVP 3, 2023) In elke sector is er altijd een moment van de waarheid. Een moment dat leidt tot transitie, waar transformatie aan de hand is of je het nu wel of niet ziet. Een moment in het continue proces van ‘vooruitgang’. In onze financiële sector vertaal ik hem graag naar het staan ‘voor (de) uitgang’.

De ‘Uitgang’ van ons huidige handelen dat door thema’s binnen ESG en vertaald door de VN naar zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG) wordt aangedreven. We moeten met elkaar door de ‘Uitgang’ op weg naar Vooruitgang, achter ons latend wat we deden en nieuwe dingen gaan doen. En daar zijn stevige stappen voor nodig en gelukkig ook al gezet.

In het laatste Global Insurance Report van McKinsey wordt gesteld dat zakelijke verzekeraars cruciaal zijn in de klimaatcrisis omdat economische activiteiten deels ook gedreven worden door de beschikbaarheid van verzekeringscapaciteit. Daarmee kunnen we als sector de zogenaamde decarbonisatie helpen versnellen. We zien in Nederland dat er sprake is van vooruitgang in het klimaatdenken, onder meer met het Verbond van Verzekeraars dat werkt aan een Publiek-Private Internationale Herverzekeringspool. Dit zit hem met name in het verzekerbaar houden van de gevolgen van klimaatverandering (zoals overstromingen). In de context van de adviezen van McKinsey is het cruciaal dat de financiele sector blijft werken aan haar eigen rol en relevantie voor de maatschappij.

Gender

Deze maatschappij is binnen dezelfde SDG-thema’s aan verandering onderhevig. Diversiteit bijvoorbeeld is inmiddels niet meer weg te denken van de bestuurstafels. Ook binnen onze sector begint de norm te veranderen. Daarmee worden thema’s als mentale gezondheid, psychologische veiligheid, gepaste omgangsvormen, etcetera, opnieuw onder de loep genomen, genormeerd en verbeterd waar vaak noodzakelijk. Daarbij is het van belang om elkaar niet te verliezen. Ook hiervan maakt de overheid de maatschappij bewust door middel van de SIRE-campagne ‘Verlies elkaar niet’. In het gesprek over welke grap wel of niet kan, wat wel en niet meer door de beugel kan en over hoe talentontwikkeling en arbeidspopulatie eruit zouden moeten zien, is het van belang het ongemakkelijke gesprek te voeren, zonder elkaar te verliezen. Als financiële dienstverlening maken we hier stappen en hebben we het inmiddels voor elkaar om ‘gender’ echt op de kaart te krijgen. Vrouwen vinden meer en meer de weg naar de bestuurstafels.

Greenwashing

Als financiële sector hebben we een enorme impact en verantwoordelijkheid. Niet alleen op klimaat en economie, maar ook op de samenleving. In Trendzicht 2022 van de AFM staat bijvoorbeeld dat de toegankelijkheid van de financiële dienstverlening onder druk staat. Enerzijds door taalbarrières en gebrek aan digitale vaardigheden, anderzijds door consolidatie en verdwijnen van de nabijheid van de adviseurs in de lokale markten. Cruciaal dat ook verzekeraars met hun distributiepartners de waarde voor klant en maatschappij blijven bewaken.

Een kritische noot uit datzelfde Trendzicht 2022 is het zogenaamde Greenwashing . Dat wil zeggen dat je pretendeert je aan SDG en ESG te willen conformeren, maar vooral de schijn wekt middels oppervlakkige en populaire acties. Bij diversiteit plaats ik graag een kritische noot. Sinds de laatste eeuwwisseling is diversiteit een thema geweest binnen de financiële dienstverlening. Los van het feit dat er meer en meer vrouwen aan de top en in het management zijn gekomen, is het bar slecht gesteld met de culturele diversiteit. Sterker nog, dat gesprek is maar heel even gevoerd en inmiddels verdund met termen als ‘neuro-diversiteit’. Feit is dat er qua echte diversiteit weinig is veranderd. De mannelijke archetypes zijn vervangen door dezelfde archetypes, maar dan vrouwelijk en nog steeds – inmiddels twee decennia verder(!) – is diversiteit een thema. Ook hier moeten we echt als sector door de ‘Uitgang’…

Sleutelmoment

In alle recente publicaties is ‘crisis’ het sleutelwoord. Of het nou om migratie, klimaat, inflatie gaat, het wordt geduid in een vorm van volatiliteit en crisis. ‘Crisis’ komt van het oud-Griekse woord ‘Krinein’ en dat betekent ‘Onderscheiden’ of ‘Beslissen’. McKinsey spreekt in haar Global Insurance Report stevige woorden richting de verzekeringssector en roept op ‘relevant te blijven’ te midden van alle veranderingen. Interessant is in welke context het woord ‘Crisis’ of ‘Krinein’ werd gebruikt. Dat duidde namelijk hét moment dat een patient beter werd of stierf, tijdens een zogenaamd sleutelmoment.

Laten we beseffen dat we als sector ook echt met sleutelmomenten te maken hebben en dat we gezegend zijn met keuzes die daadwerkelijk tot vooruitgang kunnen leiden en dat we onszelf daadwerkelijk door de Uitgang kunnen bewegen op weg naar duurzame relevantie voor ons, onze klanten en onze maatschappij.

Faisal Setoe is Managing Director van HDI Global Specialty SE, the Netherlands in Rotterdam.

Reactie toevoegen

 
Meer over
NFF podcastserie Financiële dienstverleners in transitietijd (2): Faisal Setoe

NFF podcastserie Financiële dienstverleners in transitietijd (2): Faisal Setoe

In deel 2 van de podcastserie ‘De rol van financiële dienstverleners in transitietijd’ gaan Willem Vreeswijk (stichting New Financial Forum) en...

“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst!!”

“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst!!”

(Faisal Setoe, HDI Global Specialty, in VVP 01-2022). Deze wijze woorden vormen de slogan van het kabinet Rutte 4 sinds 10 januari jl. Na een formatieduur van...

HDI Global Specialty brengt rechtsbijstandportefeuille onder bij ARAG

HDI Global Specialty brengt rechtsbijstandportefeuille onder bij ARAG

HDI Global Specialty brengt zijn rechtsbijstandportefeuille in beheer bij ARAG. Faisal Setoe (Managing Director HDI Global Specialty SE Nederland): “ARAG...

Solidariteit is een gevoel!

Solidariteit is een gevoel!

(Faisal Setoe in rubriek Cultuur in VVP 4-2021) Solidair zijn in verzekeringsland, daar doen we niet meer aan toch? Data en onderlinge concurrentie maken dat we...

Nedasco krijgt volmacht HDI Global Specialty

Nedasco krijgt volmacht HDI Global Specialty

HDI Global Specialty SE heeft een volmacht verleend aan Nedasco. Tim Schoonbergen, directeur van Nedasco: “Met de komst van deze nieuwe volmacht bieden wij...

Crisis = Gevaar + Kans

Crisis = Gevaar + Kans

(Faisal Setoe, HDI Global Specialty, in nieuwe rubriek Cultuur in VVP 1-2021) John F. Kennedy kwam er in zijn tijd al mee, namelijk dat het Chinese teken voor...

Terugblik op The New Financial Way (6)

Terugblik op The New Financial Way (6)

"We hopen dat we jou met deze filmpjes inspireren en dat deze filmpjes jou aan het denken zetten over wat jij al bijdraagt aan jouw ideale wereld", aldus Indra Frishert...

Lessen uit corona: Wilma de Bruijn (Eurapco) in The New Financial Way

Lessen uit corona: Wilma de Bruijn (Eurapco) in The New Financial Way

"Om vooruit te kunnen in een pandemie is er veel enthousiasme en fantasie nodig. Het is vallen en opstaan. Het belangrijkste is om actie te ondernemen en niet te...

Lessen uit corona: Faisal Setoe (HDI Global Specialty) in The New Financial Way (2)

Lessen uit corona: Faisal Setoe (HDI Global Specialty) in The New Financial Way (2)

"De persoonlijke les die ik uit deze crisis haal: vertraag. Heb meer oog voor elkaar, voor je omgeving. De belangrijkste zakelijke les is van inzet naar impact....

Waardevolle cyberoplossingen voor het MKB

Waardevolle cyberoplossingen voor het MKB

(Kennisartikel HDI Global Specialty VVP-special Cyber) HDI Global Specialty se is een nieuwe verzekeraar met een “start-up-mentaliteit” die zich focust...