Pensioenopbouw, komt dat wel goed?

Dick de Kruijk

Bijna de helft van de Nederlanders loopt het risico te weinig pensioen op te bouwen. Voor respondenten jonger dan 55 jaar is dit zelfs 56 procent. In combinatie met een laag pensioenbewustzijn is dit een gevaarlijke cocktail. Hoogste tijd om klanten wakker te schudden.

Er zijn voorvallen waarvan we achteraf feilloos kunnen aangeven dat het wel mis moest gaan. Uit studies blijkt dat zogenaamde onvoorspelbare gebeurtenissen eigenlijk niet zo onvoorspelbaar waren. In alle gevallen waren er signalen waar niet adequaat op werd gereageerd. Verder zijn gebrekkige informatievoorziening, slechte communicatie en het ontbreken van eenduidige verantwoordelijkheid een gevaarlijke cocktail voor zaken die kunnen mislopen. Hier ligt een parallel met de pensioenopbouw van gezinnen. In veel gevallen zijn er vooraf duidelijke signalen dat deze opbouw onder druk staat.

Overschatting kennis

Recent heeft Scildon in samenwerking met Cmotions een onderzoek onder klanten uitgevoerd naar het pensioenbewustzijn en het risico op pensioentekort. Dit onderzoek wijst uit dat de eigen kennis van pensioen over het algemeen wordt overschat. Bijna 70 procent van de respondenten geeft aan een redelijk tot goed beeld te hebben van zijn pensioenregeling. Tegelijkertijd heeft ongeveer de helft van de klanten geen idee van de mogelijkheden voor deeltijdpensioen, hoog/laag-constructies of mogelijkheden om extra bij te sparen. Tevens is de samenhang met andere financiële gebeurtenissen en life-events, zoals hypotheekaflossing, aan- en verkoop van een woning, scheiding en een andere baan, niet altijd scherp in beeld.

Wel erkent 52 procent van de respondenten, dat ze informatie over hun pensioen niet of nauwelijks of zeer oppervlakkig lezen. Overigens zijn er flinke verschillen in pensioenbewustzijn van klanten. Met name klanten die wat ouder zijn, zijn meer bezig met hun pensioen. En hoe hoger de opleiding, hoe beter het beeld van de pensioenregeling. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat veel klanten -met name jongere klanten-ten onrechte een optimistische kijk hebben op hun pensioenkennis en te positief zijn over hun financiële toekomst.

Levensstijl behouden

Uit het onderzoek blijkt dat 90 procent van de respondenten zijn huidige levensstijl bij pensionering wil handhaven of op zijn minst wil benaderen. Niet verwonderlijk dat 93 procent aangeeft pensioen belangrijk te vinden. Maar gerust zijn klanten er niet op:

-55 Procent geeft aan vermoedelijk minder dan 70 procent van het huidige inkomen als pensioen te verwachten;

-Bijna 40 procent vreest voor een te laag pensioen;

-45 Procent wordt ongerust door berich-ten over pensioenkortingen.

Opvallend is verder dat zes op de tien van de respondenten meer grip willen hebben op de samenstelling van pensioenopbouw. Onder meer door zelf te kunnen kiezen voor een groter aandeel aan risicovolle beleggingen bij hun uitvoerder (26 procent) of volledig zelf beleggen van de premie (32 procent).

Risicomanagement

Met alle ambities, onzekerheden en beperkte pensioenkennis, dringt zich de vraag op hoe klanten meer zicht kunnen krijgen op het risico van pensioentekort en wat zij kunnen doen om dat risico te managen. Een groot aantal onzekerheden is van invloed op de pensioenontwikkeling. Denk aan herstructurering van het pensioenstelsel, vergrijzing, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, hogere zorgkosten en aflopen van aflossingsvrije hypotheken. Daarbij komen nog onzekerheden in het persoonlijke leven van klanten, zoals werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.

Op basis van het onderzoek is met geavanceerde analyses een selectie gemaakt van vijf kernvragen die voorspellend zijn voor de mate van pensioenbewustzijn en het risico van een te lage pensioenopbouw. Deze vragen maken het mogelijk een snelle scan te maken van het klantprofiel en daaraan acties te koppelen. Voor de gehele onderzoeksgroep leidt de scan tot de volgende indeling: bijna de helft van de klanten van Scildon loopt het risico te weinig pensioen op te bouwen. Ongeveer twee derde van deze groep (31 procent) is zich hiervan bewust en is geneigd aanvullende maatregelen te nemen. Echter, 18 procent van alle klanten heeft een risico op een pensioentekort en houdt zich er niet of nauwelijks mee bezig (laag pensioenbewustzijn). Deze groep loopt het grootste risico dat een pensioengat niet tijdig gedicht wordt.

Meer nodig

Er zijn al stapels rapporten verschenen over het verhogen van pensioenbewustzijn en het verbeteren van de communicatie. Initiatieven als Mijnpensioenoverzicht.nl en een verbeterd Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dragen daar zeker aan bij. Het gebruik van deze middelen is in de praktijk echter betrekkelijk gering. Uit het onderzoek blijkt, dat slechts iets meer dan de helft van de respondenten aangeeft de UPO te raadplegen. Er is dus meer nodig om klanten wakker te schudden.

Wake up call door adviseur

Scildon heeft samen met Cmotions een korte scan ontwikkeld voor pensioenbewustzijn en -opbouw. Klanten kunnen deze scan eenvoudig invullen, met antwoord op vijf vragen kan hun profiel worden vastgesteld. Zij zien direct of ze in een risicogroep zitten en of actie nodig is. De adviseur kan klanten deze scan online aanbieden, vervolgens de pensioensituatie in kaart brengen en de financiële stabiliteit waarborgen. De adviseur krijgt zo de rol van financiële coach die zijn relaties langjarig begeleidt en initiatieven neemt om het financiële welzijn van klanten te vergroten. Risico’s worden zorgvuldig afgewogen en waar nodig afgedekt. Door tijdig te anticiperen op risico’s, kunnen ‘onvoorspelbare’ financiële tegenvallers worden voorkomen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
VKG winnaar Adviescampagne 2019

VKG winnaar Adviescampagne 2019

De campagne ‘De klant vertelt’ van VKG is de winnaar van de VVP Adviescampagne 2019. Dit maakte juryvoorzitter en Adfiz-directeur Enno Wiertsema bekend...

Scildon Hypotheek ORV open voor alle hypothecaire situaties

Scildon Hypotheek ORV open voor alle hypothecaire situaties

Scildon heeft haar Hypotheek ORV opengesteld  voor alle hypothecaire situaties. Aanvankelijk was dezeoverlijdensrisicoverzekering alleen beschikbaar in het...

Gommer: "Oplossing pensioenvraagstuk is langer werken"

Gommer: "Oplossing pensioenvraagstuk is langer werken"

“Indien we uit moeten gaan van een langdurige lage rente én we de hoogte van de pensioenen zo veel mogelijk in stand willen laten, dan is dé...

Samenwerking Scildon en Advieskeuze

Samenwerking Scildon en Advieskeuze

Scildon heeft de adviseurzoeker van Advieskeuze.nl op de eigen site geplaatst. Commercieel directeur Michel van Dam: “De adviseurzoeker heeft een aantal belangrijke...

Scildon vereenvoudigt medische waarborgen voor nieuwe ORV's

Scildon vereenvoudigt medische waarborgen voor nieuwe ORV's

Scildon heeft de grenzen voor medische keuring voor haar overlijdensrisicoverzekeringen verruimd. In veel meer situaties dan in het verleden is een uitgebreide gezondheidsverklaring...

Werkgevers wensen van adviseurs ondersteuning in pensioencommunicatie

Werkgevers wensen van adviseurs ondersteuning in pensioencommunicatie

Werkgevers wensen van adviseurs ondersteuning in hun pensioencommunicatie, zo blijkt uit onderzoek door Bureau DFO onder 400 werkgevers in opdracht van Scildon. Uit...

De Jong nieuwe voorzitter RvC Scildon

De Jong nieuwe voorzitter RvC Scildon

Haik de Jong wordt per 1 september benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Scildon. De Jong (1959) heeft na zijn studies wiskunde, econometrie...

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...

Medewerkers Scildon in nieuwe ORV-campagne

Medewerkers Scildon in nieuwe ORV-campagne

De nieuwe ORV-campagne van Scildon wordt gedragen door de eigen medewerkers. Hun foto's staan centraal in de campagne voor de uitgebreide Lifestyle ORV. Michel...

Ga het gewoon doen

Ga het gewoon doen

Consumenten weten financieel adviseurs goed te vinden voor pensioenen en hypotheken. Voor andere toekomstige financiële vraagstukken is dat anders. “moeten...