a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

asr-gebouw

a.s.r. heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale regeling voor klanten met beleggingsverzekeringen van Aegon en a.s.r. die bij deze partijen zijn aangesloten. Alle collectieve procedures van de belangenorganisaties tegen Aegon en a.s.r. worden hiermee stopgezet. Met de overeenkomst is een bedrag van circa 250 miljoen euro gemoeid.

Aangesloten klanten worden door de belangenorganisaties geïnformeerd zodra alle details over de uitvoering zijn uitgewerkt en voor ieder product bekend is hoe een finale uitkering eruit ziet. Dit proces gaat enkele maanden in beslag nemen. Klanten ontvangen hier persoonlijk informatie over. 

De overeenkomst wordt finaal zodra 90 procent van de aangesloten klanten akkoord is met de regeling. 

De afgelopen jaren voerden de belangenorganisaties collectieve rechtszaken voor klanten tegen a.s.r. en Aegon over een aantal beleggingsverzekeringsproducten. a.s.r. en Aegon hebben de afgelopen jaren al een aantal aanvullende maatregelen getroffen voor klanten. In totaal is daar inmiddels circa twee miljard euro aan besteed. Met het akkoord dat nu is bereikt, worden verdere juridische procedures beëindigd, maken partijen een einde aan de onzekerheid voor klanten en wordt dit dossier voor a.s.r. afgerond. 

Het gaat daarbij om alle producten van a.s.r. en Aegon van klanten die zich hebben aangesloten bij een van bovengenoemde partijen en betreft niet alleen de producten waarover collectieve procedures lopen. Partijen zijn verder overeengekomen dat er geen nieuwe rechtszaken zullen worden aangespannen.

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: "Ik ben blij dat we kunnen aankondigen dat we een akkoord hebben getekend met alle betrokken partijen. Hiermee presenteren we een finale regeling voor onze aangesloten klanten. Met het finale akkoord dat we hebben bereikt, kunnen we dit dossier afronden en geven we klanten duidelijkheid."  

Oproep andere verzekeraars

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, spreekt van een mijlpaal: "Dit is een enorm belangrijke stap en een overwinning voor consumenten. Het woekerpolisdossier sleept zich al een decennium voort. Dat een grote verzekeraar als a.s.r. nu met een vergoeding komt, biedt hoop. We roepen de resterende verzekeraars dan ook op dit voorbeeld te volgen. Dan kunnen we dit boek eindelijk sluiten."

Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl: ’"it is ontzettend goed nieuws voor onze achterban. We zijn dan ook trots dat we na tien jaar procederen een regeling hebben weten te bereiken met a.s.r. De afhandeling gaat nog wel een paar maanden duren, omdat voor iedereen een persoonlijke berekening gemaakt gaat worden."

Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim: "Onze strijd heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen. We hopen dat deze regeling een kantelpunt is in de woekerpolisaffaire en dat andere verzekeraars het goede voorbeeld van a.s.r. volgen. De polishouders hebben er recht op."

Pieter Lijesen, voorzitter van Stichting Woekerpolisproces: "Verzekeraars hebben vaak de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar a.s.r. is de eerste grote verzekeraar die de daad bij het woord voegt en er niet voor kiest te wachten tot alle woekerpolishouders zijn overleden."

Ook Marnix Bos, voorzitter van de Stichting Wakkerpolis, complimenteert a.s.r. met het oplossen van de voortslepende discussie: "Een prachtig resultaat voor polishouders van a.s.r. en Aegon, maar ook voor alle deelnemers met een woekerpolis bij andere verzekeraars. Dit laat zien dat het zin heeft om je aan te sluiten bij een belangenbehartiger."

Aanmelden voor de woekerpolisclaim met polissen van a.s.r. en Aegon is bij de claimorganisaties niet meer mogelijk. Dit kan nog wel voor polissen van Nationale-Nederlanden, Achmea, Reaal, De Goudse en andere verzekeraars. Met Allianz werd eerder een schikking bereikt.

Reactie toevoegen

 
De Regt Adviesgroep winnaar categorie Pensioen Advies van VVP Advies Award 2024

De Regt Adviesgroep winnaar categorie Pensioen Advies van VVP Advies Award 2024

De Regt Adviesgroep heeft de VVP Advies Award 2024 categorie Pensioen Advies gewonnen. Jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond) overhandigde persoonlijk namens de jury...

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

Forse premieverhogingen a.s.r. bij particuliere schadeverzekeringen

Forse premieverhogingen a.s.r. bij particuliere schadeverzekeringen

a.s.r. voert soms fors premieverhogingen door bij haar particuliere schadeverzekeringen. Zo gaan casco- en WA-premie bij bromfietsen met 20 procent omhoog, wordt...

a.s.r. en Nibud introduceren quickscan Financiële redzaamheid voor mbo-studenten

a.s.r. en Nibud introduceren quickscan Financiële redzaamheid voor mbo-studenten

Tijdens de maandag begonnen Week van het geld 2024 introduceren a.s.r. en het Nibud speciaal voor mbo-studenten de Nibud Quickscan Financiële redzaamheid. Deze...

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

ASR Nederland (a.s.r.) heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Knab aan BAWAG Group AG voor een bedrag van 510 miljoen euro. a.s.r. liet al eerder weten...

Kifid: afronding projectmatig behandelen beleggingsverzekeringsklachten in zicht

Kifid: afronding projectmatig behandelen beleggingsverzekeringsklachten in zicht

Op dit moment heeft Kifid nog ongeveer 80 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling. Daarmee komt de afronding van de projectmatige en fasegewijze aanpak van...

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

Nu met de nieuwe leennormen meer geld kan worden geleend voor verduurzaming, is het volgens a.s.r. aantrekkelijker geworden om ook te kijken naar woningen met een...

Ook NN schikt in woekerpoliszaak

Ook NN schikt in woekerpoliszaak

Na a.s.r. schikt ook NN in de woekerpoliszaak van belangenorganisaties tegen de verzekeraar. Met de schikking is een bedrag gemoeid van 360 miljoen euro. Dit bedrag...