Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders over en krijgt gelijk van de Geschillencommissie Kifid. "De passage op het clausuleblad, gelezen in samenhang met de daarbij behorende toelichting, is voldoende duidelijk en ondubbelzinnig. Bij wijziging van de verzekering in de laatste 10 jaar van de looptijd komt de garantie geheel te vervallen. Een premievrijmaking vormt een dergelijke wijziging."

De consument heeft bij Aegon een beleggingsverzekering afgesloten, met de naam Fundplan. De verzekering is een lijfrente, met ingangsdatum 1 december 2008 en einddatum (of lijfrente-ingangsdatum) 1 juni 2025. De maandpremie is 100 euro. Bij leven op de einddatum is een uitkering gegarandeerd ter hoogte van 23.116 euro omdat de consument heeft gekozen voor een belegging in het AEGON Mix fund.

De adviseur van de consument heeft Aegon verzocht de verzekering premievrij te maken omdat de consument geen jaarruimte meer heeft voor aftrek van de door haar in te leggen premies. De verzekeraar heeft de adviseur echter bericht dat bij een wijziging van de verzekering binnen tien jaar voor de einddatum, de garantie vervalt.
De belegde waarde van de verzekering bedroeg op 14 februari 2023 19.853,09 euro.

De consument is van mening dat geen sprake kan zijn van het verval van de garantie op de einddatum bij premievrijmaking van de verzekering. Zij wil dat de verzekeraar de garantie conform de bepaling op het polisblad, opnieuw berekent. Volgens de bepaling op het polisblad vervalt de garantie alleen bij wijziging van de gekozen beleggingsfondsen binnen tien jaar voor de lijfrente-ingangsdatum. Bovendien heeft de consument geen fiscale jaarruimte meer. Dat betekent dat als zij de verzekering niet premievrij maakt, zij de premies die zij nog moet betalen niet van de belasting af mag trekken. Als zij vervolgens met de opgebouwde waarde een direct uitkerend product aankoopt, dan kan het zijn dat zij bij de uitkering over alle ingelegde bedragen wél inkomstenbelasting moet gaan betalen. Dat zou over de laatste periode een dubbele belasting kunnen opleveren. Premievrijmaking zou dan ook, bij een fiscaal georiënteerd product als deze verzekering, in redelijkheid mogelijk moeten zijn zonder dat zij het garantiekapitaal verliest.

Aegon denkt hier anders over en de Geschillencommissie geeft de verzekeraar op basis van het polisblad gelijk. "De keuze van de verzekeraar om de consument aan deze afspraak te houden, is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar."

Reactie toevoegen

 
Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Elly van Zadelhoff wordt per 1 juli 2024 benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Van Zadelhoff werkte onder meer voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk...

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

a.s.r. heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

"Pensioencommunicatie werpt vruchten af"

"Pensioencommunicatie werpt vruchten af"

Van de werknemers vindt 84 procent het belangrijk de pensioenregeling te bespreken tijdens een sollicitatie. Voor 83 procent is pensioenplanning belangrijk voor...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...