Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion wenden de consumenten zich in 2022 tot De Hypotheker Papendrecht voor advies en bemiddeling. De consumenten ondertekenen een opdracht tot dienstverlening en De Hypotheker Papendrecht adviseert de consumenten hun volledige hypothecaire geldlening over te sluiten bij een andere kredietaanbieder. De advieskosten bedragen 4490 euro.

De consumenten gaan hiermee akkoord en ondertekenen het renteaanbod dat Lloyds Bank hun op basis van het advies verstrekt. In afwijking van het advies van De Hypotheker Papendrecht kiezen de consumenten er daarna voor om toch bij hun oorspronkelijke kredietaanbieder (Obvion) een hypothecaire geldlening aan te vragen voor het leningdeel waarvan het einde van de looptijd nadert en het andere leningdeel te behouden. Ook vinden zij de advieskosten buitensporig hoog en vinden zij dat zij niet goed wijs konden worden uit alle aangeboden informatie. Zij stellen in deze klachtprocedure dat De Hypotheker Papendrecht haar zorgplicht heeft geschonden en vorderen terugbetaling van een deel van de advieskosten.

De commissie oordeelt dat De Hypotheker Papendrecht haar zorgplicht niet heeft geschonden en zegt ondermeer:  "Uit de opdracht tot dienstverlening die de consumenten op 21 augustus 2022 hebben ondertekend, blijkt klip en klaar dat de consumenten De Hypotheker Papendrecht opdracht hebben gegeven om het oversluiten van hun hypothecaire geldlening bij een andere geldverstrekker te regelen. Ook blijkt uit de opdracht tot dienstverlening dat partijen zijn overeengekomen dat De Hypotheker Papendrecht zal onderzoeken of het oversluiten van de hypothecaire geldlening van de consumenten naar een andere geldverstrekker voordelig voor hen is en dat zij zal berekenen of een andere geldverstrekker hun hypotheekaanvraag kan accepteren op basis van de waarde van hun woning en hun financiële situatie. Nergens is in de opdracht tot dienstverlening een voorbehoud opgenomen dat De Hypotheker Papendrecht zich zou moeten beperken tot het leningdeel met einddatum 1 april 2023. Evenmin blijkt uit de opdracht tot dienstverlening dat De Hypotheker Papendrecht uitsluitend bij Obvion een aanvraag voor een hypothecaire geldlening zou mogen indienen. Uit het adviesrapport blijkt verder dat De Hypotheker Papendrecht meerdere aanbieders met elkaar heeft vergeleken en de consumenten vervolgens heeft geadviseerd om een hypothecaire geldlening aan te vragen bij Lloyds."

"Gelet op het voorgaande is de stelling van de consumenten dat zij De Hypotheker Papendrecht enkel advies hebben gevraagd voor de herfinanciering van het leningdeel met einddatum 1 april 2023 voor de commissie onvoldoende aannemelijk geworden. Dat De Hypotheker Papendrecht ten opzichte van de consumenten haar zorgplicht heeft geschonden door hen te adviseren hun volledige hypothecaire geldlening over te sluiten bij Lloyds, houdt geen stand."

Relevant is ook nog de volgende opmerking van de commissie: "Voor zover de consumenten bij het voorgaande de stelling hebben ingenomen dat zij heel veel papieren moesten zien en lezen (zie repliek), kan deze stelling hen niet baten. Van de consumenten mocht als gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten die een langdurige financiële verplichting beogen aan te gaan, immers worden verwacht dat zij alle contractstukken oplettend zouden bestuderen en daarover zo nodig vragen zouden stellen. Van de consumenten mocht bovendien worden verwacht dat zij zich zouden inspannen om die stukken, zo nodig met behulp van anderen, te begrijpen, teneinde een geïnformeerd besluit over de beoogde transactie te kunnen nemen."

De vordering wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Adviesgroep Het Raadhuis heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Particulier Advies gewonnen. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens...

Hypotheekadviseur blijft baken in woelige wereld

Hypotheekadviseur blijft baken in woelige wereld

(Uit Katern Hypotheken, VVP 3-2024) VVP vroeg vier leidende hypotheekadviesketens welke marktkansen zij zien momenteel. Kansen zijn er volgens de ketens nog genoeg....

Du Gardijn winnaar categorie Zakelijk Advies VVP Advies Award 2024

Du Gardijn winnaar categorie Zakelijk Advies VVP Advies Award 2024

Du Gardijn heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Zakelijk Advies gewonnen. Jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond) overhandigde persoonlijk namens de jury de award,...

Ferzekerd wint startersprijs VVP Advies Award 2024

Ferzekerd wint startersprijs VVP Advies Award 2024

Ferzekerd heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2024. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens de jury de award, de bloemen...

Wij Zijn Loek categoriewinnaar Niche VVP Advies Award 2024

Wij Zijn Loek categoriewinnaar Niche VVP Advies Award 2024

Wij Zijn Loek heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Niche gewonnen. Jurylid Kenneth Leenders (Expat Mortgages) overhandigde persoonlijk namens de jury de award,...

De Regt Adviesgroep winnaar categorie Pensioen Advies van VVP Advies Award 2024

De Regt Adviesgroep winnaar categorie Pensioen Advies van VVP Advies Award 2024

De Regt Adviesgroep heeft de VVP Advies Award 2024 categorie Pensioen Advies gewonnen. Jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond) overhandigde persoonlijk namens de jury...

Advies met M.I.N.T. wint VVP Advies Award 2024 Hypotheek Advies

Advies met M.I.N.T. wint VVP Advies Award 2024 Hypotheek Advies

Advies met M.I.N.T. heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Hypotheek Advies gewonnen. Juryvoorzitter Odette Bakker (Dazure) overhandigde persoonlijk namens de...

"De Hypotheker de grote uitblinker binnen de hypotheeksector"

"De Hypotheker de grote uitblinker binnen de hypotheeksector"

De Hypotheker is de grote uitblinker binnen de hypotheeksector. Aldus het onderzoek 'Uitblinkers Financiële Sector' van Multiscope. Het onderzoeksbureau: "De...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2024 zijn...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2024 zijn...

Adviesgroep Het Raadhuis (categorie Particulier Advies), duGardijn (Zakelijk Advies), Advies met M.I.N.T. (Hypotheek Advies, De Regt Adviesgroep (Pensioen Advies)...

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Elly van Zadelhoff wordt per 1 juli 2024 benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Van Zadelhoff werkte onder meer voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk...