Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion wenden de consumenten zich in 2022 tot De Hypotheker Papendrecht voor advies en bemiddeling. De consumenten ondertekenen een opdracht tot dienstverlening en De Hypotheker Papendrecht adviseert de consumenten hun volledige hypothecaire geldlening over te sluiten bij een andere kredietaanbieder. De advieskosten bedragen 4490 euro.

De consumenten gaan hiermee akkoord en ondertekenen het renteaanbod dat Lloyds Bank hun op basis van het advies verstrekt. In afwijking van het advies van De Hypotheker Papendrecht kiezen de consumenten er daarna voor om toch bij hun oorspronkelijke kredietaanbieder (Obvion) een hypothecaire geldlening aan te vragen voor het leningdeel waarvan het einde van de looptijd nadert en het andere leningdeel te behouden. Ook vinden zij de advieskosten buitensporig hoog en vinden zij dat zij niet goed wijs konden worden uit alle aangeboden informatie. Zij stellen in deze klachtprocedure dat De Hypotheker Papendrecht haar zorgplicht heeft geschonden en vorderen terugbetaling van een deel van de advieskosten.

De commissie oordeelt dat De Hypotheker Papendrecht haar zorgplicht niet heeft geschonden en zegt ondermeer:  "Uit de opdracht tot dienstverlening die de consumenten op 21 augustus 2022 hebben ondertekend, blijkt klip en klaar dat de consumenten De Hypotheker Papendrecht opdracht hebben gegeven om het oversluiten van hun hypothecaire geldlening bij een andere geldverstrekker te regelen. Ook blijkt uit de opdracht tot dienstverlening dat partijen zijn overeengekomen dat De Hypotheker Papendrecht zal onderzoeken of het oversluiten van de hypothecaire geldlening van de consumenten naar een andere geldverstrekker voordelig voor hen is en dat zij zal berekenen of een andere geldverstrekker hun hypotheekaanvraag kan accepteren op basis van de waarde van hun woning en hun financiële situatie. Nergens is in de opdracht tot dienstverlening een voorbehoud opgenomen dat De Hypotheker Papendrecht zich zou moeten beperken tot het leningdeel met einddatum 1 april 2023. Evenmin blijkt uit de opdracht tot dienstverlening dat De Hypotheker Papendrecht uitsluitend bij Obvion een aanvraag voor een hypothecaire geldlening zou mogen indienen. Uit het adviesrapport blijkt verder dat De Hypotheker Papendrecht meerdere aanbieders met elkaar heeft vergeleken en de consumenten vervolgens heeft geadviseerd om een hypothecaire geldlening aan te vragen bij Lloyds."

"Gelet op het voorgaande is de stelling van de consumenten dat zij De Hypotheker Papendrecht enkel advies hebben gevraagd voor de herfinanciering van het leningdeel met einddatum 1 april 2023 voor de commissie onvoldoende aannemelijk geworden. Dat De Hypotheker Papendrecht ten opzichte van de consumenten haar zorgplicht heeft geschonden door hen te adviseren hun volledige hypothecaire geldlening over te sluiten bij Lloyds, houdt geen stand."

Relevant is ook nog de volgende opmerking van de commissie: "Voor zover de consumenten bij het voorgaande de stelling hebben ingenomen dat zij heel veel papieren moesten zien en lezen (zie repliek), kan deze stelling hen niet baten. Van de consumenten mocht als gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten die een langdurige financiële verplichting beogen aan te gaan, immers worden verwacht dat zij alle contractstukken oplettend zouden bestuderen en daarover zo nodig vragen zouden stellen. Van de consumenten mocht bovendien worden verwacht dat zij zich zouden inspannen om die stukken, zo nodig met behulp van anderen, te begrijpen, teneinde een geïnformeerd besluit over de beoogde transactie te kunnen nemen."

De vordering wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Vooral jonge huizenkopers doen aantal hypotheekaanvragen stijgen

Vooral jonge huizenkopers doen aantal hypotheekaanvragen stijgen

Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het vierde kwartaal van 2023 met 5 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden, aldus de nieuwste...

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

De tevredenheid onder hypotheekadviseurs over de afwikkeling van de meeste hypotheekdossiers is in 2023 duidelijk afgenomen en die trend zet zich door in 2024, aldus...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

(Uit katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Blijf weg uit je persoonlijke aannames: dat de klant het niet wil of te duur vindt. Maak inkomensbescherming een belangrijk...

Hypotheker: jonge kopers meest actief op huizenmarkt

Hypotheker: jonge kopers meest actief op huizenmarkt

Het aantal jonge huizenkopers dat een hypotheek aanvraagt stijgt met 26 procent in vergelijking met vorig jaar", aldus cijfers van De Hypotheker. Het aandeel jonge...

Hypotheekrentes weer op niveau begin 2023

Hypotheekrentes weer op niveau begin 2023

“Sinds begin november laat de hypotheekrente een dalende trend zien. Dat de gemiddelde hypotheekrente hierdoor weer op niveau van begin dit jaar staat, is...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

De Hypotheker: "Overheid moet regie naar zich toetrekken"

De Hypotheker: "Overheid moet regie naar zich toetrekken"

Bijna driekwart van de oriënteerders op de woiningmarkt geeft aan dat er te weinig woningaanbod beschikbaar is in de prijsklasse van hun voorkeur. Voor tachtig...