Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie vindt echter dat de Rabobank niets valt te verwijten.

De consumenten verwijten de bank de lange doorlooptijd van hun aanvraag waardoor het (eerste) renteaanbod is verlopen en zij een hogere hypotheekrente hebben moeten accepteren. Er zat ruim een week tussen de aanvraag en het renteaanbod. Tussen het versturen van het renteaanbod en het verstrijken van de termijn van het renteaanbod zat slechts 8 werkdagen, terwijl de doorlooptijd voor een inkomensverklaring (IKV) op dat moment 14 dagen was. Toen de IKV eenmaal was afgegeven heeft het nog 3 weken geduurd voordat het dossier weer compleet was. Als de bank tijdig had gerappelleerd en duidelijk was geweest over de benodigde stukken, hadden
de consumenten eerder kunnen reageren. Volgens de consumenten heeft de bank niet consistent gehandeld bij de hypotheekaanvraag, onder andere door (aanvullende) stukken op te vragen die niet eerder vermeld waren. Zij houden de bank aansprakelijk voor hun schade die zij hebben begroot op 44.347 euro, gebaseerd op het renteverschil gedurende een (rentevaste) periode van 10 jaar.

Uit het dossier blijkt dat de aanvraag van de consumenten voor een hypothecaire geldlening niet compleet was op de datum genoemd in het renteaanbod. Het niet tijdig (kunnen) aanleveren van de benodigde stukken is niet te wijten aan het handelen van de Rabobank, zo concludeert de Geschillencommissie. De Rabobank heeft op basis van de aanwezige stukken op de in het renteaanbod genoemde datum, geen (volledige) beoordeling kunnen maken van de hypotheekaanvraag. Door verloop van het renteaanbod was de bank vervolgens niet meer gehouden om deze rente aan te bieden.

De bank is niet aansprakelijk voor het door verloop van de tijd ontstane (gestegen) renteverschil waarmee de consumenten vervolgens zijn geconfronteerd. De vordering wordt afgewezen.

 

Reactie toevoegen

 
Kifid: geen zorgplichtschending bij haast consumenten

Kifid: geen zorgplichtschending bij haast consumenten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0600) Consument en ex-partner benaderen een adviseur van de Hypothekers Associatie in Amersfoort voor het afsluiten van twee hypotheken....

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Elly van Zadelhoff wordt per 1 juli 2024 benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Van Zadelhoff werkte onder meer voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk...

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking

Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 12 miljoen euro opgelegd aan de Rabobank.  Dit voor het overtreden van regels voor het verstrekken van hypothecair krediet....

Rabobank geeft hypotheekklanten met laag energielabel 1.000 euro voor isoleren

Rabobank geeft hypotheekklanten met laag energielabel 1.000 euro voor isoleren

Rabobank gaat bestaande hypotheekklanten met een woning met energielabel G en F helpen verduurzamen door hen een Coöperatief Isolatiebudget te bieden. Dit bestaat...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...