Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep van een voormalige varkenshouder, die niet verzekerd is voor de hagelschade aan zijn bedrijfsgebouwen veroorzaakt door de supercell op 23 juni 2016. Zijn verwijt is dat Rabobank hem niet heeft geadviseerd om een aanvullende hagelschadedekking te nemen.

Het hof: "Rabobank stelt dat haar commerciële relatie met Interpolis niet betekent dat zij afhankelijk is van Interpolis. De relatie met Interpolis is volgens Rabobank eerder een middel om marktconforme voorwaarden af te dwingen voor de klanten van Rabobank. Door het succes van de dialoog hierover met Interpolis adviseert Rabobank relatief vaak de polissen van Interpolis, maar Rabobank bemiddelt ook verzekeringen van andere verzekeraars, zoals van (destijds) Delta Lloyd. Rabobank erkent dat zij aandelen houdt in de Achmea-groep maar volgens Rabobank is dat irrelevant voor de adviezen die zij aan [appellant] heeft gegeven en heeft [appellant] daarvoor ook onvoldoende gesteld. Rabobank betwist verder dat zij erbij gebaat zou zijn dat Interpolis niet uitkeert bij schades vanwege een dekkingsgebrek. Volgens Rabobank is het tegendeel het geval: als er geen dekking voor een risico is afgesloten, wordt hier geen premie voor betaald en ontvangt Rabobank hier geen provisie over.

"Gelet op de gemotiveerde betwisting van Rabobank had het vervolgens op de weg van [appellant] gelegen om zijn stelling dat Rabobank in de rechtsverhouding tussen Rabobank en [appellant ], op grond van de overeenkomst van opdracht tussen Rabobank en [appellant], geen onafhankelijke assurantietussenpersoon is, feitelijk en concreet voldoende (nader) te onderbouwen. Nu [appellant] dat heeft nagelaten, wordt aan bewijs van deze stelling niet toegekomen en gaat het hof er van uit dat Rabobank in de rechtsverhouding tussen Rabobank en [appellant], op grond van de overeenkomst van opdracht tussen Rabobank en [appellant], een onafhankelijke assurantietussenpersoon is. De gevorderde verklaring voor recht van het tegendeel wordt daarom afgewezen."
 
Ook de andere grieven, waaronder vermeende schending van de zorgplicht, zijn volgens het hof door appellant onvoldoende onderbouwd. Rabobank wint daarmee deze zaak op alle fronten.

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ron Wesselink - Imf.nl 10 januari 2024

Dit rammelt aan alle kanten. Rabo geeft als tp geen, dan wel slecht advies en komt er mee weg ? Zou ik als kleine tp eens moeten doen pffff

Martin Schipper - Schipper & Schipper B.V. 9 januari 2024

Volgens mij moet de conclusie anders zijn: De Rabobank wint niet op alle fronten, maar door het kennelijke broddelwerk van de (advocaat van) appelant, verliest de klager. Da's m.i. toch nog wel een nuance.

Paul Schoo - Platter-Schoo 9 januari 2024

Het feit dat je het ene niet bent impliceert niet automatisch dat je het ander wel bent. Benieuwt wat de AFM van deze uitspraak vindt.

Meer over
Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking

Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 12 miljoen euro opgelegd aan de Rabobank.  Dit voor het overtreden van regels voor het verstrekken van hypothecair krediet....