Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland.

De consument vorderde 88.039,75 euro.

De rechtbank: "Onbetwist is dat [eiseres] en [betrokkene 1] KRK opdracht hebben gegeven om ten aanzien van leningdeel 101 van de hypotheek zorg te dragen voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. KRK heeft weliswaar alle daartoe benodigde digitale documenten ingevuld en voorbereid maar simpelweg niet op de knop gedrukt waarmee de aanvraag voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering daadwerkelijk in gang zou worden gezet.

"De rechtbank volgt [eiseres] niet in haar stelling dat zij het gebrek aan periodieke (premie)afschrijvingen niet heeft hoeven opmerken omdat haar man de administratie regelde. Ook voor zover de afschrijvingen niet van haar eigen rekening zou worden afgeschreven maar van een en/of-rekening, wat overigens niet is gesteld, geldt, dat - het niet opmerken dat geen premie werd betaald voor de overlijdensrisicoverzekeringen van partijen - voor rekening en risico van [eiseres] dient te komen. De rechtbank merkt verder nog op dat [eiseres] (en [betrokkene 1]) er ook niet van uit kon(den) of mocht(en) gaan dat de premie in het bedrag van de hypotheekafschrijvingen was opgenomen, omdat de overlijdensrisicoverzekering niet via de bank liep die de hypotheek heeft verstrekt. [Eiseres] en [betrokkene 1] hebben tijdens het adviesgesprek met KRK immers zelf gekozen voor TAF verzekeringen als verzekeraar.

"[Eiseres] diende er voorts ook zelf op bedacht te zijn dat zij (en [betrokkene 1]) nog geen gezondheidsverklaring had(den) ingevuld. Daarbij weegt de rechtbank mee dat [eiseres] en [betrokkene 1] zelf aan KRK hebben aangegeven, dat zij een overlijdensrisicoverzekering wenselijk achtten en – blijkens het meldingsformulier van [eiseres] aan DAS en de verklaring van de neef van [betrokkene 1] – ook al eerder hypotheken met een daaraan gekoppelde overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten. [Eiseres] wist dan ook wat de gang van zaken was en dat er een gezondheidsverklaring nodig was, nu zij (en [betrokkene 1]) dit proces in ieder geval al eerder had(den) doorlopen.
 
"Ook uit het feit dat [eiseres] nooit een verzekeringspolis heeft ontvangen, had zij moeten opmaken dat er geen overlijdensrisicoverzekering tot stand was gekomen. Uit het feit dat [eiseres] na het overlijden van [betrokkene 1] op zoek ging naar die polis maar deze niet aantrof, blijkt overigens wel dat zij er zich wel degelijk van bewust was dat men bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een verzekeringspolis ontvangt. Aan de stelling van [eiseres] dat zij dit niet behoefde op te merken omdat haar man de administratie deed, gaat de rechtbank voorbij nu dit niet opmerken in de risicosfeer van [eiseres] ligt.
 
"De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat [eiseres], medio 2017, enkele maanden na het afsluiten, had moeten ontdekken dat er door KRK geen (kruislingse) overlijdensrisicoverzekering was afgesloten. [eiseres] (en [betrokkene 1]) heeft immers geen gezondheidsverklaring ingevuld, er zijn geen polis bescheiden ontvangen en daarnaast zijn er geen premies geïncasseerd. Dat had [eiseres] na verloop van enkele maanden moeten zijn opgevallen. [eiseres] heeft KRK bijna vijf jaar later, na het overlijden van [betrokkene 1], voor het eerst hierover benaderd."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

Door de economische ontwikkelingen mocht De Hoop in 2023 minder nieuwe aanvragen en polissen noteren dan in 2022. Het deze week verschenen jaarverslag maakt gewag...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon hanteert bij de Lifestyle ORV voortaan meteen het niet-rokerstarief bij rokers die beloven binnen negen maanden te stoppen. Na negen maanden vraagt Scildon...

Dazure "Een orv is geen grapje"

Dazure "Een orv is geen grapje"

"Met de cynische ondertoon die wij zeker op 1 april gepast vinden", heeft Dazure gewezen op het belang van de steeds minder gesloten overlijdensrisicoverzekering....

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....