Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Euro's nieuw via Pixabay

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een tijd geduurd. Verweerder (gemeente Baarn) heeft het uiteindelijk uitgekeerde bedrag gedeeltelijk opgeteld bij het bij aanvang van de bijstand aanwezige vermogen. Door toerekening van dit vermogen aan de aanvangsdatum van de bijstand is een terugvordering ontstaan. Hier is eiseres het niet mee eens. De beroepsgronden hiertegen slagen echter niet. Beroep ongegrond.

Eiseres heeft op 10 april 2009 een ongeval gehad met de fiets, waardoor zij niet meer volledig als zelfstandige kan werken. Vanaf 1 juli 2019 is een bijstandsuitkering toegekend om het inkomen van eiseres aan te vullen tot de voor haar geldende bijstandsnorm.

De schadeafhandeling door de verzekeraar (Reaal), vanwege het fietsongeval, heeft enige tijd geduurd. Met het wijzigingsformulier van december 2019 heeft eiseres laten weten dat zij een voorschot van 12.500 euro heeft ontvangen. Verweerder heeft de uitkering toen niet direct beëindigd, maar voortgezet.

Op 7 juni 2022 heeft eiseres uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst ondertekend. De verzekeraar heeft een bedrag aan schadevergoeding toegekend van 202.335 euro.

Peildatum

De Rechtbank Midden-Nederland: "De vraag die voorligt is of verweerder het bedrag aan schadevergoeding al in acht mocht nemen vanaf de aanvangsdatum van de uitkering. Van belang is dat verweerder bijstand kan terugvorderen, als de betrokkene over een periode waarover bijstand is verleend later alsnog middelen heeft ontvangen. Daarvoor is vereist dat de ontvangen middelen, teruggerekend naar het tijdstip waarop de aanspraken op die middelen ontstonden, opgeteld bij de op dat moment aanwezige overige vermogensbestanddelen, de grens van het vrij te laten vermogen overschrijden. De aanspraken op die middelen kunnen vóór of na de aanvang van de bijstand zijn ontstaan. Als de aanspraken vóór de aanvang van de bijstand zijn ontstaan, dan is de situatie bij de aanvang van de bijstand beslissend. Zijn de aanspraken na de aanvang van de bijstand ontstaan, dan is de dag waarop de aanspraken op die middelen zijn ontstaan de peildatum. Bij de toekenning van een schadevergoeding na een ongeval, zoals hier, geldt dat de aanspraak op schadevergoeding ontstaat op de datum van het ongeval. In dit geval is dat 10 april 2009.

"De rechtbank overweegt dat de oorsprong van de aanspraak op schadevergoeding is gelegen vóór aanvang van het recht op bijstand. Verweerder heeft dit als naderhand verkregen middel in aanmerking mogen nemen en mogen afzetten tegen het bij aanvang van de bijstand aanwezige vermogen ten opzichte van de toen voor eiseres geldende vermogensgrens."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

CFD introduceert Letselschadeloket

CFD introduceert Letselschadeloket

CFD heeft het Letselschadeloket geopend. CFD: "Jaarlijks nemen verzekeraars circa 75.000 letselschadezaken in behandeling. Daarbovenop komen de niet gemelde zaken,...

NN start online portaal voor slachtoffers letselschade

NN start online portaal voor slachtoffers letselschade

NN heeft het Letselschadeportaal geopend. In dit portaal kunnen slachtoffers eenvoudig de afwikkeling van hun letselschade volgen, documenten uploaden en communiceren...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

"Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken"

"Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken"

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Alleen gereguleerde organisaties...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachtofferhulp Nederland en Achmea hebben Letselschadeproces in kaart ontwikkeld, dat slachtoffers na een ongeval meer inzicht biedt in het proces: van het ongeluk...