Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

De Hoop logo LI

Door de economische ontwikkelingen mocht De Hoop in 2023 minder nieuwe aanvragen en polissen noteren dan in 2022. Het deze week verschenen jaarverslag maakt gewag van "een lager aantal nieuwe verzekeringen in 2023 (742 ten opzichte van 969), een daling van 23 procent. De kapitaalproductie nam met 27 procent af van 190.834 tot 139.623. Het aantal aanvragen nam in 2023 af met dertien procent".

De ORV-productie van De Hoop is sterk gerelateerd aan de hypotheekmarkt. Het jaarverslag: "We verwachten dat, ondanks de economische onzekerheid, de hypotheekmarkt licht zal groeien doordat huizenprijzen weer stijgen en de rente niet verder oploopt. Met hieraan gerelateerd eenzelfde beweging voor de ORV-markt. We verwachten een verdere groei in productie door de lancering van De Hoop Maatwerkroute in Nederland en door de nieuwe samenwerkingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk."

Met de Maatwerkroute wil De Hoop mensen met een verhoogd medisch overlijdensrisico eerder en beter toegang geven tot haar mogelijkheden. Verzekeraars kunnen mensen met een (complexe) medische aandoening die zij geen aanbod doen, wijzen op De Hoop Maatwerkroute en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de verzekerbaarheid van deze kwetsbare doelgroep. Achmea, Allianz, a.s.r., Nationale-Nederlanden, De Goudse Verzekeringen en Scildon hebben zich al aangesloten bij dit initiatief.

Brexit

In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft De Hoop nieuwe distributiepartners en verzekeraars gevonden om haar missie ook in die landen uit te kunnen voeren. In Duitsland ging in het vierde kwartaal 2023 de samenwerking van start met distributeur Check24 en verzekeraar Squarelife. In het Verenigd Koninkrijk werkte De Hoop sinds halverwege 2020 samen met de gespecialiseerde verzekeringsbroker Pulse Insurance. De voor Pulse optredende Europese verzekeraar had echter besloten om na de Brexit geen permanente licentie aan te vragen voor het Verenigd Koninkrijk en nam sinds eind 2022 geen nieuwe polissen meer aan. "Samen met Pulse Insurance hebben we in 2023 een nieuwe verzekeraar gevonden, 1Edge Insurance op Guernsey, om onze samenwerking voort te zetten", aldus De Hoop.

De Hoop heeft in 2023 een winst na belastingen gerealiseerd van 2,554 miljoen (2022: 3,049 miljoen). De daling werd met name veroorzaakt door lagere (directe) beleggingsopbrengsten en hogere kosten gerelateerd aan de implementatie van de groeistrategie.

Het premie-inkomen groeide licht naar 6,218 miljoen.

De solvabiliteitsratio ultimo 2023 bedroeg 259 procent (2022: 294 procent).

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon hanteert bij de Lifestyle ORV voortaan meteen het niet-rokerstarief bij rokers die beloven binnen negen maanden te stoppen. Na negen maanden vraagt Scildon...

Dazure "Een orv is geen grapje"

Dazure "Een orv is geen grapje"

"Met de cynische ondertoon die wij zeker op 1 april gepast vinden", heeft Dazure gewezen op het belang van de steeds minder gesloten overlijdensrisicoverzekering....

ORV splijt ex-partners

ORV splijt ex-partners

(Kifid-uitspraak GC 2024-0062) Consument is het niet eens met het feit dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft gesloten. Hij...

Een ORV, daar red je levens mee!

Een ORV, daar red je levens mee!

(Partner in kennis Dazure in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Veilig wonen, dat is in het huidige tijdperk iets wat helaas steeds minder mensen kunnen beamen....

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

(Uit katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Blijf weg uit je persoonlijke aannames: dat de klant het niet wil of te duur vindt. Maak inkomensbescherming een belangrijk...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop lanceert in 2024 de Maatwerkroute. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: "Mensen met een (complexe) medische aandoening die geen aanbod krijgen...

Martijn Hoogeweegen in RvC De Hoop

Martijn Hoogeweegen in RvC De Hoop

Martijn Hoogeweegen is benoemd tot lid van de RvC van De Hoop. Hij volgt Erik Muetstege op die na drie termijnen afscheid neemt. Hoogeweegen (1969) is directeur...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...