ORV splijt ex-partners

Ruzie discussie graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0062) Consument is het niet eens met het feit dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft gesloten. Hij vraagt zich af of het wettelijk is toegestaan dat dit zonder zijn instemming of medewerking plaatsvindt. De Geschillencommissie beantwoordt deze vraag bevestigend. Vordering wordt afgewezen.

De commissie merkt op dat bij het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering, en zeker bij een kapitaal van 400.000 euro, normaliter aan de verzekerde gezondheidsvragen worden gesteld. Het is niet zo dat de verzekerde instemming moet verlenen. Indien hij de vragen niet beantwoordt, komt er geen verzekeringsovereenkomst tot stand. In de onderhavige situatie heeft de gevolmachtigde bij het afgeven van de nieuwe polis per 1 september 2022 deze vragenlijst achterwege gelaten omdat het te verzekeren risico al in 2019 in dekking was genomen, waardoor medewerking van de consument niet noodzakelijk was.

De consument stelde dat hij het formulier met het splitsingsverzoek onder zware emotionele druk van zijn ex-echtgenote heeft ondertekend, waarbij de consument overigens in de veronderstelling was dat na de splitsing sprake zou zijn van twee afzonderlijke overlijdensrisicoverzekeringen die niet op elkaars leven zouden zijn gesloten. De consument ging er niet mee akkoord dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft afgesloten geheel tegen zijn wil. Zijn vordering luidde dat de verzekering ongedaan wordt gemaakt en dat de gevolmachtigde uitvoering geeft aan hetgeen in het echtscheidingsconvenant is opgenomen, namelijk het beëindigen van de oorspronkelijke overlijdensrisicoverzekering.

Volgens de commissie is het verzoek van de consument en de ex- echtgenote echter maar voor één uitleg vatbaar, het vakje “Ja, wij willen graag de nieuwe verzekeringen kruislings afsluiten” is aangekruist.

Reactie toevoegen

 
Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

Door de economische ontwikkelingen mocht De Hoop in 2023 minder nieuwe aanvragen en polissen noteren dan in 2022. Het deze week verschenen jaarverslag maakt gewag...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon hanteert bij de Lifestyle ORV voortaan meteen het niet-rokerstarief bij rokers die beloven binnen negen maanden te stoppen. Na negen maanden vraagt Scildon...

Dazure "Een orv is geen grapje"

Dazure "Een orv is geen grapje"

"Met de cynische ondertoon die wij zeker op 1 april gepast vinden", heeft Dazure gewezen op het belang van de steeds minder gesloten overlijdensrisicoverzekering....