DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens de rechter volgt uit de bepaling in de polisvoorwaarden "voldoende duidelijk en begrijpelijk dat er alleen dekking bestaat onder de polis voor bepaalde kosten voor de behandeling van een conflict met DAS als de verzekerde naar de rechter gaat en het conflict wint, en dus niet als hij/zij naar het Kifid gaat en het conflict wint.

"[Eiser] heeft ervoor gekozen om zijn geschil met DAS aan het Kifid voor te leggen en niet aan de rechter. Dat is zijn vrije keus geweest. Die keuze bepaalt ook of en zo ja tot welk bedrag [eiser] zijn kosten vergoed kan krijgen als hij dat geschil wint. Dit volgt al uit de klachtbrief en het beroepschrift, waarin [eiser] uitdrukkelijk heeft gevraagd om (naast een oordeel over het dekkingsgeschil) DAS te veroordelen de kosten te vergoeden die [eiser] heeft gemaakt voor de behandeling van zijn klacht en het beroep. Aan dit verzoek heeft de commissie van beroep van het Kifid voldaan. De reglementen van het Kifid voorzien uitdrukkelijk in een dergelijke kostenvergoeding. Aldus is de beslissing over de kosten voor rechtsbijstand onderdeel van het bindend advies tussen [eiser] en DAS. Dat betekent dat tussen DAS en [eiser] rechtens vast staat dat DAS 1.200 euro aan [eiser] moet betalen voor de kosten die [eiser] heeft gemaakt voor de twee instanties bij het Kifid. [eiser] kan daarom niet meer naar de rechter voor een hogere kostenvergoeding.

"Bovendien zou het alsnog toestaan dat [eiser] bij DAS het restant van de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand vergoed krijgt in strijd zijn met het systeem van het burgerlijk recht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan een rechter iemand veroordelen iets te doen of na te laten als hij daartoe verplicht is. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de verliezende partij wordt veroordeeld in de kosten van de winnende partij. In de praktijk hanteren de gerechten daarvoor een puntenstelsel met een liquidatietarief wat maar een deel van de werkelijk kosten van rechtsbijstand vergoed. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de verliezende partij veroordeeld in de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand. De commissie van beroep van het Kifid hanteert een soortgelijk systeem: zij stelt de kostenvergoeding ook vast aan de hand van een puntensysteem en een liquidatietarief. Tegen deze achtergrond zou een uitkomst, waarbij DAS de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand moet betalen omdat [eiser] voor het Kifid heeft gekozen, een niet te rechtvaardigen uitzondering zijn. Het vorenstaande geldt niet als partijen een afspraak hebben gemaakt over vergoeding van kosten van rechtsbijstand. Zoals hiervoor onder 4.2 en verder overwogen is die grondslag in dit geval echter niet van toepassing. Van bijzondere omstandigheden die een andere uitkomst rechtvaardigen is niet gebleken."
 
Eiser claimde circa 10.000 euro. DAS heeft 2.000 euro betaald, wat eigenlijk 800 euro te veel was. Eiser moet deze 800 euro van de rechter terugstorten.
 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...