Adfiz: "Differentieer naar inspanning in plaats van naar alleen risico’s"

Enno Wiertsema 2018 NIEUW

Scheer niet langer alle risico's over één kam. Die oproep aan verzekeraars doet Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie voor financieel adviseurs. 

Wiertsema: "Wat me opvalt als ik hoor en lees over de verzakelijking van de verzekeringsmarkt, is dat iedereen het erover heeft alsof ons allen ineens iets overkomt. Een harde markt is niet iets wat ons overkomt, zoals een natuurverschijnsel. Nee, het is iets wat is ontstaan als gevolg van beslissingen die mensen in bedrijven in een eerder stadium hebben genomen. Beslissingen genomen uit angst. Angst voor slechte bedrijfsresultaten. Angst om alleen maar ‘lastige’ risico’s in de boeken te krijgen. En, angst om de boot te missen in de consolidatie ratrace.  

"Het mooie van inzien dat de verharding van de verzekeringsmarkt iets is waar mensen zelf invloed op hebben, is dat we het in eigen hand hebben om het tij te keren. Maar daar is wel moed voor nodig; het betekent namelijk dat we angsten moeten overwinnen. Want angst hebben voor slechte bedrijfsresultaten of risico’s is niet raar, maar je moet er niet in blijven hangen. Daarom, verzekeraars, stroop die mouwen op en ga aan de slag. Bijvoorbeeld, of met name, door te differentiëren naar inspanning in plaats van naar alleen risico’s. Beoordeel de inspanning die dat ene specifieke recyclingbedrijf en zijn adviseur hebben geleverd om door een goede risicoanalyse en preventiemaatregelen risico’s zo veel mogelijk te voorkomen. En niet door een hele sector over een kam te scheren en als (praktisch) onverzekerbaar weg te zetten. Dat doet geen recht aan al die ondernemers die wél serieus en oprecht hun bedrijf runnen; die hebben recht op een goede premie en voorwaarden. En als een verzekeraar de premie en voorwaarden sterk wijzigt, moeten ze in ieder geval een eerlijke kans krijgen als ze samen met hun adviseur aankloppen bij een andere aanbieder. Dat is nagenoeg onmogelijk aan het worden in deze markt. 

"Verzekeraars hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over het belang ervan worden talloze jaarverslagen, webpagina’s en rapporten gevuld. Maar een volkomen bonafide bedrijf dat aanklopt bij een verzekeraar om er een wat lastiger risico onder te brengen, krijgt niet thuis. Dan gaat er iets niet goed; angst is een slechte raadgever, zo blijkt maar weer. Wat ik graag wil zien, is dat een individuele ondernemer wordt beoordeeld op de risico’s die hij wil verzekeren en niet op de risico’s die zijn collega’s gemiddeld genomen aanbieden. Niet het eigenbelang van de verzekeraar of gemakzucht moet voorop staan, maar het klantbelang. Dus kom op, verschuil je niet langer achter je angsten, maar ga er de confrontatie mee aan. Ik weet zeker dat met de juiste instelling die harde markt binnen de kortste keren verdwijnt als sneeuw voor de zon."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Naar een intensiever klantcontact

Naar een intensiever klantcontact

Hoe overbrug je het gat tussen wat particulieren willen en verwachten van hun adviseur en wat de adviseur denkt dat zijn klant wil of verwacht? Een goede ict-omgeving...

Minister laat markt onverzekerbaarheid onzichtbare schade aan zonnepanelen zelf oplossen

Minister laat markt onverzekerbaarheid onzichtbare schade aan zonnepanelen zelf oplossen

Minister Hoekstra vindt dat, voor het blijven bestaan van het draagvlak voor zonnepanelen, eigenaren zich goed moeten kunnen verzekeren.Toch grijpt hij niet in de...

Adfiz en Tulp Hypotheken lanceren Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken lanceren Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken hebben het initiatief genomen voor het Convenant Data delen hypotheken. Hierin staan "duidelijke en heldere afspraken over het delen van...

Maandcolumn Enno Wiertsema

Maandcolumn Enno Wiertsema

(door Enno Wiertsema, directeur Adfiz) Verzekeraars hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over het belang ervan worden talloze jaarverslagen,...

Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Adfiz vindt het luiden van de noodklok over een daling van bijverbanden bij de hypotheek voorbarig. Adfiz: "Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht...

Naar een intensiever klantcontact

Naar een intensiever klantcontact

Hoe overbrug je het gat tussen wat particulieren willen en verwachten van hun adviseur en wat de adviseur denkt dat zijn klant wil of verwacht? Een goede ict-omgeving...

Saneringsplicht ongepast na niet doorgaan verbod op asbestdaken

Saneringsplicht ongepast na niet doorgaan verbod op asbestdaken

Adfiz roept verzekeraars op de wijzigingen terug te draaien die ze in clausules hebben aangebracht met het oog op het (afgeblazen) verbod op asbestdaken. Adfiz:...

Adfiz pleit voor verplicht label 'verkoopadvies'

Adfiz pleit voor verplicht label 'verkoopadvies'

Verplicht adviseurs die zich qua dienstverlening beperken tot advies over de eigen producten, het label ‘verkoopadvies’ te voeren. Dat stelt Adfiz-directeur...

Adfiz: "Kamervragen onderstrepen belang financieel advies"

Adfiz: "Kamervragen onderstrepen belang financieel advies"

"Wij zien in de vragen een onderstreping van het belang van financieel advies." Aldus Adfiz over de Kamervragen die zijn gesteld over de aanpassing van de dekking...

Adfiz vernieuwt kennisdossier Cyberrisico's

Adfiz vernieuwt kennisdossier Cyberrisico's

Adfiz heeft haar kennisdossier over cyberrisico's vernieuwd. De focus ligt nu ook volledig bij de adviesrol. Adfiz: "De aandacht voor cyberrisico's groeit. Diverse...