Adfiz: "Differentieer naar inspanning in plaats van naar alleen risico’s"

Enno Wiertsema 2018 NIEUW

Scheer niet langer alle risico's over één kam. Die oproep aan verzekeraars doet Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie voor financieel adviseurs. 

Wiertsema: "Wat me opvalt als ik hoor en lees over de verzakelijking van de verzekeringsmarkt, is dat iedereen het erover heeft alsof ons allen ineens iets overkomt. Een harde markt is niet iets wat ons overkomt, zoals een natuurverschijnsel. Nee, het is iets wat is ontstaan als gevolg van beslissingen die mensen in bedrijven in een eerder stadium hebben genomen. Beslissingen genomen uit angst. Angst voor slechte bedrijfsresultaten. Angst om alleen maar ‘lastige’ risico’s in de boeken te krijgen. En, angst om de boot te missen in de consolidatie ratrace.  

"Het mooie van inzien dat de verharding van de verzekeringsmarkt iets is waar mensen zelf invloed op hebben, is dat we het in eigen hand hebben om het tij te keren. Maar daar is wel moed voor nodig; het betekent namelijk dat we angsten moeten overwinnen. Want angst hebben voor slechte bedrijfsresultaten of risico’s is niet raar, maar je moet er niet in blijven hangen. Daarom, verzekeraars, stroop die mouwen op en ga aan de slag. Bijvoorbeeld, of met name, door te differentiëren naar inspanning in plaats van naar alleen risico’s. Beoordeel de inspanning die dat ene specifieke recyclingbedrijf en zijn adviseur hebben geleverd om door een goede risicoanalyse en preventiemaatregelen risico’s zo veel mogelijk te voorkomen. En niet door een hele sector over een kam te scheren en als (praktisch) onverzekerbaar weg te zetten. Dat doet geen recht aan al die ondernemers die wél serieus en oprecht hun bedrijf runnen; die hebben recht op een goede premie en voorwaarden. En als een verzekeraar de premie en voorwaarden sterk wijzigt, moeten ze in ieder geval een eerlijke kans krijgen als ze samen met hun adviseur aankloppen bij een andere aanbieder. Dat is nagenoeg onmogelijk aan het worden in deze markt. 

"Verzekeraars hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over het belang ervan worden talloze jaarverslagen, webpagina’s en rapporten gevuld. Maar een volkomen bonafide bedrijf dat aanklopt bij een verzekeraar om er een wat lastiger risico onder te brengen, krijgt niet thuis. Dan gaat er iets niet goed; angst is een slechte raadgever, zo blijkt maar weer. Wat ik graag wil zien, is dat een individuele ondernemer wordt beoordeeld op de risico’s die hij wil verzekeren en niet op de risico’s die zijn collega’s gemiddeld genomen aanbieden. Niet het eigenbelang van de verzekeraar of gemakzucht moet voorop staan, maar het klantbelang. Dus kom op, verschuil je niet langer achter je angsten, maar ga er de confrontatie mee aan. Ik weet zeker dat met de juiste instelling die harde markt binnen de kortste keren verdwijnt als sneeuw voor de zon."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda

Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda

"Ik vind het een goede zaak dat de AFM onlangs heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar de beheerfase. Maar dan moet de AFM wel de financiering in haar probleemanalyse...

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie (flatrate) laat bij 64 procent (30 van de 47) van de deelnemers een (substantiële) verslechtering van het ouderdomspensioen...

Vierjaarlijkse evaluatie Kifid van start

Vierjaarlijkse evaluatie Kifid van start

Het ministerie van Financiën start weer met de vierjaarlijkse evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers...

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst bevestigd dat de uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting tijdens...

Adfiz: checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Adfiz: checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Adfiz heeft een beknopte checklist van onderwerpen gemaakt die adviseurs kunnen helpen bij het proactief benaderen van zakelijke relaties in de coronacrisis. Adfiz:...

Adfiz: lof voor inzet tijdens coronacrisis

Adfiz: lof voor inzet tijdens coronacrisis

In zijn nieuwe maandcolumn is Adfiz-directeur Enno Wiertsema vol lof over alle mensen die zich van hun beste kant laten zien tijdens de coronacrisis, waaronder adviseurs...

Het werk gaat door... Sonja Cats

Het werk gaat door... Sonja Cats

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in het...

Adfiz stelt corona-informatie beschikbaar voor hele markt

Adfiz stelt corona-informatie beschikbaar voor hele markt

Adfiz stelt haar coronapagina beschikbaar voor de hele markt. Zo verzamelen Adfiz en het Verbond van Verzekeraars vragen over verzekeringen te verzamelen en samen...

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...

Transparant zijn over dienstverlening

Transparant zijn over dienstverlening

Voor een goed klantbegrip is het cruciaal dat de nadruk ligt op de waarde en opbrengst van de dienstverlening, betoogt Adfiz in het katern 'Ken je vak!' in VVP...