Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Data via Pixabay gebruikt voor Vademecum

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk te maken wordt wettelijk geregeld dat een deelnemer een pensioenuitvoerder naar keuze kan verzoeken om ook al zijn pensioenaanspraken en rechten bij andere uitvoerders te betrekken in de keuzebegeleiding. Dit moet gaan verlopen via het Pensioenregister.

“In onze consultatiereactie gegeven we aan dat we het een goede zaak vinden dat elders opgebouwde pensioenen betrokken kunnen worden in de keuzebegeleiding. Wij vinden het eveneens een goede zaak dat de gegevensdeling via het Pensioenregister mogelijk wordt. Wij hebben hier ook voor gepleit. Wij vinden daarbij dat de gegevensdeling via dit Register moet kunnen plaatsvinden met elke partij naar eigen keuze van de deelnemer, niet uitsluitend met een aangewezen uitvoerder. We wijzen erop dat dit bijdraagt aan een nog optimalere keuzebegeleiding.

“Nadrukkelijk geven we ook aan dat dit aansluit bij (breed gedragen) komende Europese regelgeving. Naar verwachting zal per medio 2026 een financiële instelling (waaronder een pensioenuitvoerder) op verzoek van een burger gegevens moeten delen met een andere (commerciële) financiële partij. Het gaat dan uitsluitend om gegevensverstrekking aan een financiële partij die onder toezicht staat. In onze reactie verzoeken wij vooruitlopende op Europese regelgeving het Besluit hiermee in lijn te brengen.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Drs. I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA - Get Smart 3 augustus 2023

Daar zitten zeker voordelen aan. Dit stelt overigens wel eisen aan het Pensioenregister. De data die via mijnpensioenoverzicht.nl worden aangeleverd zijn beslist niet allemaal actueel of correct leert helaas de praktijk. Daarnaast is het de vraag waar die gegevens voor gebruikt gaan worden. Keuzebegeleiding bij de pensioenuitvoerder of komen daar straks ook andere producten uit. Hoe goed weet de burger waar hij of zij toestemming voor geeft. Dat vraagt zorgvuldige inbedding van de aankomende Europese regelgeving. Dat een financiële partij onder toezicht staat is geen garantie of vrijbrief dat er geen misbruik of fraude mogelijk is.

Meer over
Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar gratis handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle...

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Anders dan de minister vindt Adfiz dat het adviesbegrip juist wel (weer) moet worden uitgebreid naar de beheerfase. Adfiz: "Eind 2021 kwam de AFM met een nieuwe...