Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Data via Pixabay gebruikt voor Vademecum

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk te maken wordt wettelijk geregeld dat een deelnemer een pensioenuitvoerder naar keuze kan verzoeken om ook al zijn pensioenaanspraken en rechten bij andere uitvoerders te betrekken in de keuzebegeleiding. Dit moet gaan verlopen via het Pensioenregister.

“In onze consultatiereactie gegeven we aan dat we het een goede zaak vinden dat elders opgebouwde pensioenen betrokken kunnen worden in de keuzebegeleiding. Wij vinden het eveneens een goede zaak dat de gegevensdeling via het Pensioenregister mogelijk wordt. Wij hebben hier ook voor gepleit. Wij vinden daarbij dat de gegevensdeling via dit Register moet kunnen plaatsvinden met elke partij naar eigen keuze van de deelnemer, niet uitsluitend met een aangewezen uitvoerder. We wijzen erop dat dit bijdraagt aan een nog optimalere keuzebegeleiding.

“Nadrukkelijk geven we ook aan dat dit aansluit bij (breed gedragen) komende Europese regelgeving. Naar verwachting zal per medio 2026 een financiële instelling (waaronder een pensioenuitvoerder) op verzoek van een burger gegevens moeten delen met een andere (commerciële) financiële partij. Het gaat dan uitsluitend om gegevensverstrekking aan een financiële partij die onder toezicht staat. In onze reactie verzoeken wij vooruitlopende op Europese regelgeving het Besluit hiermee in lijn te brengen.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Drs. I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA - Get Smart 3 augustus 2023

Daar zitten zeker voordelen aan. Dit stelt overigens wel eisen aan het Pensioenregister. De data die via mijnpensioenoverzicht.nl worden aangeleverd zijn beslist niet allemaal actueel of correct leert helaas de praktijk. Daarnaast is het de vraag waar die gegevens voor gebruikt gaan worden. Keuzebegeleiding bij de pensioenuitvoerder of komen daar straks ook andere producten uit. Hoe goed weet de burger waar hij of zij toestemming voor geeft. Dat vraagt zorgvuldige inbedding van de aankomende Europese regelgeving. Dat een financiële partij onder toezicht staat is geen garantie of vrijbrief dat er geen misbruik of fraude mogelijk is.

Meer over
Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Adfiz trekt het land in om leden én niet-leden te ondersteunen bij actieve provisietransparantie, verplicht bij particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 juli....

Adfiz wil ruimere variabele beloning

Adfiz wil ruimere variabele beloning

"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz roept op tot het verlagen van adviesdrempels om consumenten en mkb te activeren en te helpen bij verduurzaming. Adfiz in haar reactie op de (inmiddels gesloten)...

Burgemeester Valkenburg neemt watersnoodboekje Adfiz in ontvangst

Burgemeester Valkenburg neemt watersnoodboekje Adfiz in ontvangst

Adfiz-voorzitter Roger van der Linden reikte vorige week de Adfiz-publicatie 'Watersnood in de Valckenborgh' over de watersnood in 2021 uit aan burgemeester Daan...

Adfiz Nieuwjaarspeiling: verwachtingen voor 2024 fors positiever

Adfiz Nieuwjaarspeiling: verwachtingen voor 2024 fors positiever

Voor het komende jaar 2024, aldus de Adfiz Nieuwjaarspeiling, verwachten zo’n 25 procentpunt meer kantoren een groei te noteren dan de realisatie over 2023....