Adfiz: model Datalekregister

AVG hangslot via Pixabay

Adfiz legt de laatste hand aan een model Datalekregister. Adfiz: “In de AVG staat dat je een overzicht moet bijhouden van alle datalekken die zich binnen je bedrijf voordoen. In het Datalekregister hou je zowel datalekken bij die je moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als datalekken die niet moeten worden gemeld. Dit stelt de AP in staat om te controleren of je de privacyregels ten aanzien van datalekken naleeft. Hoewel de wijze waarop je datalekken bijhoudt in een register vormvrij is, zijn er wel eisen aan de gegevens die het moet bevatten. Denk dan aan de feiten omtrent het datalek, de gevolgen voor betrokkenen en de maatregelen die zijn genomen om het risico voor betrokkenen tegen te gaan en herhaling te voorkomen.

“Het Datalekregister kan je ook helpen om dit belangrijke onderwerp op regelmatige basis te bespreken met de verantwoordelijken binnen je bedrijf.”

Het model Datalekregister dat Adfiz ontwikkelt, voldoet aan de wettelijke eisen voor vastlegging. Ook is rekening gehouden met tips die de AP onlangs heeft gepubliceerd als aanvulling op Q&A’s op haar website. Bij het Datalekregister is een korte handleiding opgenomen met uitleg over de verschillende in te vullen rubrieken.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: infographic zakelijke cyberrisico’s

Adfiz: infographic zakelijke cyberrisico’s

Adfiz heeft een infographic zakelijke cyberrisico's gemaakt. Adfiz: "Zestig procent van de ondernemers in Nederland heeft al eens te maken gehad met cybercrime....

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Samenwerking is cruciaal

Samenwerking is cruciaal

Als er iets is dat opvalt binnen dossiers waarbij duurzaamheid en innovatie een rol speelt, is het wel dat een goede samenwerking tussen de diverse betrokken partijen...

Evert-Jan Slootweg (CDA) op bezoek bij Veldsink

Evert-Jan Slootweg (CDA) op bezoek bij Veldsink

Afgelopen vrijdag faciliteerde Adfiz weer een Ronde Tafelbijeenkomst. Deze keer met kamerlid Evert-Jan Slootweg (CDA) en de adviesgroep Veldsink in Nuenen. Vanwege...

Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Om te voorkomen dat pensioendeelnemers keuzes maken die nadelig kunnen uitpakken, stelt Adfiz voor: invoering van een financiële kennistoets en waarschuwende...

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

Het ‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt” voor ondernemers in financiële nood wordt tot 1 januari 2021 ongewijzigd verlengd....

Volop inzetten op zorginhoudelijke afspraken

Volop inzetten op zorginhoudelijke afspraken

Door Adfiz Eind juni stuurde minister Van Rijn van VWS de resultaten van een onderzoek naar zorgcollectiviteiten (uitgevoerd door Equalis) naar de Tweede Kamer....

Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Menzis heeft tegenover Adfiz onduidelijkheden weggenomen over een onlangs verstuurde collectiviteitenbrief. Adfiz: "Enkele weken geleden heeft Menzis een brief aan...

Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Adfiz zegt onaangenaam verrast te zijn door het plan van minister Van Ark de collectiviteitskorting basisverzekering zorg af te schaffen. Adfiz: "Twee maanden geleden...

Aan de slag met cyberrisico advies

Aan de slag met cyberrisico advies

(Stappenplan door Adfiz) Koppen waarin gewag wordt gemaakt van een gehackt bedrijf, een universiteit die geconfronteerd wordt met ransomware of een ziekenhuis...