Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Groen milieu verduurzaming via Pixabay

Adfiz roept op tot het verlagen van adviesdrempels om consumenten en mkb te activeren en te helpen bij verduurzaming. Adfiz in haar reactie op de (inmiddels gesloten) internetconsultatie klimaatmaatregelen financiële sector: "Financieel advies kan een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen, ondermeer op het gebied van duurzame ontwikkeling. Financieel advies heeft hiermee veel waarde voor individuele burgers en bedrijven en ook voor de maatschappij als geheel. Door financieel advies meer te stimuleren, kan de financiele adviseur bijdragen aan een versnelling van verduurzaming vanuit de financiële sector. Vanuit Adfiz ondersteunen wij onze leden door een praktisch werkprogramma Duurzame Ontwikkeling uit te rollen. Vanuit de overheid zou financieel advies gestimuleerd kunnen worden door de toegang tot advies laagdrempeliger te maken. Er zijn verschillende manieren om dit te realiseren. Wij gaan hier graag met uw ministerie dieper op in, bijvoorbeeld tijdens een rondetafelgesprek."

Adfiz noemt het verder belangrijk samen te werken bij de toenemende vraag naar verduurzaming en betere verzekerbaarheid van duurzame innovaties te ondersteunen en te faciliteren. "Tegelijk roepen wij op om niet te komen met extra maatregelen gericht op het afdwingen van het versterken van de bijdrage van de financiële sector aan de klimaat- en energietransitie. Wij zien veel meer waarde en kansen in het uitwerken van de mogelijkheden om de bijdrage van de financiële sector aan de verduurzaming te stimuleren", schrijft Adfiz.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...