Aegon Cappital: “Werkgevers niet klaar voor nieuw pensioen”

Marianne de Boer Aegon Cappital 2021

Bijna de helft van de werkgevers heeft geen idee wat het pensioenakkoord inhoudt. En dat terwijl het nieuwe pensioenstelsel veel van hen zal vragen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van Aegon Cappital, de PPI van Aegon. Het gebrek aan kennis zorgt vaak voor een neutrale beoordeling van het akkoord. Werkgevers weten simpelweg nog niet wat ze er van moet vinden. Andere uitkomsten: hoe kleiner het bedrijf, hoe lager het kennisniveau. Met name het MKB heeft een grote uitdaging. Er leven veel zorgen binnen het bedrijfsleven: gaan mijn werknemers er niet op achteruit? Gaat dit mijn bedrijf niet heel veel geld kosten? Gaat het lukken om tijdig te implementeren? Opvallend daarbij: hoe meer kennis, hoe meer zorgen. Bedrijven geven aan nu het meest gebaat te zijn bij duidelijke communicatie en voorlichting. Pensioenaanbieders kunnen daarbij een waardevolle rol pakken.

Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital: “Door de onduidelijkheid zijn er nog maar weinig ondernemingen die zich actief voorbereiden op het nieuwe akkoord. Slechts de helft heeft een begin gemaakt, en deze groep beperkt zich tot nu toe voornamelijk tot ‘inlezen’. Een groot risico is dat bedrijven actie hierop blijven uitstellen. Mogelijk ontstaat er dan een stuwmeer in 2026 waarbij adviseurs en uitvoerders tegen capaciteitsissues aanlopen. De overheid en de pensioensector moeten werkgevers gaan stimuleren, want als een werkgever begin 2027 niet klaar is, heeft dat gevolgen voor zijn pensioenregeling. Zijn pensioenuitvoerder mag de bestaande regeling dan simpelweg niet meer uitvoeren.”

Aegon Cappital schetst vijf stappen om als werkgever ‘pensioenakkoord-proof’ te worden: betrek werknemers, breng alle wensen en plichten in kaart, hak belangrijke knopen door, bepaal of en hoe je gaat compenseren, informeer je werknemers.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Pensioenfondsen onderschatten transitie"

"Pensioenfondsen onderschatten transitie"

Pensioenfondsen zijn optimistisch over hun voorbereiding op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Uit onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs blijkt...

Werkgevers hebben dringend behoefte aan advies over nieuwe pensioenwet

Werkgevers hebben dringend behoefte aan advies over nieuwe pensioenwet

Onderzoek door Scildon laat zien dat, zes maanden voor de beoogde start, een groot deel van de werkgevers nog onbekend is met de komende wijzigingen in het pensioenstelsel....

Klein en middelgroot mkb slecht voorbereid op herziening pensioenstelsel

Klein en middelgroot mkb slecht voorbereid op herziening pensioenstelsel

Mkb-bedrijven zijn niet goed voorbereid op de herziening van het pensioenstelsel, toont ondrzoek in opdracht van Allianz. Mariël van der Veer, Head of Sales...

Zorg over oplopende administratiekosten op weg naar nieuw pensioenstelsel

Zorg over oplopende administratiekosten op weg naar nieuw pensioenstelsel

Pensioenfondsbestuurders maken zich zorgen over toenemende administratiekosten in de transitie naar nieuwe pensioenregelingen. De helft durft niet te beloven dat...

Aegon: pensioenakkoord nog onbekend bij werkgevers

Aegon: pensioenakkoord nog onbekend bij werkgevers

Nog altijd weet een derde van de werkgevers niet wat hen op pensioengebied te wachten staat. Vooral kleinere werkgevers hebben geen idee welke veranderingen zij...

Jongeren hebben nog weinig besef van nieuw pensioen

Jongeren hebben nog weinig besef van nieuw pensioen

Negen van de tien mensen tussen de twintig en veertig jaar hebben nauwelijks een idee wat het nieuwe pensioensysteem gaat brengen. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction...

Invoering nieuwe norm keuzebegeleiding niet uitgesteld

Invoering nieuwe norm keuzebegeleiding niet uitgesteld

Het kabinet wil de introductie van de nieuwe norm keuzebegeleiding bij pensioenen niet uitstellen, maar houdt vast aan invoering per 1 januari 2023. Minister Schouten...

"Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar"

"Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar"

Regel de verplichte keuzebegeleiding niet per pensioenuitvoerder maar via ‘Mijnpensioenoverzicht.nl’. Schrap de duiding ‘passend’ bij keuzebegeleiding....

Aon: “Vaart houden in overgang naar nieuw pensioenstelsel”

Aon: “Vaart houden in overgang naar nieuw pensioenstelsel”

Aon noemt het belangrijk vaart te houden in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Frank Driessen, CEO Aon Wealth: “Met de huidige  klinkende dekkingsgraden...

59 procent pensioenfondsen denkt in te varen in nieuw stelsel

59 procent pensioenfondsen denkt in te varen in nieuw stelsel

Van de pensioenfondsen denkt 59 procent te zullen invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Dat blijkt uit een uitvraag die DNB en AFM eind vorig jaar hebben gedaan...