AFM beboet anonieme aanbieder flitskrediet

last onder dwangsom

De AFM heeft op 21 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de bestuurder van een onderneming die mogelijk in Nederland flitskrediet heeft aangeboden of daarin heeft bemiddeld. In kort geding oordeelde de rechtbank Rotterdam op 20 februari dat de AFM verplicht is de naam van de betrokken bestuurder en onderneming te anonimiseren.

Op de website werd (vermoedelijk) krediet met een korte looptijd (flitskrediet) aangeboden aan Nederlandse consumenten en/of werd daarin bemiddeld. De betreffende website is niet langer online. De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat de onderneming mogelijk opdracht heeft gegeven aan een Nederlands (gelieerd) incassobureau om flitskredieten, afgesloten op de website, uit te betalen aan Nederlandse consumenten. Daarnaast zou de onderneming het Nederlandse incassobureau opdracht hebben gegeven om geldbedragen, die betrekking hebben op terugbetalingen van krediet, te innen. Ook zou de onderneming een samenwerking hebben (gehad) met een Maltese partij die mogelijk betrokken is bij de website waar de kredieten werden aangeboden.

 

De onderneming heeft geen vergunning van de AFM voor het aanbieden van krediet of het bemiddelen daarin op de Nederlandse markt. De AFM heeft onvoldoende informatie ontvangen om te kunnen vast stellen of er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. Omdat de bestuurder niet aan dit informatieverzoek voldeed, is deze sinds 28 februari verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat de bestuurder niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van 50.000 euro.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat...

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...