AFM-boete van 1,7 miljoen euro voor Janus Henderson

AFM gebouw

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 1.700.000 euro opgelegd aan de wereldwijde vermogensbeheerder Janus Henderson Group plc. De boete is opgelegd omdat Janus Henderson te laat haar aandelenbelang van 3,02 procent in de aan Euronext Amsterdam genoteerde onderneming Renewi aan de AFM heeft gemeld.
 
Door de aankoop van aandelen op 27 januari 2021 verkreeg Janus Henderson de beschikking over in het totaal 3,02% van de aandelen en stemrechten in het geplaatste kapitaal van Renewi. Pas op 30 juli 2021 heeft zij dit belang gemeld bij de AFM. Daarmee overtrad Janus Henderson de meldingsplicht van artikel 5:38 van de Wet op het financieel toezicht. De AFM had Janus Henderson al aangesproken op drie eerdere gevallen van te late melding. Deze keer is een boete opgelegd.

Janus Henderson heeft haar volledige medewerking gegeven aan het onderzoek van de AFM en ermee ingestemd om deze boetezaak vereenvoudigd af te doen, volgens de nieuwe Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. Dit betekent dat Janus Henderson de overtreding erkent en de boete accepteert. Hier staat tegenover dat de AFM de oorspronkelijke boete van 2.000.000 euro met 15 procent heeft verlaagd naar 1.700.000 euro en volstaat met een verkort besluit.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum Capital stapt naar de Accountantskamer - het college dat is belast met het tuchtrecht voor accountants - omdat twee AFM-accountants de beroepsregels zouden...

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

De AFM heeft een last onder dwangsom van 50.000 euro opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken...