AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

Laura van der Geest 2019

De AFM zegt positief te zijn over uitwerking van het pensioenakkoord, maar vraagt om blijvende aandacht voor uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid.

De AFM verwelkomt de uitwerking van het pensioenakkoord. In de gepresenteerde hoofdlijnennotitie ligt de aandacht terecht op de technische uitwerking van de nieuwe pensioencontracten, constateert de AFM. Vanuit consumentenbescherming vindt de AFM het belangrijk dat de voorgestelde nieuwe pensioencontracten straks goed uitlegbaar zijn aan pensioendeelnemers, en dus niet te complex. In het komende wetgevingstraject moeten de nodige waarborgen daarvoor worden uitgewerkt en toegevoegd.

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de AFM: "Wij vinden het belangrijk dat iedere pensioendeelnemer straks kan volgen hoe zijn pensioen tot stand komt. Dat vergroot de acceptatie van het nieuwe stelsel."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

De helft van de hypotheeksluiters onder de 34 jaar krijgt van de adviseur geen vraag over een studieschuld.  Bijna een kwart van de adviezen aan klanten jonger...

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

De VCP neemt expliciet afstand van de stelling van minister Koolmees dat de in het Pensioenakkoord gekozen compensatieregeling adequaat en kostenneutraal is. "De...

AFM: maak duurzaamheidsdata beter vergelijkbaar

AFM: maak duurzaamheidsdata beter vergelijkbaar

Het gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare Environmental, Social & Governance (ESG) data is een struikelblok om duurzaamheid steviger te verankeren in de financiële...

OvFD en Adfiz kritisch op weer verhogen bijdrage aan kosten doorlopend AFM-toezicht

OvFD en Adfiz kritisch op weer verhogen bijdrage aan kosten doorlopend AFM-toezicht

Niet legitiem. Zo noemt de OvFD het plan van Financiën om adviseurs /bemiddelaars toch weer meer te laten bijdragen aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht...

AFM: huishoudens weinig financieel weerbaar bij crisis

AFM: huishoudens weinig financieel weerbaar bij crisis

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens behoorlijk op de proef, zo blijkt uit onderzoek van de AFM. "Wanneer zij hun noodzakelijke...

Mens is van nature optimistisch

Mens is van nature optimistisch

Nee, het menselijke brein laat zich niet zomaar veranderen. Maar, zeggen Stefanie de Beer en Wilte Zijlstra van het team consumentengedrag van de AFM: toezichthouder...

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

De (AFM heeft een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd aan Aegon Levensverzekering omdat bij de ontwikkeling en aanpassing van het Uitkerend Beleggingspensioen...

Leden FNV geven groen licht voor pensioenakkoord

Leden FNV geven groen licht voor pensioenakkoord

Een ruime meerderheid van de FNV-leden heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord (64 voor, 40 tegen). Daarmee is de laatste hobbel genomen en kan...

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...