AFM publiceert aanwijzing, ook al heeft VACZ belogingsregels aangepast

afm gebouw

De AFM gaf op 25 oktober 2022 een aanwijzing aan Verzekeringsadviescentrum Zaanstad (VACZ) wegens overtreding van de Wft. VACZ schoot volgens de AFM tekort in verplichtingen ten aanzien van de beloningen aan freelancers waarmee wordt samengewerkt. De tekortkomingen zijn inmiddels hersteld, maar de AFM is nu toch overgegaan tot publicatie omdat de aanwijzing onherroepelijk is geworden.

Een financieel dienstverlener mag aan natuurlijke personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn een variabele beloning toekennen van maximaal 20 procent van de vaste beloning op jaarbasis. Daarbij moet minimaal 50 procent van de beloning gebaseerd zijn op niet-financiële criteria zoals klanttevredenheid, aldus de AFM. Gebleken was echter dat VACZ de freelancers waarmee zij werkte volledig variabel beloonde en daarmee niet voldeed aan de beloningsregels. De ongewenste prikkel die hiervan uitging zou ertoe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd, zoals een eenzijdige oriëntatie op het korte termijn belang, stelt de AFM. Een beheerst beloningsbeleid waarborgt dat (freelance) medewerkers geen prikkels ervaren die een zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan.

VACZ heeft hieropvolgend verschillende werkzaamheden verricht om de overtredingen te beëindigen. Zo heeft VACZ de overeenkomsten met freelancers aangepast in overeenstemming met de beloningsregels.

De AFM publiceert het besluit tot het geven van de aanwijzing en de beslissing op het bezwaar tegen de aanwijzing nu omdat de aanwijzing onherroepelijk is geworden. De aanwijzing van de AFM kan dus niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De AFM besluit: "De publicatie van het besluit is in het belang van het publiek om zo ruim mogelijk kennis te kunnen nemen van het optreden van de toezichthouder en de gronden daarvoor. Daarnaast is de publicatie in het belang van andere instellingen die onder toezicht staan, zodat zij weten welke gedragingen kunnen leiden tot handhaving en meer inzicht krijgen in de invulling die de toezichthouder aan bepaalde normen geeft."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geertsema - Particulier 30 augustus 2023

belogingsregels?

Meer over
AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat...

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...