AFM publiceert aanwijzing, ook al heeft VACZ belogingsregels aangepast

afm gebouw

De AFM gaf op 25 oktober 2022 een aanwijzing aan Verzekeringsadviescentrum Zaanstad (VACZ) wegens overtreding van de Wft. VACZ schoot volgens de AFM tekort in verplichtingen ten aanzien van de beloningen aan freelancers waarmee wordt samengewerkt. De tekortkomingen zijn inmiddels hersteld, maar de AFM is nu toch overgegaan tot publicatie omdat de aanwijzing onherroepelijk is geworden.

Een financieel dienstverlener mag aan natuurlijke personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn een variabele beloning toekennen van maximaal 20 procent van de vaste beloning op jaarbasis. Daarbij moet minimaal 50 procent van de beloning gebaseerd zijn op niet-financiële criteria zoals klanttevredenheid, aldus de AFM. Gebleken was echter dat VACZ de freelancers waarmee zij werkte volledig variabel beloonde en daarmee niet voldeed aan de beloningsregels. De ongewenste prikkel die hiervan uitging zou ertoe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd, zoals een eenzijdige oriëntatie op het korte termijn belang, stelt de AFM. Een beheerst beloningsbeleid waarborgt dat (freelance) medewerkers geen prikkels ervaren die een zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan.

VACZ heeft hieropvolgend verschillende werkzaamheden verricht om de overtredingen te beëindigen. Zo heeft VACZ de overeenkomsten met freelancers aangepast in overeenstemming met de beloningsregels.

De AFM publiceert het besluit tot het geven van de aanwijzing en de beslissing op het bezwaar tegen de aanwijzing nu omdat de aanwijzing onherroepelijk is geworden. De aanwijzing van de AFM kan dus niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De AFM besluit: "De publicatie van het besluit is in het belang van het publiek om zo ruim mogelijk kennis te kunnen nemen van het optreden van de toezichthouder en de gronden daarvoor. Daarnaast is de publicatie in het belang van andere instellingen die onder toezicht staan, zodat zij weten welke gedragingen kunnen leiden tot handhaving en meer inzicht krijgen in de invulling die de toezichthouder aan bepaalde normen geeft."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geertsema - Particulier 30 augustus 2023

belogingsregels?

Meer over
AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Om het gelijke speelveld te borgen, komen er - naast de actieve provisietransparantie voor adviseurs en bemiddelaars - ook aanvullende verplichtingen voor directe...

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie:...

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt gewijzigd in verband met de doorwerking van de verordening cryptoactiva (MiCAR) in het AFM-toezicht. Klik...

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Er is een aanpak nodig om gebruik van buy now, pay later (BNPL) door minderjarigen te stoppen. En sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovol handelen....

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

In 2023 heeft de AFM 240 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Twintig aanvragen hebben uiteindelijk niet tot een vergunningverlening geleid. Daartegenover...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....