AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

Euro's 5 via Pixabay

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van beperkte pensioenen is immers dat deelnemers ten onrechte in de veronderstelling verkeren een pensioen op te bouwen waarmee zij na pensionering in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit brengt risico’s op teleurstelling mee voor deelnemers", aldus de toezichthouder.

Voor de meerderheid van de ruim één miljoen actieve DC-deelnemers wordt slechts een relatief klein deel van de fiscale ruimte voor de premie-inleg benut. De overgrote meerderheid (ongeveer 80 procent) van deze groep heeft een bruto jaarsalaris van 25.000 euro of meer. Zonder verdere individuele aanvulling zullen zij waarschijnlijk niet voldoende hebben aan alleen hun AOW-uitkering om de kosten van hun oude dag te dragen.

Bijna zeven van de huidige tien DC-deelnemers heeft een beschikbaar premiepercentage van tien procent of minder. Ter vergelijking: in het nieuwe pensioenstelsel wordt een maximaal premiepercentage van ongeveer 30 procent geïntroduceerd. Van deze groep zijn circa 200.000 deelnemers jonger dan 30 jaar. Voor hen geldt dat de pensioenopbouw bij een gelijk premiepercentage hoger is dan voor oudere deelnemers, de premie rendeert immers over een langere periode. Ook voor deze groep geldt echter dat de pensioenopbouw bij een beschikbaar premiepercentage van onder de tien procent relatief beperkt zal zijn. Er zijn meer DC-deelnemers met een lage pensioenopbouw dan de AFM op voorhand had verwacht.

De AFM ziet dat er redenen kunnen zijn om pensioenregelingen met beperkte premie-inleg (zogenaamde regelingen in de grijze vlek) aan te bieden en begrijpt dat dit mogelijk kan leiden tot een hoger besteedbaar inkomen tijdens het werkzame leven van deelnemers. Wel vraagt de AFM zich af hoe kostenefficiënt pensioen is, waar de premie-inleg slechts enkele procenten van het beschikbare premiepercentage bedragen.

Daarbij benadrukt de AFM dat het pensioenbewustzijn bij deelnemers laag is en dat pensioeninformatie complex is voor de gemiddelde deelnemer. Hierdoor ontstaat het risico dat deelnemers in pensioenregelingen met beperkte pensioenopbouw teleurgesteld kunnen raken en mogelijk in financiële problemen terecht kunnen komen, omdat zij ervan uitgaan dat ‘het wel voor mij geregeld is’.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeffrey Leichel - Pensioenloket Online | Pensioenloket ZZP 22 juni 2023

Tsja, derdepijlerpensioen is een brengproduct. Zolang politiek, AFM en VvV dat blijven negeren verandert er niets. Bij brengproducten hoort een verdienmodel, dat er niet meer is. Ik haal maar geen oude koeien uit de sloot, maar vind wel dat de AFM, de politiek en het Verbond van Verzekeraars de hand volledig in eigen boezem mogen steken. Maar ik heb wel een paar adviezen. 1. Stop met communiceren dat je met beleggen je geld volledig kwijt kunt raken. 2. Beloon de financieel adviseur rijkelijk voor zijn/haar werk. Pensioen is toekomstig inkomen = toekomstige economie = toekomstige belastingafdracht. 3. Zorg dat er zo weinig mogelijk verschil tussen opbouw pensioenfondsen onderling is. Die verschillen zijn BIZAR: https://depensioenwaarheid.email-provider.eu/web/vrhglhydmm/0pc37z9bgm De consument heeft een broertje dood aan pensioen. Ze hebben geen flauw benul dat ze op dit moment nog slechts 55% van het laatstverdiende loon opbouwen en daar gaat de nieuwe pensioenwet niets aan veranderen. Werkgevers durven niet te bewegen, bang dat ze gedoe met personeel krijgen over het feit dat de pensioenopbouw feitelijk tegenvalt en ze naar andere branches vertrekken, waar het beter is geregeld. Als werkgevers de nieuwe wet gaan gebruiken om de pensioenopbouw verder te versoberen, dan zitten we in een perfect storm.

Paul Schoo - Platter-Schoo 22 juni 2023

Ontwaakt de AFM nu?? Dit is al zo sinds 2013 toe de provisie werd afgeschaft. Hier is nl de derde pijler voor. En voor dat advies wil men nu eenmaal niet betalen.

Meer over
Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Om het gelijke speelveld te borgen, komen er - naast de actieve provisietransparantie voor adviseurs en bemiddelaars - ook aanvullende verplichtingen voor directe...

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie:...

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt gewijzigd in verband met de doorwerking van de verordening cryptoactiva (MiCAR) in het AFM-toezicht. Klik...

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Er is een aanpak nodig om gebruik van buy now, pay later (BNPL) door minderjarigen te stoppen. En sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovol handelen....

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

In 2023 heeft de AFM 240 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Twintig aanvragen hebben uiteindelijk niet tot een vergunningverlening geleid. Daartegenover...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

De AFM heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot...