AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

Euro's 5 via Pixabay

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van beperkte pensioenen is immers dat deelnemers ten onrechte in de veronderstelling verkeren een pensioen op te bouwen waarmee zij na pensionering in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit brengt risico’s op teleurstelling mee voor deelnemers", aldus de toezichthouder.

Voor de meerderheid van de ruim één miljoen actieve DC-deelnemers wordt slechts een relatief klein deel van de fiscale ruimte voor de premie-inleg benut. De overgrote meerderheid (ongeveer 80 procent) van deze groep heeft een bruto jaarsalaris van 25.000 euro of meer. Zonder verdere individuele aanvulling zullen zij waarschijnlijk niet voldoende hebben aan alleen hun AOW-uitkering om de kosten van hun oude dag te dragen.

Bijna zeven van de huidige tien DC-deelnemers heeft een beschikbaar premiepercentage van tien procent of minder. Ter vergelijking: in het nieuwe pensioenstelsel wordt een maximaal premiepercentage van ongeveer 30 procent geïntroduceerd. Van deze groep zijn circa 200.000 deelnemers jonger dan 30 jaar. Voor hen geldt dat de pensioenopbouw bij een gelijk premiepercentage hoger is dan voor oudere deelnemers, de premie rendeert immers over een langere periode. Ook voor deze groep geldt echter dat de pensioenopbouw bij een beschikbaar premiepercentage van onder de tien procent relatief beperkt zal zijn. Er zijn meer DC-deelnemers met een lage pensioenopbouw dan de AFM op voorhand had verwacht.

De AFM ziet dat er redenen kunnen zijn om pensioenregelingen met beperkte premie-inleg (zogenaamde regelingen in de grijze vlek) aan te bieden en begrijpt dat dit mogelijk kan leiden tot een hoger besteedbaar inkomen tijdens het werkzame leven van deelnemers. Wel vraagt de AFM zich af hoe kostenefficiënt pensioen is, waar de premie-inleg slechts enkele procenten van het beschikbare premiepercentage bedragen.

Daarbij benadrukt de AFM dat het pensioenbewustzijn bij deelnemers laag is en dat pensioeninformatie complex is voor de gemiddelde deelnemer. Hierdoor ontstaat het risico dat deelnemers in pensioenregelingen met beperkte pensioenopbouw teleurgesteld kunnen raken en mogelijk in financiële problemen terecht kunnen komen, omdat zij ervan uitgaan dat ‘het wel voor mij geregeld is’.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeffrey Leichel - Pensioenloket Online | Pensioenloket ZZP 22 juni 2023

Tsja, derdepijlerpensioen is een brengproduct. Zolang politiek, AFM en VvV dat blijven negeren verandert er niets. Bij brengproducten hoort een verdienmodel, dat er niet meer is. Ik haal maar geen oude koeien uit de sloot, maar vind wel dat de AFM, de politiek en het Verbond van Verzekeraars de hand volledig in eigen boezem mogen steken. Maar ik heb wel een paar adviezen. 1. Stop met communiceren dat je met beleggen je geld volledig kwijt kunt raken. 2. Beloon de financieel adviseur rijkelijk voor zijn/haar werk. Pensioen is toekomstig inkomen = toekomstige economie = toekomstige belastingafdracht. 3. Zorg dat er zo weinig mogelijk verschil tussen opbouw pensioenfondsen onderling is. Die verschillen zijn BIZAR: https://depensioenwaarheid.email-provider.eu/web/vrhglhydmm/0pc37z9bgm De consument heeft een broertje dood aan pensioen. Ze hebben geen flauw benul dat ze op dit moment nog slechts 55% van het laatstverdiende loon opbouwen en daar gaat de nieuwe pensioenwet niets aan veranderen. Werkgevers durven niet te bewegen, bang dat ze gedoe met personeel krijgen over het feit dat de pensioenopbouw feitelijk tegenvalt en ze naar andere branches vertrekken, waar het beter is geregeld. Als werkgevers de nieuwe wet gaan gebruiken om de pensioenopbouw verder te versoberen, dan zitten we in een perfect storm.

Paul Schoo - Platter-Schoo 22 juni 2023

Ontwaakt de AFM nu?? Dit is al zo sinds 2013 toe de provisie werd afgeschaft. Hier is nl de derde pijler voor. En voor dat advies wil men nu eenmaal niet betalen.

Meer over
"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum Capital stapt naar de Accountantskamer - het college dat is belast met het tuchtrecht voor accountants - omdat twee AFM-accountants de beroepsregels zouden...

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

De AFM heeft een last onder dwangsom van 50.000 euro opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken...